Sprite icons
Sentera používá cookies !
Zásady ochrany osobních údajů
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

Kvalita vnitřního prostředí

Účelem větrání je přivádět čerstvý vzduch zvenčí a odvádět vydýchaný vzduch a škodliviny z vnitřních prostor. Přívod čerstvého vzduchu lze považovat za první krok k dosažení dobré kvality vzduchu uvnitř budov. Větrací systém však není dostatečnou zárukou dobré kvality vzduchu v interiéru. V tomto článku se zabýváme některými důležitými body, které je třeba vzít v úvahu.
Kvalita vnitřního prostředí
   
Kvalita vnitřního prostředí a naše zdraví
Lidé tráví většinu svého času v interiéru. Proto má kvalita vnitřního prostředí přímý vliv na naše zdraví a celkovou pohodu. Mezinárodní studie prokázaly, že úroveň škodlivin v ovzduší uvnitř budov je obvykle 2 až 5krát vyšší než ve venkovním prostředí. Účelem větrání je přivádět čerstvý venkovní vzduch a odvádět vydýchaný vzduch a škodliviny z interiéru. Přívod čerstvého vzduchu lze považovat za první krok k dosažení dobré kvality vzduchu v interiéru. Větrací systém však není garancí dobré kvality vzduchu v interiéru. Je přívod čerstvého vzduchu dostatečný? Je vydýchaný vzduch dostatečně odváděn? Byla pravidelně a správně prováděna údržba? Kromě zlepšení kvality vnitřního vzduchu pomáhá větrací systém také snížit riziko přenosu viru COVID-19 a dalších virů prostřednictvím aerosolů. Pro snížení rizika šíření viru COVID-19 je nejlepší co nejvíce omezit recirkulaci vzduchu ve vnitřních prostorách. 
   
Je zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu?
Potřebné množství přiváděného čerstvého vzduchu závisí na mnoha faktorech. Někdy se potřebný přívod čerstvého vzduchu vypočítává na základě objemu místnosti. V tomto případě se nebere v úvahu měnící se míra obsazenosti místnosti. Někdy bude větrání příliš mnoho, jindy příliš málo. Počet osob v daném prostoru je jedním z nejdůležitějších faktorů při určování minimálního potřebného přívodu čerstvého vzduchu. Lidé vydechují CO2. Střední až vysoké hladiny oxidu uhličitého mohou způsobovat bolesti hlavy, problémy s koncentrací a únavu. Přívod čerstvého vzduchu snižuje hladinu CO2 v místnosti. Čím více osob se v místnosti nachází, tím více čerstvého vzduchu je potřeba. Proto je mnoho větracích systémů řízeno čidlem CO2. Díky tomu je přívod čerstvého vzduchu vždy optimální.

Dalším důležitým faktorem jsou zdroje VOC neboli těkavých organických látek. Tento druh škodlivin pochází z barev, čisticích prostředků, aerosolových sprejů, dezinfekčních prostředků atd. VOC mají negativní vliv na naše zdraví. Větrací systém přivádí do budovy čerstvý vzduch a odvádí z ní vydýchaný vzduch a těkavé organické látky. Čidla VOC nebo kvality vzduchu tyto škodliviny detekují a mohou dále optimalizovat řízení větracího systému.
   
Příliš mnoho větrání není samo o sobě špatné, ale čím rychleji ventilátor běží, tím více energie spotřebuje a tím větší hluk vytváří. Příliš mnoho větrání znamená nadměrnou spotřebu energie a další hluk. Čidla CO2 a VOC automaticky mění přívod čerstvého vzduchu v závislosti na poptávce. Řídí větrací systém tak, aby byla zaručena odpovídající kvalita vzduchu v místnosti a větší pohodlí jejích obyvatel.
 
Přívod čerstvého vzduchu je základním principem větrání a prvním krokem k dobré kvalitě vzduchu v interiéru. Kromě toho je třeba upozornit na několik dalších důležitých bodů.
   

