Sprite icons

Měření CO2 ve školách

22.07.2022

Čidla CO2 Sentera byly instalovány ve škole v belgickém Sint-Niklaas, aby pomohly omezit šíření viru COVID-19. Průběžné měření koncentrace CO2 ve třídách poskytuje jistotu o kvalitě vnitřního ovzduší. Dobrá kvalita vnitřního ovzduší je nezbytná (nejen) pro prevenci šíření viru COVID-19.

Měření CO2 ve školách
Co je CO2?
CO2 neboli oxid uhličitý je látka, kterou vydechujeme. Hladinu CO2 lze použít v prostorách užívaných velkým počtem lidí, jako jsou např. školní třídy, jako ukazatel kvality vnitřního vzduchu a měřítko výměny vzduchu. Monitoring CO2 tak může pomoci odhalit i riziko šíření koronaviru COVID-19. Pokud je do učebny přiváděn dostatečný přísun čerstvého vzduchu, je pravděpodobnost kontaminace virem prostřednictvím aerosolů výrazně nižší.
  
Jak zjistit, zda je do učebny přiváděn dostatečný přísun čerstvého vzduchu?
V případě nedostatečného přívodu čerstvého vzduchu se koncentrace CO2 ve třídě rychle zvýší. Tu lze snadno změřit pomocí CO2 čidla. Pokud se koncentrace CO2 ve třídě udržuje pod 1 200 ppm, je přívod čerstvého vzduchu dostatečný a riziko, že se ve vnitřním vzduchu budou hromadit částice virů, je významně sníženo. V rozmezí 900 až 1 200 ppm se však doporučuje vydat výstražné upozornění, aby bylo možné zajistit přívod dalšího čerstvého vzduchu.
  
Jaká zařízení jsou nejlepší pro měření CO2 v mé škole?
Pro vedení školy nebylo snadné najít vhodného dodavatele CO2 čidel. Mnoho dodavatelů CO2 čidel na trhu nabízí čidla s nízkou přesností, což je činí méně spolehlivými. To často znamená, že je nutné je každoročně kalibrovat, což má významný dopad na provozní náklady. Vzhledem k velkému počtu učeben šlo pro školu o významný nákup, který bylo nutné důkladně zvážit. Vedení školy bylo proto spokojeno s radami a pokyny, které dostalo od společnosti Sentera při výběru vhodného CO2 čidla pro tento projekt.
  
Díky spolupráci se společností Sentera mohly být učebny vybaveny profesionálními CO2 čidly, které mají vysokou přesnost a automaticky se rekalibrují. Vedle hladiny CO2 měří čidla také teplotu, relativní vlhkost a úroveň okolního světla - parametry, které určují pohodlí osob v budovách. Díky tomu je možné získat ucelený obraz o kvalitě vzduchu v místnosti a vytvořit dokonalé prostředí pro studenty a učitele.
  
Jak nejlépe zobrazit hladinu CO2?
Aby bylo možné měřit CO2 v co největším počtu učeben, bylo zvoleno standardní prostorové čidlo CO2. Hladina CO2 v každé učebně je přehledně zobrazena pomocí semaforu (zelená, žlutá a červená LED dioda na čelním panelu čidla). Pokud dosáhne koncentrace CO2 výstražné hladiny, vydá integrovaný bzučák zvukový signál. Čidla jsou napájena 230 V, což zjednodušuje instalaci a integraci do stávající budovy. Existuje možnost dodatečného doplnění o displeje, které zobrazují naměřené hodnoty. Další možností, kterou lze dodatečně doplnit, je záznam dat. Čidla lze propojit prostřednictvím komunikace Modbus RTU. Po přidání internetové brány lze naměřené hodnoty všech připojených čidel sledovat online prostřednictvím SenteraWeb - online portálu HVAC společnosti Sentera. Prostřednictvím této platformy je také možné zaznamenávat data, upravovat nastavení a mít přehled o různých čidlech instalovaných ve škole.

Profesionální CO2 čidla pro váš projekt
Díky více než dvacetiletým zkušenostem v oboru řízení vzduchotechniky nabízí společnost Sentera širokou škálu vzduchotechnických čidel. Náš sortiment je modulární. Standardní CO2 čidla mohou pracovat samostatně nebo je lze propojit prostřednictvím komunikace Modbus RTU. Volitelný displej umožňuje zobrazit naměřené hodnoty různých čidel. Prostřednictvím volitelné internetové brány je k dispozici záznam dat a dálkové ovládání. Pro více informací nás kontaktujte.
Nahlásit chybu