Sprite icons
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

Měření toxických plynů v garážích a parkovacích domech

Při spalovacích procesech - například při pohybu automobilů v uzavřené garáži - se uvolňují toxické plyny, jako je oxid uhelnatý (CO) nebo oxid dusičitý (NO2). Pro zachování bezpečného prostředí a ochranu zdraví lidí pohybujících se v podzemních garážích nebo parkovacích domech je třeba sledovat koncentraci těchto toxických zplodin, aby bylo možné včas zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu.
Měření toxických plynů v garážích a parkovacích domech
V uzavřených prostorech s provozem automobilů a výskytem výfukových plynů, jako jsou podzemní garáže, parkovací domy, je třeba používat kombinovaná čidla CO a NO2, které monitorují hladiny nebezpečných plynů. 
  
Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, vysoce jedovatý. Již nízká koncentrace CO v ovzduší představuje významnou hrozbu pro člověka. Jeho nebezpečnost spočívá především v tom, že je velmi obtížně zjistitelný lidskými smysly. Oxid uhelnatý je mírně lehčí než vzduch a  snadno se rozptýlí v prostoru, přičemž zůstává v dýchací zóně. Oxid uhelnatý je sledovaný jako hlavní škodlivina obsažená ve výfukových plynech (kromě oxidů dusíku NOx, sazí, pevných prachových částic apod), která zásadním způsobem ovlivňuje hygienické podmínky v garáži.  Plyn NO2 je těžší než vzduch, ale za horka, například ve formě výfukových plynů, stoupá. Jakmile se výfukové plyny ochladí, rozptýlí se a usadí v celé dýchací zóně.  
  
Detekce a měření koncentrace toxických plynů je žádaným a nezbytným funkčním doplňkem řídících a ovládacích systémů nuceného provozního větrání garáží. Snímač CO/NO2 neustále monitoruje aktuální koncentraci cílového plynu v garáži a zjištěnou hodnotu vyhodnocuje porovnáním s nastavenou (povolenou) hodnotou. Jakmile naměřená hladina dosáhne maximálního limitu, je automaticky aktivováno příslušné větrací zařízení. 
  
Při návrhu instalace a rozmístění čidel je třeba pečlivě zvážit veškeré faktory monitorovaného prostředí, jako typ vozidel, která se v daném prostoru pohybují, případné pracovní zóny s delším pobytem lidí, vliv proudění vzduchu a místa s případným  hromaděním plynů. Snímače CO a NO2 by měly být vždy instalovány v dýchací zóně, přičemž je zároveň možné pro rychlejší detekci instalovat další čidla NO2 u stropu. 
  
Čidla toxických plynů Sentera jsou k disposici v různých provedeních a krytech, a to jako čidla prostorová, kanálová nebo venkovní, která jsou díky krytí IP65 vhodná pro aplikace v náročném prostředí. Čidla toxických plynů Sentera měří teplotu, relativní vlhkost, CO a NO2 případně LPG a CO. K disposici jsou provedení s přehlednou vizuální signalizací prostřednictvím zelené, žluté a červené LED diody, případně s bzučákem. U vybraných verzí jsou naměřené hodnoty teploty, relativní vlhkosti, CO, NO2 a úrovně okolního osvětlení k dispozici prostřednictvím Modbus RTU, zároveň lze prostřednictvímn Modbus RTU upravovat všechna nastavení. 
   
Čidla jsou vyráběna v Evropě z vysoce kvalitních komponent, které garantují dlouhodobou stabilitu a přesnost. V nepravděpodobném případě poruchy snímacího prvku lze tento modul snadno vyměnit. Každý snímač je kalibrován a testován ve výrobě.
Nedávné novinky
17.11.2023
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru?
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru? Zařízení pro monitorování vzduchového filtru je vyrobeno speciálně pro sledování a vyhodnocování stavu vzduchových filtrů v průmyslových systémech filtrace vzduchu, systémech HVAC (topení, ventilace a klimatizace) a jakýchkoli dalších systémech, které používají vzduchové filtry. Toto zařízení pomáhá při hodnocení výkonu a účinnosti vzduchových filtrů a take pomáhá určit, kdy vyžadují údržbu, čištění nebo výměnu. Pomocí tohoto zařízení můžete zajistit, aby váš systém filtrace vzduchu fungoval efektivně a podporoval čistší a zdravější vnitřní prostředí. >>>
31.10.2023
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení DRM je I/O modul s reléovými výstupy, tedy zařízení běžně používané v průmyslových a automatizačních aplikacích pro rozhraní mezi řídicím systémem (jako je programovatelný logický regulátor nebo PLC) a externími zařízeními nebo vybavením. >>>
12.10.2023
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci Kvalitní větrání v místnostech s vysokými stropy může být výzvou. Teplý vzduch v těchto místnostech stoupá, zatímco studený vzduch setrvává ve výšce člověka. Stále nám je chladno, i když je v místnosti dostatek teplého vzduchu, a proto zesilujeme topení. To není nutné, pokud je zajištěna destratifikace, která tlačí teplý vzduch zpět dolů. >>>
28.09.2023
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty Potřebujeme ovládací prvky a řídicí systémy, protože v naší moderní době technologií činí naše životy praktičtějšími, pohodlnějšími a efektivnějšími. Ovládací prvky HVAC umožňují zařízení efektivně fungovat a někdy i měnit své činnosti v průběhu času a měnících se podmínek nebo užívání. >>>
31.08.2023
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera V souladu s osvědčenými postupy v HVAC jsme navrhli novou řadu kruhových elektricky ovládaných klapek CAV, které rovněž disponují regulací diferenčního tlaku. >>>
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.