Sprite icons

Jsme to, co dýcháme

27.03.2024 Jitka Benešová

Oxid uhličitý (CO2) a těkavé organické látky (VOC) jsou obecně známé jako dva faktory znečišťující vzduch, který dýcháme. Nicméně studie zjistily, že existuje ještě další látka, která se ve vzduchu pohybuje a může být pro naše zdraví nebezpečná: toxické "věčné chemikálie", známé též jako PFAS.

Jsme to, co dýcháme
  
Jaký je rozdíl mezi CO2, VOC a PFAS?
CO2 neboli oxid uhličitý je plyn složený z jednoho dílu uhlíku a dvou dílů kyslíku. Je to jeden z nejdůležitějších plynů na Zemi, protože ho rostliny využívají v procesu fotosyntézy. Tento proces je z velké části zodpovědný za produkci a udržování obsahu kyslíku v zemské atmosféře a dodává většinu energie potřebné pro život na Zemi. V malém množství je tento přírodní skleníkový plyn neškodný.

Ve vnitřních prostorách vzniká CO2 nejčastěji při vydechování vzduchu. Všichni známe ten pocit, když příliš dlouho sedíme ve stísněné, přeplněné přednáškové nebo zasedací místnosti. Mnozí se začnou cítit ospalí nebo pomalí. Souvisí to s tím, že když dýcháme vzduch s vysokou koncentrací CO2, zvyšuje se také hladina CO2 v naší krvi. Tím se snižuje množství kyslíku, které se dostává do našeho mozku. Kvalitní větrání, které se řídí koncentrací CO2 v místnosti, zajišťuje, že se příliš vysokému obsahu CO2 včas vyhneme. Čidla CO2 od společnosti Sentera mohou být v tomto procesu spolehlivým pomocníkem.

VOC neboli těkavé organické sloučeniny jsou sloučeniny uvolňované ve formě plynů z některých pevných nebo kapalných látek, včetně různých chemických látek vyrobených člověkem, které se používají při výrobě barev, léčiv a chladiv. Tyto výrobky mohou uvolňovat organické sloučeniny při jejich používání a do určité míry i při jejich skladování.

Uvnitř budovy může být koncentrace těkavých organických látek až desetkrát vyšší než venku. Dýchání těkavých organických látek může dráždit oči, nos a krk - může způsobit potíže s dýcháním a poškodit centrální nervový systém i další orgány. Některé těkavé organické látky mohou způsobit rakovinu. Změřením hladiny VOC v místnosti je lze odstranit zvýšenou intenzitou větrání a proudění vzduchu.

PFAS neboli per- a polyfluoroalkylové látky jsou rozsáhlou skupinou tisíců syntetických chemických látek, které se ve společnosti hojně používají k výrobě výrobků odolných proti vodě, skvrnám nebo teplu a které se nacházejí v tisících každodenních spotřebitelských výrobků, jako jsou například přípravky proti skvrnám, koberce a boty. Všechny tyto toxické "věčné chemikálie" obsahují vazbu uhlík-fluor, která je jednou z nejpevnějších chemických vazeb v organické chemii. To znamená, že při používání odolávají degradaci a přetrvávají v životním prostředí déle než jakákoli jiná umělá látka.

Dlouho se mělo za to, že PFAS jsou lidé vystaveni především vodou a potravinami. Nejnovější studie však ukazují na riziko jejich vdechování a zjistily alarmující množství sloučenin PFAS kontaminujících vzduch v domácnostech, třídách a obchodech.
Při požití PFAS (konzumací nebo pitím potravin či vody, které obsahují PFAS, nebo jejich vdechováním) se PFAS vstřebávají a mohou se hromadit v těle. Vysoké hladiny PFAS v těle mohou způsobit nepříznivé zdravotní účinky, jako je zvýšená hladina cholesterolu, malé snížení porodní hmotnosti dětí, vliv na imunitní systém, rakovinu a narušení hormonů štítné žlázy.

Pokud jsou PFAS pro naše zdraví tak škodlivé, jak se obáváme, je důležité je z našeho každodenního životního prostředí co nejvíce vykázat. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zajistit dostatečné větrání. Při dostatečném větrání zůstávají také koncentrace CO2 a těkavých organických látek dostatečně nízké.

Společnost Sentera Controls, která je specialistou na navrhování řešení v oblasti řízení vzduchotechniky, nabízí pro tyto situace řadu vhodných produktů. Naše výrobky jsou modulární a lze je používat samostatně.
Naše čidla vizualizují hladiny CO2 nebo TVOC prostřednictvím zelených, žlutých a červených LED diod. Získání podrobnějších údajů o naměřených hodnotách, záznam dat a vzdálené monitorování je možné přidáním internetové brány. Celou instalaci pak lze prohlížet, zaznamenávat a ovládat prostřednictvím SenteraWebu - online portálu HVAC.
   
Kdo je Sentera?
Společnost Sentera je jedním z předních výrobců řídicích řešení pro systémy vzduchotechniky a větrání. Naším posláním je vytvářet inteligentní řešení pro řízení vzduchotechniky, která se snadno používají! Vyvíjíme, vyrábíme a propagujeme regulátory otáček ventilátorů, vzduchotechnická čidla, vzduchotechnické řídicí jednotky a klapky poháněné pohony pro řízení průtoku vzduchu a sledování kvality vzduchu v interiéru. Skupina Sentera dnes čítá 8 společností a 150 zaměstnanců, kteří sídlí na 4 různých místech. Ústředí a centrální sklad se nacházejí v belgickém městě Temse. Společnost Sentera je ze 100 % rodinnou skupinou společností. Pro více informací kontaktujte společnost Sentera.
Nahlásit chybu