Sprite icons

Konfigurační a monitorovací software pro řízení vzduchotechniky

3SM Center je softwarový balíček Sentera. Jedná se o nástroj pro konfiguraci nebo monitorování výrobků Sentera s komunikací Modbus a aktualizaci firmwaru.

Společnost Sentera pro tento účel vyvinula bezplatnou softwarovou sadu 3SMCenter, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek. Intuitivní rozhraní usnadňuje proces konfigurace, monitorování nebo aktualizace našich výrobků vybavených protokolem Modbus RTU.

3SMCenter

Sada 3SMcenter zahrnuje 3 softwarové platformy:

  • 3SMUSB pro změnu firmwaru určitých typů řídicích jednotek s mnoha skrytými funkcemi. Řídicí jednotka tak získá funkčnost, která se liší od funkčnosti instalované z výroby podle požadavků Vaší aplikace.
  • 3SMModbus pro konfiguraci nebo monitorování zařízení Sentera prostřednictvím protokolu Modbus RTU. Většina výrobků Sentera nemá žádné trimry, dip přepínače nebo propojky pro úpravu nastavení. Trimry nejsou dostatečně přesné a znemožňují dálkové ovládání. Všechny parametry zařízení Sentera lze nastavit prostřednictvím protokolu Modbus RTU. Jednotlivá nastavení jsou velmi přesná a lze je snadno zkopírovat do podobných zařízení, tímto způsobem bude mít řada zařízení shodná nastavení a budou pracovat jednotně. Vysoce přesná digitální technologie nahradila starou dobrou analogovou technologii. Tato digitální technologie také vytváří nové možnosti, jako je připojení k internetu, vzdálené monitorování, dálkové ovládání atd. Pokud tedy chcete nastavit rozsah teplot, omezit maximální otáčky ventilátoru nebo změnit požadovanou hodnotu tlaku, doporučujeme použít software 3SModbus v kombinaci s převodníkem CNVT-USB-RS485.
  • 3SMBoot pro aktualizaci firmwaru zařízení Sentera s funkcí bootloaderu. Prostřednictvím softwaru 3SMBoot lze aktualizovat firmware zařízení Sentera s integrovanou funkcí bootloaderu. Většina výrobků Sentera je vybavena integrovanou funkcí zavaděče - další informace naleznete v katalogovém listu výrobku. Aktualizace firmwaru umožňuje upravit funkčnost nebo zajistit kompatibilitu výrobku s novější verzí firmwaru Sentera.
Nahlásit chybu