Sprite icons
Sentera používá cookies !
Zásady ochrany osobních údajů
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

Jak vybrat správné CO2 čidlo?

Vzhledem k současným okolnostem (opět aktuální šíření Koronaviru, znečištěné ovzduší, ...) je sledování vnitřní kvality vzduchu více než žádoucí. Měření úrovně CO2 je doporučováno zejména pro řízení větracího systému, protože ukazuje, zda je v místnosti dostatek čerstvého vzduchu. Často lze CO2 čidla koupit doslova na každém rohu. Jsou k dispozici v různých cenových kategoriích, velikostech, typech atd. Jak vybrat správné CO2 čidlo vhodné pro váš projekt?
Jak vybrat správné CO2 čidlo?
Jak v nekonečné nabídce CO2 čidel vybrat to nejvhodnější?
Při nákupu zařízení pro měření CO2 zkontrolujte, zda je kvalitní a vhodné pro měření v prostoru, kde jej chcete instalovat. Další body, kterým byste měli věnovat pozornost, jsou: typ snímače, chyba měření, rozsah měření, způsob kalibrace, indikátory LED, hodnoty indikace LED, model a záznam dat.

V tomto článku se na některé z těchto hledisek podíváme blíže.
  
Technologie snímání NDIR
Je vhodné zvolit čidlo, které detekuje CO2 na principu NDIR. NDIR neboli nedisperzní infračervené snímače obsahují infračervenou (IR) lampu, která směruje světelné vlny trubicí naplněnou vzduchem směrem k optickému filtru před detektorem IR světla. Tento detektor měří množství IR světla, které projde optickým filtrem. Měří se rozdíl mezi množstvím světla vyzářeného IR lampou a množstvím IR světla přijatého detektorem. Tímto způsobem lze vypočítat počet molekul CO2 ve vzduchu.
  
Výhodou těchto NDIR snímačů CO2 je jejich dlouhá životnost, minimální až nulové rušení jinými plyny, nízké náklady na životní cyklus a přesný a dlouhodobě stabilní provoz. Společnost Sentera Controls toto velmi dobře pochopila, a proto vyvinula všechna svá CO2 čidla na principu NDIR.
  
Kalibrační metoda
Všechna čidla oxidu uhličitého potřebují kalibraci. V případě čidel NDIR dochází v průběhu let ke zhoršování stavu světelného zdroje i detektoru, což má za následek mírně nižší počty molekul CO2. To je obecně známo jako "drift" nebo chyba měření. V závislosti na aplikaci lze kalibraci provést kalibrací snímače na známý plyn nebo pomocí metody automatické kalibrace základní linie (ABC).
  

Kalibrace ABC byla vyvinuta s cílem vyřešit obtíže s kalibrací nástěnných jednotek pro měření obsazenosti nebo kvality vnitřního vzduchu. Demontáž těchto jednotek ze zdi za účelem kalibrace byla nákladná, vyžadovala vyškolený personál, a proto se často ignorovala.
  
Teorie samokalibrace ABC spočívá v tom, že pro použití v oblasti kvality vnitřního prostředí platí, že v určitém okamžiku každého dne je místnost neobsazená a hladina CO2 klesne na vnější okolní podmínky 400 ppm. Všechna čidla CO2 Sentera využívají metodu kalibrace ABC Logic®. Je-li tato funkce zapnuta, snímač obvykle dosáhne provozní přesnosti po 24 hodinách nepřetržitého provozu a udrží si přesnost za předpokladu, že je alespoň čtyřikrát za 21 dní vystaven referenční hladině 400 ppm. V závislosti na prostředí instalace se doporučuje tuto techniku samokalibrace povolit nebo zakázat.
  
Typ poskytovaných informací
Existují různé typy měřicích přístrojů CO2 v závislosti na způsobu zobrazení, přenosu a/nebo archivace naměřených údajů. Některé přístroje kombinují různé možnosti zobrazení informací.
  
Přímé zobrazení naměřené hodnoty na obrazovce - má tu výhodu, že umožňuje snadné okamžité měření a přímé informování osob v místnosti.   
Registrace dat - naměřená data jsou odesílána a archivována na dálku a lze je konzultovat například prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu, počítači nebo na webových stránkách. To má tu výhodu, že lze snadno vizualizovat a interpretovat průběh hodnot CO2 během určitého období a zmapovat vliv určitých zásahů (např. otevření dalších oken nebo dveří) na zlepšení rychlosti výměny vzduchu.
Další vizuální (zelené, žluté, červené LED diody) a/nebo zvukové (alarm) indikátory ukazují, zda jsou naměřené údaje stále v mezích, nebo zda je potřeba dodatečné větrání.
  