Filtry a jejich údržba
Většina větracích systémů je vybavena vzduchovými filtry, které chrání ventilátory a odstraňují ze vzduchu škodliviny v podobě částic. Vzduchové filtry větracího systému se časem zanášejí. Nasycené nebo zanesené filtry pracují méně efektivně a zastaví méně částic. Je důležité naplánovat preventivní údržbu a tyto filtry v pravidelných intervalech čistit nebo vyměňovat. Přívod čerstvého venkovního vzduchu přes filtry, které jsou silně znečištěné pylem, prachem a plísněmi, je škodlivý pro zdraví prospěšnou kvalitu vzduchu v místnosti. Znečištěné filtry také kladou větší odpor proudícímu vzduchu. To se projeví v další spotřebě energie.
   
Proto se doporučuje monitorovat každý filtr pomocí snímače diferenčního tlaku. Pro vzduchotechnické jednotky nebo instalace s více filtry jsme navrhli čidla HPD a DPD. Jedno z těchto čidel může monitorovat diferenční tlak na dvou různých místech. Když se filtr nasytí, diferenční tlak se zvýší. Při překročení prahové hodnoty je čas na výměnu filtru. V případě potřeby může být montážní firmě nebo poskytovateli údržby zasláno upozornění. Naměřené hodnoty je také možné zaznamenávat online. To usnadňuje plánování údržby.
   
Čističky vzduchu
COVID-19 výrazně ovlivnil poptávku a zájem o systémy čištění vzduchu. UV světlo může pomoci zajistit další vrstvu obrany proti virům, bakteriím a mikrobům. UV čističky vzduchu využívají ultrafialové světlo k ničení biologických nečistot, jako jsou viry, plísně a bakterie. Účinnost těchto systémů závisí na době expozice. Některé viry a bakterie musí být vystaveny UV světlu po dobu jedné nebo více hodin, než se stanou zcela neškodnými. Proud vzduchu procházející UV světlem během několika sekund není vždy zárukou úplného odstranění těchto mikrobiálních škodlivin. Proto se do větracího systému obvykle přidávají čističky vzduchu, které (již přefiltrovaný) vzduch dodatečně vyčistí.
   
Zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu
Teplota a relativní vlhkost mají přímý vliv na pocit pohody a pohodlí obyvatel. Z tohoto důvodu většina čidel Sentera monitoruje teplotu a relativní vlhkost. Suchý vzduch vede k vysušování pokožky, svědění očí a podráždění nosních cest. Zvlhčovač vzduchu zvyšuje relativní vlhkost vzduchu přeměnou vody na páru při jejím varu nebo vibrováním kapiček vody do vzduchu pomocí ultrazvukové technologie.
 
Příliš vysoké hodnoty relativní vlhkosti vedou k tvorbě kondenzátu na oknech, stěnách a stropech, které jsou chladnější než teplota vzduchu, což může poškodit stavební materiály a způsobit zápach ve špatně větraných prostorách. Odvlhčovač vzduchu snižuje relativní vlhkost. Odvlhčovače přivádějí proud vzduchu do kontaktu s velmi studenou cívkou. V důsledku nízké teploty dochází ke kondenzaci a relativní vlhkost se snižuje. Snímače potrubí Sentera monitorují teplotu a relativní vlhkost ve vzduchotechnickém potrubí a poskytují potřebné informace pro řízení elektrického kanálového ohřívače, zvlhčovače a/nebo odvlhčovače.
   
Monitorování kvality vzduchu v interiéru
Stejně jako kompletní řídicí řešení Sentera lze i samostatné čidlo připojit ke cloudové platformě SenteraWeb prostřednictvím internetové brány. SenteraWeb je online platforma HVAC pro vzdálené ovládání, monitorování a zaznamenávání dat. Všechny naměřené hodnoty lze snadno vizualizovat a upravovat nastavení parametrů. V případě překročení prahových hodnot je zasláno upozornění nebo varování prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Denní a týdenní plán umožňuje optimálně nastavit větrací systém v závislosti na plánovaných činnostech.
 
