Sprite icons

Ventilace v garážích

16.02.2024 Jitka Benešová

Kvalita vnitřního ovzduší je zásadním problémem, zejména v uzavřených prostorách, jako jsou garáže, kde emise z vozidel mohou mít dopad na životní prostředí a zdraví cestujících. Ve snaze zajistit bezpečnost a optimální podmínky v těchto prostorách se ponoříme do důležitosti monitorování hladin oxidu uhelnatého (CO) a oxidu uhličitého (CO2).

Ventilace v garážích
Význam monitorování hladiny CO
Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn bez zápachu emitovaný motory vozidel. Při vystavení čerstvému ​​vzduchu nebo kyslíku se poměrně rychle rozptýlí. Když se CO uvolní do otevřeného prostoru nebo do venkovního prostředí, má tendenci se rozptylovat a mísit se s okolním vzduchem, čímž se snižuje jeho koncentrace na bezpečnější úroveň.
 
V uzavřených nebo špatně větraných prostorách, jako jsou garáže, se však může CO hromadit, pokud stále dochází k emisím z výfuku vozidla nebo jiných zdrojů bez dostatečného větrání. Bez řádného proudění vzduchu může plyn setrvávat a narůstat do nebezpečných koncentrací, což představuje zdravotní rizika pro jednotlivce v těchto oblastech, což může vést k bolestem hlavy, závratím, nevolnosti a v závažných případech může být i život ohrožující.
 
Pravidelné monitorování úrovně CO v garážích je klíčové pro dodržování bezpečnostních standardů a ochranu zdraví osob. Pomáhá včas odhalit potenciální úniky nebo nedostatečné větrání, což umožňuje provést zásahy ke zmírnění zdravotních rizik spojených s vystavením se CO. V závislosti na místních předpisech a normách mohou existovat specifické požadavky na monitorování úrovní CO v uzavřených prostorách, jako jsou garáže. Pravidelné monitorování pomáhá zajistit dodržování těchto předpisů.
 
Role monitorování oxidu uhličitého (CO2)
Zatímco oxid uhličitý (CO2) není tak bezprostředně škodlivý jako CO, hraje významnou roli při hodnocení celkové kvality vnitřního vzduchu a účinnosti ventilačního systému.
 
Když motor spaluje palivo, hlavními produkty spalování jsou oxid uhličitý (CO2) a vodní pára (H2O) za přítomnosti dostatečného množství kyslíku. Množství uvolněného CO2 během spalování je obecně vyšší než množství produkovaného oxidu uhelnatého (CO). Za normálních provozních podmínek jsou moderní motory a spalovací systémy navrženy tak, aby optimalizovaly spalovací proces tak, produkovaly co nejvíce CO2 při úplném spalování a současně minimalizovaly produkci oxidu uhelnatého (CO) a dalších škodlivých emisí. Nicméně v situacích, kdy spalování není účinné nebo chybí správný poměr vzduchu a paliva, mohou spolu s dalšími znečišťujícími látkami vznikat vyšší hladiny oxidu uhelnatého.
 
Zvýšená hladina CO2 může způsobit nepohodlí, což vede k bolestem hlavy a pocitu dusna. Monitorování úrovní CO2 zajišťuje dostatečné větrání a pomáhá udržovat přijatelnou kvalitu vzduchu v interiéru pro pohodlí a blaho jednotlivců, kteří používají nebo pracují v garáži.
 
Vyvažování priorit: Měření CO vs. CO2Ventilační systém pro garáže
Vzhledem k bezprostředním zdravotním rizikům spojeným s vysokou koncentrací CO se často doporučuje dávatt přednost měření CO v uzavřených garážích. CO může v uzavřených prostorách rychle dosáhnout nebezpečných úrovní, což vyžaduje ostražité monitorování, aby se předešlo potenciálním zdravotním rizikům. Měření CO2 však zůstává cenné pro posouzení celkové kvality vnitřního vzduchu a účinnosti ventilačního systému. Protože se během spalovacích procesů uvolňuje více CO2, bude CO2 často detekován rychleji než přítomnost CO ve vzduchu. Obě měření CO a CO2 synergicky poskytují informace o zdravotních a bezpečnostních aspektech prostředí. 
 
Pravidelné monitorování ve spojení s účinnými ventilačními systémy je klíčové pro udržení bezpečného a pohodlného prostředí pro všechny uživatele garáží. Upřednostňováním bezpečnostních opatření a nepřetržitým monitorováním se snažíme vytvořit zdravější prostředí pro každého, kdo tyto uzavřené prostory používá.
 
Inovativní řešení pro zdravé a bezpečné prostředí v garážích
Ve společnosti Sentera nabízíme čidla, která jsou speciálně navržena pro instalaci do takto uzavřených prostor.
 
SPRKM-R je multifunkční čidlo, které měří CO, teplotu, relativní vlhkost a také LPG.
 
Naše venkovní čidla CO2 jsou vytvořena tak, aby mohla být použita v náročných prostředích a poskytují ochranu IP65 proti vnikání vody a prachu. 
 
Nahlásit chybu