Sprite icons

DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení

31.10.2023 Jitka Benešová

DRM je I/O modul s reléovými výstupy, tedy zařízení běžně používané v průmyslových a automatizačních aplikacích pro rozhraní mezi řídicím systémem (jako je programovatelný logický regulátor nebo PLC) a externími zařízeními nebo vybavením.

DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení
Tento I/O modul s reléovými výstupy a funkcí Modbus RTU kombinuje dvě klíčové vlastnosti: digitální řízení výstupu pomocí reléových výstupů a komunikaci pomocí protokolu Modbus RTU.
 
Některé z funkcí, které takový modul poskytuje, jsou:

Reléové výstupy: Modul obsahuje jeden nebo více reléových výstupů, které se obvykle používají pro zapínání a vypínání externích zařízení. Reléové výstupy jsou primárním prvkem těchto modulů. Jedná se o elektromagnetické spínače, které mohou otevírat nebo uzavírat elektrické obvody v reakci na řídicí signál. Každý reléový výstup se obvykle skládá z reléového spínače a přidružených svorek pro připojení externích zařízení.

Spínání zátěží: Reléové výstupy mohou ovládat různé typy zátěží, jako jsou motory, ventily, světla, čerpadla a další průmyslová zařízení, která vyžadují ovládání zapnutí/vypnutí.

Izolace: Pro ochranu připojených zařízení a řídicího systému poskytují reléové výstupy často elektrickou izolaci, která brání elektrickému šumu nebo napěťovým špičkám v ovlivnění řídicích obvodů.

Konfigurovatelnost: Uživatelé mohou konfigurovat reléové výstupy pro ovládání zařízení na základě specifických podmínek nebo logiky, jako je blokování, časová zpoždění nebo jiné řídicí sekvence.

Tvarový faktor: I/O moduly mohou mít různé tvarové faktory, jako jsou moduly instalované na DIN lištu nebo na panel, aby vyhovovaly instalačním požadavkům dané aplikace.

Protokol Modbus RTU: Modbus RTU je široce používaný komunikační protokol v průmyslových automatizacích a řídicích systémech. Je to sériový komunikační protokol, který umožňuje výměnu dat mezi zařízeními přes sériové připojení, jako je RS-232 nebo RS-485. I/O modul podporuje protokol Modbus RTU pro komunikaci s dalšími zařízeními kompatibilními s Modbusem, jako jsou systémy PLC, HMI (Human-Machine Interface) nebo systémy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). To umožňuje regulátoru monitorovat a ovládat reléové výstupy a vyměňovat si data s ostatními zařízeními připojenými k modulu.

S Modbus RTU může modul provádět operace čtení a zápisu za účelem výměny dat s jinými zařízeními. Může například číst data z čidel nebo zapisovat řídicí příkazy do jiných zařízení Modbus.

Zařízení Modbus RTU mají jedinečné adresy, což umožňuje jejich individuální adresování a přístup v síti Modbus. Modul lze nakonfigurovat se specifickou adresou Modbus pro správnou komunikaci.

Modul usnadňuje automatizaci a řízení tím, že umožňuje regulátoru dálkově aktivovat nebo deaktivovat reléové výstupy, které dále řídí externí zařízení nebo procesy.

Stručně řečeno, I/O modul s reléovými výstupy a funkcí Modbus RTU kombinuje možnosti řízení digitálních výstupů pomocí reléových přepínačů se schopností komunikovat s jinými zařízeními pomocí protokolu Modbus RTU. Tato kombinace je cenná v aplikacích průmyslové automatizace a řízení, kde je vyžadováno dálkové ovládání externích zařízení a výměna dat s jinými zařízeními nebo systémy.

Pro uspokojení všech výše uvedených požadavků vytvořila společnost Sentera I/O modul s reléovými výstupy a komunikací Modbus. Existují dvě verze: DRM-M-02 se dvěma reléovými výstupy a DRM-M-04 se čtyřmi.

Tyto moduly ovládané Modbusem RTU (RS485) s montáží na DIN lištu přenášejí data poskytovaná příkazy Modbus, aby změnily kontakt relé C/O.

Náš online portál HVAC SenteraWeb a také aplikace 3SModbus umožňují uživatelům prohlížet a upravovat naměřené hodnoty a nastavení parametrů.

S vestavěným bootloaderem lze aktualizace firmwaru zasílat pomocí aplikace 3SModBus nebo SenteraWeb.
 
Navštivte naše webové stránky a prohlédněte si další I/O moduly, které nabízíme.
Nahlásit chybu