Kdo je Sentera?
Společnost Sentera je jedním z předních výrobců řídicích řešení pro systémy VZT a větrání. Naším posláním je vytvářet inteligentní řešení pro řízení VZT, která se snadno používají! Vyvíjíme, vyrábíme a propagujeme regulátory otáček ventilátorů, vzduchotechnická čidla, vzduchotechnické řídicí jednotky a klapky poháněné pohony pro řízení průtoku vzduchu a sledování kvality vzduchu v interiéru. Skupina Sentera dnes čítá 8 společností a 150 zaměstnanců, kteří sídlí na 4 různých místech. Ústředí a centrální sklad se nacházejí v belgickém městě Temse. Společnost Sentera je ze 100 % rodinnou skupinou společností. Pro více informací kontaktujte společnost Sentera!
 


Nedávné novinky
23.11.2022
Proč si pořídit destratifikaci a jak ji lze řídit?
Proč si pořídit destratifikaci a jak ji lze řídit? Destratifikační ventilátory nebo destratifikační jednotky získávají rychle na oblibě, a to především v prostorách, které se kvůli vysokým stropům obtížně vytápějí. Potřeba zajištění tepelného komfortu pro zaměstnance při aktuální energetické krizi je důvodem pro hledání a aplikaci i méně známých technických konceptů vedoucích k úspoře energií. Destratifikace je jednoduché, ale účinné řešení pro úsporu tepla v prostorách s vysokými stropy, jako jsou sklady, výrobní haly, výstaviště nebo dílny a v závislosti na použití může ušetřit nižší až střední desítky % nákladů na vytápění. >>>
07.10.2022
Software a nástroje 3S Modbus
Software a nástroje 3S Modbus Jako výrobce inovativních řešení pro řízení vzduchotechniky chceme našim zákazníkům zpřístupnit nejnovější technologie. Pro usnadnění konfigurace zařízení Sentera jsme proto připravili uživatelsky přívětivý a intuitivní software: 3S Modbus. Tento software je možné stáhnout z našich webových stránek. Prostřednictvím převodníku USB lze zařízení Sentera připojit k počítači se systémem Windows. Připojené produkty Sentera jsou automaticky rozpoznány. Je možné sledovat měřené hodnoty a upravovat nastavení jednotlivých parametrů. >>>
08.09.2022
Vytápěcí jednotky s EC motorem - chytrá regulace přináší úspory
Vytápěcí jednotky s EC motorem - chytrá regulace přináší úspory Vytápěcí jednotky určené pro ohřev vzduchu v logistických, výrobních halách nebo sportovních zařízeních jsou na trhu stále častěji k vidění v provedení s energeticky úspornými EC motory. Protože EC motory vykazují vysokou účinnost, tj. významně nižší spotřebu elektrické energie ve srovnání s AC motorem, především při nízkých otáčkách, je právě kvalitní regulace rozhodujícím prvkem, který při vytápění průmyslových hal pomocí teplovzdušných jednotek přinese maximum úspor. >>>
15.08.2022
Měření toxických plynů v garážích a parkovacích domech
Měření toxických plynů v garážích a parkovacích domech Při spalovacích procesech - například při pohybu automobilů v uzavřené garáži - se uvolňují toxické plyny, jako je oxid uhelnatý (CO) nebo oxid dusičitý (NO2). Pro zachování bezpečného prostředí a ochranu zdraví lidí pohybujících se v podzemních garážích nebo parkovacích domech je třeba sledovat koncentraci těchto toxických zplodin, aby bylo možné včas zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu. >>>
08.08.2022
Jak vybrat správné CO2 čidlo?
Jak vybrat správné CO2 čidlo? Vzhledem k současným okolnostem (opět aktuální šíření Koronaviru, znečištěné ovzduší, ...) je sledování vnitřní kvality vzduchu více než žádoucí. Měření úrovně CO2 je doporučováno zejména pro řízení větracího systému, protože ukazuje, zda je v místnosti dostatek čerstvého vzduchu. Často lze CO2 čidla koupit doslova na každém rohu. Jsou k dispozici v různých cenových kategoriích, velikostech, typech atd. Jak vybrat správné CO2 čidlo vhodné pro váš projekt? >>>
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.