Řada výrobků Sentera obsahuje čidla CO2, která vyžadují napájecí napětí 24 V, a verze, které lze zapojit přímo do zásuvky 230 V AC. Všechna prostorová čidla CO2 mají tyto LED indikace zobrazující jednu z měřených hodnot. Některá z nich jsou navíc vybavena zvukovou signalizací. Čidla lze propojit s externí obrazovkou zobrazující naměřené hodnoty. Zaznamenávání dat, vzdálené ovládání a monitorování je možné také připojením snímače a souvisejících aplikací k Senterawebu, naší vlastní online platformě HVAC. K SenteraWebu lze připojit jak zařízení Sentera, tak i registrovaná zařízení, která nejsou vyrobena společností Sentera.
  
Kdo je Sentera?
Společnost Sentera je jedním z předních výrobců řídicích řešení pro větrací a vzduchotechnické systémy. Naším posláním je vytvářet inteligentní řešení pro řízení vzduchotechniky, která se snadno používají! Vyvíjíme, vyrábíme a propagujeme regulátory otáček ventilátorů, vzduchotechnická čidla, vzduchotechnické řídicí jednotky a klapky poháněné pohony pro řízení průtoku vzduchu a sledování kvality vzduchu v interiéru. Skupina Sentera dnes čítá 8 společností a 150 zaměstnanců, kteří sídlí na 4 různých místech. Ústředí a centrální sklad se nacházejí v belgickém městě Temse. Společnost Sentera je ze 100 % rodinnou skupinou společností. Pro více informací kontaktujte společnost Sentera.
  
Nedávné novinky
23.11.2022
Proč si pořídit destratifikaci a jak ji lze řídit?
Proč si pořídit destratifikaci a jak ji lze řídit? Destratifikační ventilátory nebo destratifikační jednotky získávají rychle na oblibě, a to především v prostorách, které se kvůli vysokým stropům obtížně vytápějí. Potřeba zajištění tepelného komfortu pro zaměstnance při aktuální energetické krizi je důvodem pro hledání a aplikaci i méně známých technických konceptů vedoucích k úspoře energií. Destratifikace je jednoduché, ale účinné řešení pro úsporu tepla v prostorách s vysokými stropy, jako jsou sklady, výrobní haly, výstaviště nebo dílny a v závislosti na použití může ušetřit nižší až střední desítky % nákladů na vytápění. >>>
07.10.2022
Software a nástroje 3S Modbus
Software a nástroje 3S Modbus Jako výrobce inovativních řešení pro řízení vzduchotechniky chceme našim zákazníkům zpřístupnit nejnovější technologie. Pro usnadnění konfigurace zařízení Sentera jsme proto připravili uživatelsky přívětivý a intuitivní software: 3S Modbus. Tento software je možné stáhnout z našich webových stránek. Prostřednictvím převodníku USB lze zařízení Sentera připojit k počítači se systémem Windows. Připojené produkty Sentera jsou automaticky rozpoznány. Je možné sledovat měřené hodnoty a upravovat nastavení jednotlivých parametrů. >>>
08.09.2022
Vytápěcí jednotky s EC motorem - chytrá regulace přináší úspory
Vytápěcí jednotky s EC motorem - chytrá regulace přináší úspory Vytápěcí jednotky určené pro ohřev vzduchu v logistických, výrobních halách nebo sportovních zařízeních jsou na trhu stále častěji k vidění v provedení s energeticky úspornými EC motory. Protože EC motory vykazují vysokou účinnost, tj. významně nižší spotřebu elektrické energie ve srovnání s AC motorem, především při nízkých otáčkách, je právě kvalitní regulace rozhodujícím prvkem, který při vytápění průmyslových hal pomocí teplovzdušných jednotek přinese maximum úspor. >>>
15.08.2022
Měření toxických plynů v garážích a parkovacích domech
Měření toxických plynů v garážích a parkovacích domech Při spalovacích procesech - například při pohybu automobilů v uzavřené garáži - se uvolňují toxické plyny, jako je oxid uhelnatý (CO) nebo oxid dusičitý (NO2). Pro zachování bezpečného prostředí a ochranu zdraví lidí pohybujících se v podzemních garážích nebo parkovacích domech je třeba sledovat koncentraci těchto toxických zplodin, aby bylo možné včas zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu. >>>
08.08.2022
Jak vybrat správné CO2 čidlo?
Jak vybrat správné CO2 čidlo? Vzhledem k současným okolnostem (opět aktuální šíření Koronaviru, znečištěné ovzduší, ...) je sledování vnitřní kvality vzduchu více než žádoucí. Měření úrovně CO2 je doporučováno zejména pro řízení větracího systému, protože ukazuje, zda je v místnosti dostatek čerstvého vzduchu. Často lze CO2 čidla koupit doslova na každém rohu. Jsou k dispozici v různých cenových kategoriích, velikostech, typech atd. Jak vybrat správné CO2 čidlo vhodné pro váš projekt? >>>
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.