Sprite icons
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

Jak zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu ve stávajících budovách?

Dostatečný přívod čerstvého vzduchu je důležitý nejen pro dobrý pocit a pohodu, ale také pro naše zdraví. V uzavřených vnitřních prostorách je nutné dostatečné větrání, aby se minimalizovalo riziko šíření infekcí. Zajistit větrání ve stávajících budovách však není vždy snadné. Proto může být v mnoha případech dobrým řešením odsávací ventilace.
Jak zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu ve stávajících budovách?
Kvalita vnitřního vzduchu
Po dlouhé době nečinnosti v důsledku pandemie se mnoho restaurací, barů, obchodů a dalších podniků vrátilo k obvyklému fungování. Kromě běžných priorit týkajících se provozu je nyní ovšem nutné věnovat zvýšenou pozornost zajištění dobré kvality vnitřního vzduchu. Účinné větrání - zejména v uzavřených prostorách - má prvořadý význam pro snížení rizika šíření nákaz a infekcí. Vzhledem k tomu, že instalace větracího systému ve stávající budově není vždy samozřejmostí, je v mnoha případech nejlepším řešením odsávací ventilace.
  
Odsávací větrání
Odsávací ventilační systém se snadno instaluje. Odsávání vydýchaného vzduchu z interiéru je jednoduchý a úsporný způsob větrání. Při odvádění vzduchu z budovy vzniká podtlak. Tento podtlak způsobuje příliv čerstvého venkovního vzduchu netěsnostmi v oknech a dveřích. Má však i některé nevýhody. Čerstvý venkovní vzduch není filtrován, takže nedochází k zadržení pylů a dalších škodlivin. Odsávací větrání je méně energeticky účinné než rovnotlaké větrání. Spolu s odsávaným vnitřním vzduchem odchází z budovy také energie na vytápění nebo chlazení.
  
Intenzita větrání podle kvality vnitřního vzduchu
Pro minimalizaci energetických ztrát je vhodné regulovat otáčky odtahového ventilátoru podle kvality vnitřního vzduchu. Inteligentní čidlo CO2 nebo čidlo kvality vzduchu reguluje otáčky odtahového ventilátoru. Prostřednictvím výstupu 0-10 V je možné ovládat regulátor otáček AC ventilátoru, frekvenční měnič nebo EC ventilátor. Při nízké hladině CO2 poběží odtahový ventilátor na nízké otáčky. Jakmile se hladina CO2 zvýší, zvýší se automaticky otáčky ventilátoru a bude odsáváno více znehodnoceného vzduchu. Díky větrání podle aktuální potřeby je vždy zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu a zároveň jsou minimalizovány energetické ztráty.
   
Sledujte svůj větrací systém prostřednictvím SenteraWebu
Různá čidla a regulátory otáček ventilátorů lze připojit k systému SenteraWeb prostřednictvím internetové brány. SenteraWeb je online platforma HVAC pro dálkové ovládání, vzdálené monitorování a zaznamenávání dat. K systému SenteraWeb lze připojit jak zařízení Sentera, tak i registrovaná zařízení, která nejsou součástí systému Sentera. Kvalitu vzduchu v interiéru, hladinu CO2 a objemové průtoky vzduchu lze vizualizovat a zaznamenávat a zároveň lze upravovat nastavení parametrů. V případě překročení prahových hodnot je zasláno upozornění nebo varování prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Časový plán den-týden umožňuje optimalizovat větrací systém v závislosti na plánovaných aktivitách.
   
Kdo je Sentera?
Společnost Sentera je jedním z předních výrobců řídicích řešení pro větrací a vzduchotechnické systémy. Naším posláním je vytvářet inteligentní řešení pro řízení vzduchotechniky, která se snadno používají! Vyvíjíme, vyrábíme a propagujeme regulátory otáček ventilátorů, vzduchotechnická čidla, vzduchotechnické řídicí jednotky a klapky poháněné pohony pro řízení průtoku vzduchu a sledování kvality vzduchu v interiéru. Skupina Sentera dnes čítá 8 společností a 150 zaměstnanců, kteří sídlí na 4 různých místech. Ústředí a centrální sklad se nacházejí v belgickém městě Temse. Společnost Sentera je ze 100 % rodinnou skupinou společností. Pro více informací kontaktujte společnost Sentera.
  
Nedávné novinky
17.11.2023
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru?
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru? Zařízení pro monitorování vzduchového filtru je vyrobeno speciálně pro sledování a vyhodnocování stavu vzduchových filtrů v průmyslových systémech filtrace vzduchu, systémech HVAC (topení, ventilace a klimatizace) a jakýchkoli dalších systémech, které používají vzduchové filtry. Toto zařízení pomáhá při hodnocení výkonu a účinnosti vzduchových filtrů a take pomáhá určit, kdy vyžadují údržbu, čištění nebo výměnu. Pomocí tohoto zařízení můžete zajistit, aby váš systém filtrace vzduchu fungoval efektivně a podporoval čistší a zdravější vnitřní prostředí. >>>
31.10.2023
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení DRM je I/O modul s reléovými výstupy, tedy zařízení běžně používané v průmyslových a automatizačních aplikacích pro rozhraní mezi řídicím systémem (jako je programovatelný logický regulátor nebo PLC) a externími zařízeními nebo vybavením. >>>
12.10.2023
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci Kvalitní větrání v místnostech s vysokými stropy může být výzvou. Teplý vzduch v těchto místnostech stoupá, zatímco studený vzduch setrvává ve výšce člověka. Stále nám je chladno, i když je v místnosti dostatek teplého vzduchu, a proto zesilujeme topení. To není nutné, pokud je zajištěna destratifikace, která tlačí teplý vzduch zpět dolů. >>>
28.09.2023
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty Potřebujeme ovládací prvky a řídicí systémy, protože v naší moderní době technologií činí naše životy praktičtějšími, pohodlnějšími a efektivnějšími. Ovládací prvky HVAC umožňují zařízení efektivně fungovat a někdy i měnit své činnosti v průběhu času a měnících se podmínek nebo užívání. >>>
31.08.2023
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera V souladu s osvědčenými postupy v HVAC jsme navrhli novou řadu kruhových elektricky ovládaných klapek CAV, které rovněž disponují regulací diferenčního tlaku. >>>
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.