Sprite icons

Ventilace v čistých prostorách

20.07.2023 Jitka Benešová

Ventilace a kvalita vnitřního ovzduší jsou vždy důležitými aspekty budovy. V některých oblastech jsou dokonce nezbytné pro zachování funkčnosti daného prostoru.

Ventilace v čistých prostorách
Co jsou to čisté prostory?
 
Čisté prostory (cleanrooms) jsou specializovaná prostředí navržená tak, aby udržovala extrémně nízké úrovně částicové a mikrobiální kontaminace. Jsou široce používány v průmyslových odvětvích, jako je farmacie, biotechnologie, elektronika a letecký průmysl, kde i ty nejmenší nečistoty mohou mít významný dopad na kvalitu, bezpečnost a výkon produktů.

Primárním cílem čistého prostoru je kontrolovat koncentraci částic v ovzduší, obvykle měřenou v počtu částic na metr krychlový. Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zavedla normy jako ISO 14644-1 pro klasifikaci čistých prostor na základě maximální povolené koncentrace částic.
 
Čisté prostory dosahují své vysoké úrovně čistoty kombinací technických kontrol, přísných protokolů a specializovaného vybavení.

V čistých prostorách se obvykle nacházejí následující klíčové komponenty:
  1. Systémy filtrace vzduchu: Čisté prostory jsou vybaveny pokročilými systémy HVAC, které používají kombinaci filtrů k odstranění částic z ovzduší. Vysoce účinné filtry vzduchových částic (HEPA) se běžně používají k zachycení částic o velikosti až 0,3 mikrometru.
  2. Pozitivní tlak: Čisté prostory jsou udržovány pod vyšším tlakem ve srovnání s okolními oblastmi, což zabraňuje vstupu kontaminovaného vzduchu. Toho se dosahuje tím, že přiváděný vzduch ze systému HVAC převyšuje vzduch odvodový.
  3. Řízené proudění vzduchu: Čisté prostory jsou navrženy tak, aby měly řízený vzor proudění vzduchu, typicky jednosměrné nebo laminární proudění. Jednosměrné proudění pohybuje vzduchem v jednom směru, zatímco laminární proudění pohybuje vzduchem paralelně, čímž se minimalizuje možnost usazování částic na površích.
  4. Oděvy do čistých prostor: Personál pracující v čistých prostorách musí nosit speciální oděvy, včetně obleků pro čisté prostory, rukavic, masek a návleků na boty. Tyto oděvy zabraňují uvolňování částic a mikrobů z jejich těl do prostředí čistých prostor.
  5. Čištění a dezinfekce: Pro udržení čistoty povrchů, vybavení a nástrojů v čistém prostoru jsou dodržovány pravidelné protokoly čištění a dezinfekce. Pro minimalizaci vnášení kontaminantů se používají specifické čisticí prostředky a postupy.
Čisté prostory jsou klasifikovány do různých tříd ISO, od třídy ISO 1 (nejčistší) po třídu ISO 9 (relativně méně čisté). Klasifikace závisí na maximální povolené koncentraci částic na metr krychlový vzduchu.
 
Kromě kontroly částic se čisté prostory zabývají také dalšími faktory, jako jsou teplota, vlhkost, elektrostatický výboj a hladina hluku, které mohou ovlivnit kvalitu a integritu produktů vyráběných nebo zkoumaných v čistém prostoru.

Celkově jsou čisté prostory zásadní v odvětvích, která vyžadují přísnou kontrolu životního prostředí, aby byla zajištěna kvalita produktů, bezpečnost a soulad s regulačními normami. Jejich design, provoz a údržba jsou pečlivě provedeny tak, aby poskytovaly kontrolované prostředí, které minimalizuje přítomnost kontaminantů, což je činí nepostradatelnými v různých špičkových oblastech vědy a techniky.
 
Jak může Sentera pomoci udržet tyto místnosti čisté?
 
  1. Naším nejnovějším vývojem je zařízení pro monitorování vzduchového filtru. S naším FIM můžete sledovat jeden nebo 2 filtry a dostávat upozornění prostřednictvím e-mailu nebo SMS, které vás informuje, že je třeba filtry vyčistit a/nebo vyměnit. Prostřednictvím místní sítě Wi-Fi nebo LAN kabelu – v závislosti na zvolené verzi – můžete zařízení připojit k SenteraWebu. Přes SenteraWeb můžete sledovat hodnoty, měnit parametry, zaznamenávat data a předem naplánovat údržbu nebo výměnu vzduchového filtru(ů).
  2. Pro řízení průtoku vzduchu a přetlaku v čistém prostoru se můžete spolehnout na naše čidla a regulátory diferenčního tlaku. Čidla přenášejí naměřenou hodnotu (tlak nebo průtok vzduchu) proporcionálně přes analogový výstup. Regulátory lze použít k zajištění konstantního průtoku vzduchu za měnících se podmínek. Výstupní signál lze použít k přímému ovládání EC ventilátoru nebo motorizované klapky nebo k ovládání AC ventilátoru pomocí regulátoru otáček nebo frekvenčního měniče. Výstup je opět založen na naměřeném diferenčním tlaku, průtoku vzduchu nebo rychlosti vzduchu. Všechna nastavení lze upravit pomocí Modbus RTU. Čidla a regulátory jsou k dispozici s malým displejem nebo bez něj.
 
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.
Nahlásit chybu