Sprite icons

Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty

28.09.2023

Potřebujeme ovládací prvky a řídicí systémy, protože v naší moderní době technologií činí naše životy praktičtějšími, pohodlnějšími a efektivnějšími. Ovládací prvky HVAC umožňují zařízení efektivně fungovat a někdy i měnit své činnosti v průběhu času a měnících se podmínek nebo užívání.

Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty
Důležitá je volba typu regulátoru. Volba manuálního ovládání znamená, že Vy a ne zařízení jednáte jako regulátor – rozhodujete o tom, jaké ovládací akce podniknete. Automatické ovládání napodobuje akce, které byste provedli při ručním ovládání. Důvod, proč používáme automatické řízení, je ten, že nemáme čas nebo chuť, nebo možná schopnost neustále sledovat proces, abychom udrželi požadovaný výsledek.
 
Teplota je hlavním faktorem komfortního větrání a lze ji snadno měřit a kontrolovat. Systémy HVAC jsou obecně navrženy tak, aby zvládaly špičkové chladicí nebo topné zátěže, ke kterým dochází jen zřídka, pokud vůbec, takže musíme poskytnout ovládací prvky, které mohou regulovat výkon systému tak, aby vyhovoval skutečné chladicí nebo topné zátěži v daném čase.
 
Pokud máte AC motor s regulací napětí a chcete řídit rychlost ventilátoru na základě teploty, můžeme nabídnout naši zcela novou řadu GTH21. Regulátor je k dispozici v 7,5 A a 10 A a je rozšířením naší již známé řady GTH-1. Funkčnost je stejná, ale použitá elektronika je novější a má komunikaci Modbus RTU, kterou naše GTH-1 nemá.
 
Níže je uveden seznam nejdůležitějších vlastností našeho GTH21:
  • Transformátorová technologie: Je vysoce spolehlivá a odolná, vytváří napětí motoru s hladkým sinusovým průběhem. Výsledkem je mimořádně tichý chod motoru a prodloužená životnost.
  • Řízení na základě teploty: Řada GTH21 nabízí možnost ovládat jednofázové motory v pěti krocích na základě naměřené okolní teploty. Teplotní sonda PT500 je připojena přímo k regulátoru a umístěna v požadované oblasti, čímž se optimalizuje rychlost motoru pro efektivní provoz v závislosti na okolních podmínkách. Otáčky motoru jsou řízeny změnou výstupního napětí.
  • Režim topení nebo chlazení: V režimu topení se ventilátor aktivuje, když naměřená teplota klesne pod nastavenou teplotu. Když je naměřená teplota vyšší než nastavená teplota, ventilátor se deaktivuje. V režimu chlazení je funkce obrácená. Mezi režimy můžete přepínat pomocí propojky.
  • Automatické a manuální ovládání: Regulátory se dodávají s automatickým i manuálním režimem, což uživatelům dává flexibilitu při výběru mezi automatickým ovládáním na základě teploty a ručním nastavením.
  • Kolísání výstupního napětí: Regulátory regulují rychlost otáčení jednofázových napěťově řízených motorů změnou výstupního napětí v souladu s naměřenou okolní teplotou. Toto dynamické nastavení pomáhá udržovat optimální výkon na základě měnících se podmínek.
  • Reléový výstup nebo neregulovaný výstup pro ovládání ventilu: Zařízení je vybaveno reléovým výstupem, který reaguje na naměřenou teplotu. Tento výstup lze použít k ovládání ventilu, takže je vhodný pro použití v chladicích i topných systémech. Tato schopnost přispívá k udržení stálých teplotních úrovní.
  • Kompatibilita Modbus: Regulátory GTH21 lze plně ovládat pomocí protokolu Modbus. Modbus je běžný komunikační protokol, který umožňuje bezproblémovou integraci a vzdálenou správu.
  • Kryt a ochrana: Kryt regulátoru je vyroben z ocelového plechu a poskytuje robustní a odolné krytí. Stupeň krytí IP54 obalu zajišťuje odolnost proti vnikání vody a prachu, díky čemuž jsou regulátory vhodné pro různá prostředí.
Nahlásit chybu