Sprite icons
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

Sentera je Vaším partnerem v řešeních pro řízení HVAC

Inteligentní, inovativní a snadno použitelné

Společnost Sentera je jedním z předních výrobců řešení pro řízení větrání a vzduchotechnických systémů. Vše začalo regulátory otáček ventilátorů. Nyní náš sortiment zahrnuje různá řešení pro řízení otáček AC nebo EC ventilátorů, a to manuálně nebo na základě požadované hodnoty. Od jednoduchých - a přesto spolehlivých - transformátorových regulátorů otáček ventilátorů, přes elektronické regulátory otáček ventilátorů až po frekvenční měniče. Pro účely manuálního ovládání nabízíme kompletní sortiment potenciometrů a řídících spínačů!

Náš sortiment jsme dále rozšířili o regulátory výkonu elektrických topných těles, vzduchotechnická čidla, snímače, napájecí moduly a rozváděče.

Máme pro Vás řešení od jednoduchého ručního ovládání až po sofistikovaný systém řízení budov. Navíc se naše produkty snadno používají a snadno instalují - seznamte se s nimi na našich produktových stránkách!

Inovace jsou naším motorem! Nové technologie vytvářejí nové možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost a výkonnost větracích systémů. Naše univerzální vzduchotechnické řídicí jednotky hladce komunikují s našimi čidly a regulátory otáček ventilátorů. Řídí objemové průtoky vzduchu v závislosti na vašich požadavcích. Dokážeme tak optimalizovat kvalitu vzduchu v interiéru a zároveň docílit výrazných úspor energie.

Prostřednictvím internetové brány Sentera můžete svůj inteligentní větrací systém připojit k internetu. Díky tomu můžete průběžně sledovat všechny důležité parametry. Prohlédněte si typické kombinace na naší stránce řešení!

Od jednoduchého regulátoru otáček ventilátoru až po inteligentní řídící řešení, které zvládne optimalizovat přívod čerstvého vzduchu v závislosti na Vašich potřebách! Díky naší mimořádně široké nabídce produktových skupin můžeme kombinovat standardní produkty a vytvářet kompletní řešení řízení vzduchotechniky. Jednotlivé produkty i kompletní řídicí řešení lze sledovat a řídit prostřednictvím internetu.

Stáhněte si leták naší společnosti

Řízení kvality vzduchu

Jak sledovat kvalitu vzduchu? Kvalita vzduchu v interiéru není jen otázkou pocitu z prostředí. Znečištěný vzduch v interiéru má také přímý vliv na naše zdraví a pohodu. Naším posláním je zlepšovat Vaše pohodlí, kvalitu vzduchu v interiéru a pozitivně přispívat k Vašemu zdraví. Kompletní řada snímačů Sentera nám umožňuje sledovat, měřit nebo řídit následující vzduchové veličiny pomocí jediného zařízení:

dandelion

Jak regulovat rychlost ventilátoru? Na toto téma se specializujeme již mnoho let a náš současný sortiment výrobků nabízí různá řešení založená na různých technologiích - každé z nich má své specifické přednosti.

  • Potenciometry a řídící čidla mohou jednoduše, ale spolehlivě ovládat EC ventilátory.
  • Frekvenční měniče poskytují optimální řízení AC motorů v aplikacích s čerpadly nebo ventilátory.
  • Elektronické regulátory otáček ventilátorů se snadno používají a vyžadují minimální dobu instalace. Nabízejí tiché řešení pro plynulou regulaci otáček AC ventilátorů v různých aplikacích a průmyslových odvětvích.
  • Transformátorové regulátory otáček ventilátorů regulují otáčky AC ventilátorů v krocích a používají se v různých aplikacích: řídí kuchyňské digestoře, teplovzdušné ohřívače a dokonce i ventilátory v zemědělských aplikacích.

Jak řídit vzduchotechnickou jednotku? Výkonný větrací systém vyžaduje chytrou řídící jednotku, která se snadno používá. Naše regulátory využívají vstupy ze snímačů k ovládání přívodních a odvodních ventilátorů a k průběžné optimalizaci průtoku vzduchu, aby pro Vás vytvořily dokonalé prostředí. Systém může pracovat samostatně, může být integrován do Vašeho systému BMS nebo může být připojen k internetu pro vzdálené ovládání a monitorování - volba je na Vás!

