Sprite icons
Sentera používá cookies !
Zásady ochrany osobních údajů
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

Potenciometry vyžadující nízké napájecí napětí

S rostoucím významem a zpřísňováním směrnic ErP se postupně přechází od AC motorů k motorům EC, které jsou energeticky mnohem účinnější, a to především při nižších otáčkách. Abychom byli schopni EC motory co nejpřesněji řídit a docílili co nejvyšších úspor, neustále vyvíjíme nové produkty a inovujeme stávající.
Potenciometry vyžadující nízké napájecí napětí
Vyvinuli jsme a nabízíme celou řadu potenciometrů pro plynulé řízení EC-motorů, regulátorů otáček AC ventilátorů nebo pohonů klapek s analogovým vstupem. Jsou rozděleny do 3 skupin v závislosti na potřebném napájecím napětí: nízké napájecí napětí (3-24 VDC / 24 VAC), 230 VAC nebo nenapájené potenciometry 10 Kohm. Z této poslední skupiny je zdaleka nejoblíbenějším potenciometrem používaným k ovládání EC-motorů MTP-X10K-NA.

Naše poslední novinky patří do skupiny potenciometrů s "nízkým napájecím napětím", pojďme se tedy na tuto řadu podívat blíže. Napájecí napětí pro tyto potenciometry může často pocházet přímo z EC ventilátoru nebo frekvenčního měniče.

Řada SDP-M010 pracuje s napájecím napětím 24 V DC. Jsou vybaveny komunikací Modbus RTU, která umožňuje jejich dálkové ovládání a monitorování. Jsou k dispozici s polohou OFF (provedení -AT), bez polohy OFF (provedení -BT) nebo s polohou OFF a beznapěťovým kontaktem (provedení -DC) pro dálkové ovládání externího zařízení. Tento potenciometr řídí otáčky ventilátoru od nízkých po vysoké, ale toto nastavení lze změnit prostřednictvím registrů Modbus. Totéž platí pro minimální a maximální výstupní hodnoty. Kryt je navržen tak, aby umožňoval montáž pod omítku nebo na povrch. Aby vyhovoval většině motorů, můžete si vybrat mezi různými typy výstupů: 0-10 V / 0-20 mA / 0-100 % PWM. Je-li povoleno přepisování výstupu, můžete - hodnotou zadanou do Modbus Holding registru - obejít nastavení otočného knoflíku a dálkově ovládat analogový výstup potenciometru.

Řada MTP-D010 vyžaduje napájecí napětí v rozmezí 3-15 VDC.  I ty jsou dostupné s polohou OFF (-AT), bez polohy OFF (-BT) nebo s polohou OFF a beznapěťovým kontaktem (-DC) pro dálkové ovládání externího zařízení. Vysoké a nízké meze větrání jsou nastavitelné pomocí 2 trimrů. Nejnižší úroveň leží v rozmezí 10 - 70 % napájecího napětí a nejvyšší úroveň v rozmezí 30 - 100 %. Kryt je navržen tak, aby se mohl použít pro zápustnou nebo povrchovou montáž.

Naší poslední novinkou je řada SDP-E0US, která je k dispozici také v provedení -AT, -BT a -DC. Tyto potenciometry vyžadují napájecí napětí v rozmezí 5-24 VDC. Minimální i maximální výstupní úroveň lze nastavit v rozsahu 0-100 % napájecího napětí. To umožňuje inverzní nastavení výstupu regulace (z minima na maximum nebo naopak). Mezi minimální a maximální hodnotou určenou dvěma trimry je vždy minimální regulační rozsah 20 %. Kryt odolný proti stříkající vodě umožňuje montáž pod omítku nebo na povrch.

Jako poslední alternativu v řadě potenciometrů, které vyžadují nízkonapěťové napájení, máme náš MTP-G010-AT. Tento potenciometr využívá napájení 24 V AC nebo 24 V DC a je vybaven polohou OFF. Poskytuje výstupní signál 0-10 V a horní a dolní hranice větrání jsou opět nastavitelné pomocí 2 trimrů. Nízká úroveň leží v rozmezí 0 - 7 VDC a vysoká úroveň v rozmezí 3 - 10 VDC. Kryt odolný proti stříkající vodě umožňuje montáž pod omítku nebo na povrch.
Nedávné novinky
23.11.2022
Proč si pořídit destratifikaci a jak ji lze řídit?
Proč si pořídit destratifikaci a jak ji lze řídit? Destratifikační ventilátory nebo destratifikační jednotky získávají rychle na oblibě, a to především v prostorách, které se kvůli vysokým stropům obtížně vytápějí. Potřeba zajištění tepelného komfortu pro zaměstnance při aktuální energetické krizi je důvodem pro hledání a aplikaci i méně známých technických konceptů vedoucích k úspoře energií. Destratifikace je jednoduché, ale účinné řešení pro úsporu tepla v prostorách s vysokými stropy, jako jsou sklady, výrobní haly, výstaviště nebo dílny a v závislosti na použití může ušetřit nižší až střední desítky % nákladů na vytápění. >>>
07.10.2022
Software a nástroje 3S Modbus
Software a nástroje 3S Modbus Jako výrobce inovativních řešení pro řízení vzduchotechniky chceme našim zákazníkům zpřístupnit nejnovější technologie. Pro usnadnění konfigurace zařízení Sentera jsme proto připravili uživatelsky přívětivý a intuitivní software: 3S Modbus. Tento software je možné stáhnout z našich webových stránek. Prostřednictvím převodníku USB lze zařízení Sentera připojit k počítači se systémem Windows. Připojené produkty Sentera jsou automaticky rozpoznány. Je možné sledovat měřené hodnoty a upravovat nastavení jednotlivých parametrů. >>>
08.09.2022
Vytápěcí jednotky s EC motorem - chytrá regulace přináší úspory
Vytápěcí jednotky s EC motorem - chytrá regulace přináší úspory Vytápěcí jednotky určené pro ohřev vzduchu v logistických, výrobních halách nebo sportovních zařízeních jsou na trhu stále častěji k vidění v provedení s energeticky úspornými EC motory. Protože EC motory vykazují vysokou účinnost, tj. významně nižší spotřebu elektrické energie ve srovnání s AC motorem, především při nízkých otáčkách, je právě kvalitní regulace rozhodujícím prvkem, který při vytápění průmyslových hal pomocí teplovzdušných jednotek přinese maximum úspor. >>>
15.08.2022
Měření toxických plynů v garážích a parkovacích domech
Měření toxických plynů v garážích a parkovacích domech Při spalovacích procesech - například při pohybu automobilů v uzavřené garáži - se uvolňují toxické plyny, jako je oxid uhelnatý (CO) nebo oxid dusičitý (NO2). Pro zachování bezpečného prostředí a ochranu zdraví lidí pohybujících se v podzemních garážích nebo parkovacích domech je třeba sledovat koncentraci těchto toxických zplodin, aby bylo možné včas zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu. >>>
08.08.2022
Jak vybrat správné CO2 čidlo?
Jak vybrat správné CO2 čidlo? Vzhledem k současným okolnostem (opět aktuální šíření Koronaviru, znečištěné ovzduší, ...) je sledování vnitřní kvality vzduchu více než žádoucí. Měření úrovně CO2 je doporučováno zejména pro řízení větracího systému, protože ukazuje, zda je v místnosti dostatek čerstvého vzduchu. Často lze CO2 čidla koupit doslova na každém rohu. Jsou k dispozici v různých cenových kategoriích, velikostech, typech atd. Jak vybrat správné CO2 čidlo vhodné pro váš projekt? >>>
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.