Sprite icons
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

Jak nakonfigurovat výrobek Sentera?

Společnost Sentera pro tento účel vyvinula bezplatnou softwarovou sadu 3SMCenter, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek. Intuitivní rozhraní usnadňuje proces konfigurace, monitorování nebo aktualizace našich výrobků vybavených protokolem Modbus RTU.

3SMCenter

Sada 3SMcenter zahrnuje 3 softwarové platformy:

  • 3SMUSB pro změnu firmwaru určitých typů řídicích jednotek s mnoha skrytými funkcemi. Řídicí jednotka tak získá funkčnost, která se liší od funkčnosti instalované z výroby podle požadavků Vaší aplikace.
  • 3SMModbuspro konfiguraci nebo monitorování zařízení Sentera prostřednictvím protokolu Modbus RTU. Většina výrobků Sentera nemá žádné trimry, dip přepínače nebo propojky pro úpravu nastavení. Trimry nejsou dostatečně přesné a znemožňují dálkové ovládání. Všechny parametry zařízení Sentera lze nastavit prostřednictvím protokolu Modbus RTU. Jednotlivá nastavení jsou velmi přesná a lze je snadno zkopírovat do podobných zařízení, tímto způsobem bude mít řada zařízení shodná nastavení a budou pracovat jednotně. Vysoce přesná digitální technologie nahradila starou dobrou analogovou technologii. Tato digitální technologie také vytváří nové možnosti, jako je připojení k internetu, vzdálené monitorování, dálkové ovládání atd. Pokud tedy chcete nastavit rozsah teplot, omezit maximální otáčky ventilátoru nebo změnit požadovanou hodnotu tlaku, doporučujeme použít software 3SModbus v kombinaci s převodníkem CNVT-USB-RS485
  • 3SMBootpro aktualizaci firmwaru zařízení Sentera s funkcí bootloaderu. Prostřednictvím softwaru 3SMBoot lze aktualizovat firmware zařízení Sentera s integrovanou funkcí bootloaderu. Většina výrobků Sentera je vybavena integrovanou funkcí zavaděče - další informace naleznete v katalogovém listu výrobku. Aktualizace firmwaru umožňuje upravit funkčnost nebo zajistit kompatibilitu výrobku s novější verzí firmwaru Sentera.
Nedávné novinky
17.11.2023
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru?
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru? Zařízení pro monitorování vzduchového filtru je vyrobeno speciálně pro sledování a vyhodnocování stavu vzduchových filtrů v průmyslových systémech filtrace vzduchu, systémech HVAC (topení, ventilace a klimatizace) a jakýchkoli dalších systémech, které používají vzduchové filtry. Toto zařízení pomáhá při hodnocení výkonu a účinnosti vzduchových filtrů a take pomáhá určit, kdy vyžadují údržbu, čištění nebo výměnu. Pomocí tohoto zařízení můžete zajistit, aby váš systém filtrace vzduchu fungoval efektivně a podporoval čistší a zdravější vnitřní prostředí. >>>
31.10.2023
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení DRM je I/O modul s reléovými výstupy, tedy zařízení běžně používané v průmyslových a automatizačních aplikacích pro rozhraní mezi řídicím systémem (jako je programovatelný logický regulátor nebo PLC) a externími zařízeními nebo vybavením. >>>
12.10.2023
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci Kvalitní větrání v místnostech s vysokými stropy může být výzvou. Teplý vzduch v těchto místnostech stoupá, zatímco studený vzduch setrvává ve výšce člověka. Stále nám je chladno, i když je v místnosti dostatek teplého vzduchu, a proto zesilujeme topení. To není nutné, pokud je zajištěna destratifikace, která tlačí teplý vzduch zpět dolů. >>>
28.09.2023
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty Potřebujeme ovládací prvky a řídicí systémy, protože v naší moderní době technologií činí naše životy praktičtějšími, pohodlnějšími a efektivnějšími. Ovládací prvky HVAC umožňují zařízení efektivně fungovat a někdy i měnit své činnosti v průběhu času a měnících se podmínek nebo užívání. >>>
31.08.2023
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera V souladu s osvědčenými postupy v HVAC jsme navrhli novou řadu kruhových elektricky ovládaných klapek CAV, které rovněž disponují regulací diferenčního tlaku. >>>
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.