A navíc…

Naše zařízení lze kombinovat do kompletních řešení a spravovat lokálně nebo vzdáleně, a to i přes internet pomocí bezplatných softwarových aplikací Sentera.

Přehled produktu

Vytváříme Vám dokonalé prostředí!

sentera-HVAC

Spolu se zateplováním našich budov roste význam chytrých větracích systémů. Větrání je nutné k udržení dobré kvality vzduchu v interiéru a k minimalizaci energetických ztrát. Využíváním inovativních technologií se neustále přizpůsobujeme měnícím se potřebám trhu HVAC. Vyrábíme a prodáváme kompletní řadu standardních výrobků. Tyto výrobky mohou fungovat samostatně nebo je lze kombinovat do chytrých řídících řešení pro větrání a vzduchotechnické systémy a zvýšit tak pohodu uvnitř budov.

Naše celosvětové odborné znalosti Vám nabízejí kompletní řadu řídících řešení, která Vám pomohou vytvořit perfektní prostředí. Vyvíjíme inovativní řídicí řešení, která se snadno používají, jsou inteligentní a cenově dostupná

Najděte řešení pro vaši aplikaci

Jste motorem našich inovací

Two decades of innovation in the HVAC industry

Společnost Sentera působí po celém světě. Dodáváme produkty a služby nejen pro montážní firmy a přední evropské distributory vzduchotechniky, ale zaměřujeme se také na výrobce originálního zařízení neboli OEM a na koncové uživatele prostřednictvím našeho internetového obchodu

Vaše představy se mohou stát skutečností. Naše oddělení výzkumu a vývoje v Belgii a Bulharsku jsou připravena spolupracovat s Vámi při vytváření Vašich individuálních produktů a pomoci Vám řešit požadavky trhu. Zpětná vazba od našich zákazníků má zásadní význam. Zohledňujeme názor každého zákazníka, abychom mohli vyvíjet jedinečné produkty a uspokojovat potřeby našich zákazníků. Díky nim jsme schopni vytvářet kompletní řešení pro řízení různých typů aplikací, vždy v souladu s neustále se měnícími potřebami trhu.

Skvělý zákaznický servis je naší prioritou! Ať už budete potřebovat cokoli, vždy se Vám budeme věnovat s trpělivostí, pozorností, hlubokou znalostí produktů a včas.

Kontaktujte nás

Více než dvě desetiletí inovací v oboru HVAC

decades

Společnost Sentera Group založil v roce 1997 belgický podnikatel Jos Raskin. V současné době působí naše pobočky v Belgii, Bulharsku, Litvě a na Ukrajině.

Sentera Europa NV, centrála mezinárodní skupiny Sentera, sídlí v Belgii. V tomto sídle se nachází také centrální sklad, oddělení nákupu a plánování výroby

Výrobní závody na výrobu elektroniky a plastů se nacházejí v Bulharsku.

Naše prodejní oddělení jsou rozmístěna po celé Evropě, aby spojovala globální přítomnost s místní podporou. Kromě globální struktury a dalekosáhlé standardizace přikládáme ve společnosti Sentera velký význam také tomu, abychom mluvili jazykem zákazníka. Díky našim různým působištím je Vám kontaktní osoba společnosti Sentera vždy nablízku.

Za svůj úspěch vděčíme strategii orientované na zákazníka: nasloucháme mu a úzce s ním spolupracujeme. Tato úzká spolupráce spolu s intenzívním výzkumem a vývojem po více než dvě desetiletí vede k hlubokému porozumění každodenním výzvám, kterým toto odvětví čelí.

