Sprite icons
Sentera používá cookies !
Zásady ochrany osobních údajů
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

SenteraWeb - IoT pro obor vzduchotechniky

Internet věcí - neboli IoT - označuje miliardy fyzických zařízení po celém světě, která jsou nyní připojena k internetu a která shromažďují a sdílejí data. Internet věcí je obrovská síť propojených věcí a lidí - všechny shromažďují a sdílejí data o způsobu svého používání a o prostředí kolem sebe. Díky internetu věcí se struktura světa kolem nás stává chytřejší a pohotovější a dochází k propojení digitálního a fyzického vesmíru.
SenteraWeb - IoT pro obor vzduchotechniky
   
Proč je internet věcí (IoT) tak důležitý?
V posledních několika letech se internet věcí stal jednou z nejdůležitějších technologií 21. století. Dnes je na naší planetě více připojených zařízení než lidí. Internet věcí změní způsob, jakým podniky, vlády a lidé komunikují se zbytkem propojeného světa. V tomto hyperpropojeném světě mohou digitální systémy zaznamenávat, monitorovat a upravovat každou interakci mezi připojenými věcmi. Fyzický svět se setkává s digitálním světem - a spolupracují.
 
Internet věcí a Sentera
Společnost Sentera je známá svými vysoce výkonnými řešeními pro řízení VZT, která se snadno používají. Inovace vždy patřily k našim hlavním přednostem. Díky technologii IoT můžeme naše výrobky učinit ještě inteligentnějšími a ještě lépe je přizpůsobit požadavkům Vaší aplikace. Když se ve větracím systému vyskytne technická závada, větrací systém sám vyšle varování. Díky záznamu dat je možné zobrazit a vyhodnotit kvalitu vzduchu uvnitř budovy za uplynulé týdny. Je kapacita větracího systému dostatečná?
 
SenteraWeb - IoT pro odvětví HVAC
Prostřednictvím internetové brány lze k systému SenteraWeb připojit produkt(y) nebo řešení společnosti Sentera. Jedná se o softwarovou platformu, kterou vyvinula společnost Sentera a která je perfektně přizpůsobena našim produktům a řešením. Připojená zařízení odesílají data do SenteraWeb a přijímají aktualizace firmwaru nebo parametry. Máte řešení pro řízení VZT se snímači Sentera a EC motorem EBM-Papst, frekvenčním měničem Invertek nebo pohonem klapek Grüner? Bez obav, i tyto produkty lze připojit k SenteraWeb.
 
Jaký je přínos pro zákazníka?
Řešení pro řízení VZT, která jsou připojena k systému SenteraWeb, nabízejí zákazníkovi mnoho výhod. V současné době jsou k dispozici následující funkce:
Záznam dat - Všechny hodnoty naměřené připojenými zařízeními jsou uloženy v systému SenteraWeb. To umožňuje například zobrazit vývoj hodnot teploty, vlhkosti nebo CO2 za posledních několik týdnů.
Přijímání výstrah - V případě překročení prahové hodnoty vám větrací systém zašle varování. V případě závady může být zasláno upozornění.
Vzdálené ovládání - SenteraWeb umožňuje vzdáleně sledovat stav připojeného zařízení nebo upravovat nastavení.
Aktualizace firmwaru - Připojená zařízení mohou prostřednictvím SenteraWeb přijímat aktualizace firmwaru. Prostřednictvím nového firmwaru lze zpřístupnit další funkce. Firmware specifický pro danou aplikaci lze stáhnout prostřednictvím SenteraWeb. Zákazník tedy nemusí programovat "univerzální regulátor VZT" - stačí stáhnout firmware pro svou aplikaci a upravit některá nastavení. Distributoři vzduchotechniky mohou prodávat standardní produkty Sentera.
Snížení skladových zásob - Prostřednictvím aktualizace firmwaru je k dispozici několik funkcí. Díky tomu může prodejce vzduchotechniky snížit počet kódů položek na skladě.
A další možnosti, které se chystají!
 
Typické aplikace
Koncoví uživatelé mohou obdržet upozornění, když je vzduchový filtr jejich větracího systému zanesený a potřebuje vyměnit.
Školy, restaurace nebo sportovní kluby mohou obdržet upozornění, když hladina CO2 překročí prahovou hodnotu. Analýzou záznamů CO2 je možné zjistit, zda je kapacita větracího systému za různých okolností dostatečná.
Montážní firmy mohou obdržet upozornění, když přívod čerstvého vzduchu klesne pod minimální prahovou hodnotu. Mohou naplánovat zásah dříve, než jejich zákazník zjistí problém.
Výrobci větracích a rekuperačních jednotek mohou monitorovat své instalace v terénu. Lze zaznamenávat aktuální spotřebu, objemové průtoky vzduchu a další údaje. Na základě těchto údajů mohou dále zlepšovat své produkty.
 
Budoucnost řešení pro řízení HVAC
Větrání a dobrá kvalita vzduchu v interiéru jsou zásadní. Aby byla zajištěna dobrá kvalita vzduchu uvnitř budovy, musí větrací systém pracovat zcela autonomně a nepřetržitě. Další možnosti, které nabízí technologie IoT, mohou významně přispět ke spolehlivosti větracího systému. S přehledem, který poskytuje pokročilá analytika, přichází možnost zefektivnit řešení MaR. V následujících letech nám SenteraWeb umožní dále zlepšovat naše řídicí řešení a ještě lépe je přizpůsobit Vašim potřebám. Naše řešení řízení VZT budou stále inteligentnější a budou Vám diskrétně vytvářet dokonalé prostředí.
Nedávné novinky
28.09.2023
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty Potřebujeme ovládací prvky a řídicí systémy, protože v naší moderní době technologií činí naše životy praktičtějšími, pohodlnějšími a efektivnějšími. Ovládací prvky HVAC umožňují zařízení efektivně fungovat a někdy i měnit své činnosti v průběhu času a měnících se podmínek nebo užívání. >>>
31.08.2023
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera V souladu s osvědčenými postupy v HVAC jsme navrhli novou řadu kruhových elektricky ovládaných klapek CAV, které rovněž disponují regulací diferenčního tlaku. >>>
28.07.2023
Ventilace v čistých prostorách
Ventilace v čistých prostorách Ventilace a kvalita vnitřního ovzduší jsou vždy důležitými aspekty budovy. V některých oblastech jsou dokonce nezbytné pro zachování funkčnosti daného prostoru. >>>
17.07.2023
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru?
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru? Zařízení pro monitorování vzduchového filtru je speciálně navrženo pro monitorování a hodnocení stavu vzduchových filtrů v systémech HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace), průmyslových systémech filtrace vzduchu nebo jakýchkoli jiných systémech, které využívají vzduchové filtry. Toto zařízení pomáhá při hodnocení výkonu a účinnosti vzduchových filtrů a pomáhá určit, kdy je třeba je vyčistit, vyměnit nebo opravit. >>>
30.06.2023
Co jsou 3-stupňové spínače a jak fungují?
Co jsou 3-stupňové spínače a jak fungují? Mnoho motorů je dnes navrženo tak, aby byly co nejvíce flexibilní, pokud jde o rychlost. Třírychlostní motor má tři samostatná vinutí a rotor, vše v jednom krytu. Každé vinutí je navrženo tak, aby rotor otáčelo jinou rychlostí. To umožňuje použití jednoho motoru pro řadu různých aplikací. Třírychlostní motor má obvykle čtyři vodiče, tři rychlostní vodiče a společný vodič. Napájení je přiváděno do společného vodiče a kteréhokoli z rychlostních vodičů pro určitou rychlost. >>>
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.