Sprite icons

Jak zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu ve stávajících budovách?

02.01.2024 Jitka Benešová

Dostatečný přívod čerstvého vzduchu hraje klíčovou roli nejen ve zlepšení pohody, ale také pro udržení dobrého zdraví. Efektivní větrání v uzavřených vnitřních prostorách je nezbytné pro minimalizaci rizika šíření infekcí. Vytvoření optimálního větrání ve stávajících budovách může být však výzvou. Proto se v mnoha případech osvědčuje zvolit systém odsávací ventilace.

Jak zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu ve stávajících budovách?
Kvalita vnitřního vzduchu
Po dlouhé době nečinnosti v důsledku pandemie se mnoho restaurací, barů, obchodů a dalších podniků vrátilo k obvyklému fungování. Kromě běžných priorit týkajících se provozu je nyní ovšem nutné věnovat zvýšenou pozornost zajištění dobré kvality vnitřního vzduchu. Účinné větrání - zejména v uzavřených prostorách - má prvořadý význam pro snížení rizika šíření nákaz a infekcí. Vzhledem k tomu, že instalace větracího systému ve stávající budově není vždy samozřejmostí, je v mnoha případech nejlepším řešením odsávací ventilace.
  
Odsávací větrání
Odsávací ventilační systém se snadno instaluje. Odsávání vydýchaného vzduchu z interiéru je jednoduchý a úsporný způsob větrání. Při odvádění vzduchu z budovy vzniká podtlak. Tento podtlak způsobuje příliv čerstvého venkovního vzduchu netěsnostmi v oknech a dveřích. Má však i některé nevýhody. Čerstvý venkovní vzduch není filtrován, takže nedochází k zadržení pylů a dalších škodlivin. Odsávací větrání je méně energeticky účinné než rovnotlaké větrání. Spolu s odsávaným vnitřním vzduchem odchází z budovy také energie na vytápění nebo chlazení.
  
Intenzita větrání podle kvality vnitřního vzduchu
Pro minimalizaci energetických ztrát je vhodné regulovat otáčky odtahového ventilátoru podle kvality vnitřního vzduchu. Inteligentní čidlo CO2 nebo čidlo kvality vzduchu reguluje otáčky odtahového ventilátoru. Prostřednictvím výstupu 0-10 V je možné ovládat regulátor otáček AC ventilátoru, frekvenční měnič nebo EC ventilátor. Při nízké hladině CO2 poběží odtahový ventilátor na nízké otáčky. Jakmile se hladina CO2 zvýší, zvýší se automaticky otáčky ventilátoru a bude odsáváno více znehodnoceného vzduchu. Díky větrání podle aktuální potřeby je vždy zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu a zároveň jsou minimalizovány energetické ztráty.
   
Sledujte svůj větrací systém prostřednictvím SenteraWebu
Různá čidla a regulátory otáček ventilátorů lze připojit k systému SenteraWeb prostřednictvím internetové brány. SenteraWeb je online platforma HVAC pro dálkové ovládání, vzdálené monitorování a zaznamenávání dat. K systému SenteraWeb lze připojit jak zařízení Sentera, tak i registrovaná zařízení, která nejsou součástí systému Sentera. Kvalitu vzduchu v interiéru, hladinu CO2 a objemové průtoky vzduchu lze vizualizovat a zaznamenávat a zároveň lze upravovat nastavení parametrů. V případě překročení prahových hodnot je zasláno upozornění nebo varování prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Časový plán den-týden umožňuje optimalizovat větrací systém v závislosti na plánovaných aktivitách.
   
Kdo je Sentera?
Společnost Sentera je jedním z předních výrobců řídicích řešení pro větrací a vzduchotechnické systémy. Naším posláním je vytvářet inteligentní řešení pro řízení vzduchotechniky, která se snadno používají! Vyvíjíme, vyrábíme a propagujeme regulátory otáček ventilátorů, vzduchotechnická čidla, vzduchotechnické řídicí jednotky a klapky poháněné pohony pro řízení průtoku vzduchu a sledování kvality vzduchu v interiéru. Skupina Sentera dnes čítá 8 společností a 150 zaměstnanců, kteří sídlí na 4 různých místech. Ústředí a centrální sklad se nacházejí v belgickém městě Temse. Společnost Sentera je ze 100 % rodinnou skupinou společností. Pro více informací kontaktujte společnost Sentera.
Nahlásit chybu