Historie

map
1997Založení společnosti Centera Europa. Příběh společnosti Sentera začíná výrobou a prodejem elektronických regulátorů otáček ventilátorů.
2002Výroba elektroniky byla přesunuta do společnosti Sentera Thracia, která se nachází v Bulharsku. Odsud se také staráme o prodej a zákaznickou podporu pro balkánskou oblast.
2004Sortiment výrobků byl rozšířen o transformátorové regulátory otáček ventilátorů.
2007Byla založena společnost Sentera Baltica s cílem podpořit a rozšířit podnikání v pobaltské oblasti.
2008Sentera Plastics začala s vývojem a výrobou plastových krytů.
2011Sentera začíná s výrobou čidel pro odvětví vzduchotechniky.
2013Otevření nového výrobního závodu na výrobu elektroniky o rozloze 2.500 m2 v bulharském Plovdivu.
2016Výstavba nového výrobního závodu na kryty v bulharském Plovdivu.
2017Založení společnosti Sentera Sarmatia s cílem podpořit a rozšířit podnikání na Ukrajině.
2018Byl otevřen nový výrobní závod v sousedství stávajícího výrobního areálu společnosti Sentera Plastics.
2019Ve výrobním závodě v bulharském Plovdivu byl instalován nový větrací systém.
2020Výrobky společnosti Sentera lze připojit k internetu. Tím je umožněno zaznamenávání dat, vzdálené monitorování a dokonce i vzdálené řízení! Vytvářejte vlastní instalace, přidávejte uživatele a udělujte jim oprávnění. Obdržíte e-mailové upozornění v případě, že dojde k narušení kvality vnitřního ovzduší.
Kontaktujte nás

Zodpovědný partner v oblasti HVAC

nature

Ve společnosti Sentera pevně věříme, že etické chování je prospěšné pro všechny. Čestnost a integrita podporují pozitivní pracovní prostředí, které posiluje důvěru všech zainteresovaných stran.

Naším závazkem je prokazovat špičkovou kvalitu ve všech sférách naší práce a v jednání se zákazníky, dodavateli, kolegy, partnery a komunitami. Kromě toho se zavazujeme uplatňovat rozvahu, profesionalitu, přísnost, sebekázeň, vytrvalost a týmového ducha. Ve všem, co děláme a říkáme, se chováme čestně a morálně správně, čímž si získáváme a udržujeme důvěru a respekt zákazníků, dodavatelů, kolegů, partnerů a komunit. Podporujeme kulturu orientovanou na zákazníka, která klade důraz na vynikající služby a plní naše závazky na všech úrovních naší organizace.

Jako globální dodavatel řešení pro řízení HVAC a zařízení pro regulaci otáček ventilátorů se společnost Sentera řídí zásadami podnikání a činnosti v rámci všech zákonných předpisů. Po přezkoumání našich procesů a konzultacích s pečlivě vybranými dodavateli materiálů některé výrobky dodávané společností Sentera obsahují jeden nebo více z 3T1G - cín (Sn), wolfram (W), tantal (Ta) a zlato (Au), které jsou také známé jako konfliktní minerály. Společnost Sentera NENAKUPUJE žádné z těchto nerostů přímo z DR Konga nebo sousedních zemí a nezná jejich zdroj. Vzhledem ke složitosti dodavatelského řetězce minerálů není společnost Sentera schopna určit původ minerálů používaných v komponentech a v našich výrobcích. Žádáme však naše osvědčené dodavatele vybraných materiálů, aby v rámci dodavatelského řetězce věnovali přiměřenou pozornost tomu, aby bylo zajištěno, že použité minerály nepocházejí z konfliktních oblastí.

Ochrana životního prostředí a zachování zdrojů je nedílnou součástí firemní politiky společnosti Sentera, která je inovativním a předním výrobcem řešení pro řízení HVAC. Jinými slovy, zavázali jsme se navrhovat výrobky šetrné k životnímu prostředí a používat ekologicky kompatibilní výrobní procesy. Společnost Sentera dbá na to, aby při výrobě byly dodržovány všechny zákonné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Naše nejmodernější výrobky jsou navrženy tak, aby - pokud jsou používány v souladu se svým určením - nebyli uživatelé vystaveni žádným zdravotním rizikům a nedocházelo ke znečišťování životního prostředí. Společnost Sentera byla vždy odpovědná k životnímu prostředí a naše výrobky jsou od ledna 2005 v souladu se směrnicí RoHS.


Zaměřeno na >>
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.