Sprite icons
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions
Disclaimer

Sentera is responsible for the content of this website. Any use of this website is subject to the terms of use thereof. These terms of use are contained in this legal disclaimer and the privacy policy. By merely using this website, you accept automatically and unconditionally these conditions. Sentera may change these terms at any time. The amended terms will be announced on the Sentera website and will automatically take effect upon its publication.

Products and services
The mentioned details of products and services on this website are not, and cannot be construed as a binding offer to sell these goods or providing these services. All products and services mentioned on this website are subject to availability and can be removed at any time. All products and services, as well as all prices may be subject to change without prior notice.
These terms of use of the website should always be read in conjunction with the individual specific conditions relating to the individual products and services referred to in the website. In case of contradiction between these general terms of use and the specific conditions for individual products or services, the latter will prevail.

Liability
This website has been composed with the utmost care. However, Sentera cannot guarantee the correctness, accuracy or completeness of the information on this website. Sentera Europa NV nor any other company of the Sentera Group can be held liable in any way for direct or indirect damages of any kind or size, which may be caused directly or indirectly by visiting this website, or in general by any use thereof. Malfunctions, interruptions or errors in the supply of electronic services requested via the website, give you in no event the right to any financial compensation.

Intellectual Property Rights
Unless otherwise indicated, all trademarks, names, logos and graphics on this website are protected by intellectual property of Sentera. Through this website no permission or license is granted to use this intellectual property of Sentera. This website, like all texts, images, graphics, sound, animation and video files and the way they are shown are protected by copyright and by all applicable regulations relating to intellectual property rights in the broadest sense of the word. The content of this website may only be used for personal use only and may not be copied for commercial purposes, distributed, modified or made accessible to third parties.

Nedávné novinky
17.11.2023
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru?
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru? Zařízení pro monitorování vzduchového filtru je vyrobeno speciálně pro sledování a vyhodnocování stavu vzduchových filtrů v průmyslových systémech filtrace vzduchu, systémech HVAC (topení, ventilace a klimatizace) a jakýchkoli dalších systémech, které používají vzduchové filtry. Toto zařízení pomáhá při hodnocení výkonu a účinnosti vzduchových filtrů a take pomáhá určit, kdy vyžadují údržbu, čištění nebo výměnu. Pomocí tohoto zařízení můžete zajistit, aby váš systém filtrace vzduchu fungoval efektivně a podporoval čistší a zdravější vnitřní prostředí. >>>
31.10.2023
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení DRM je I/O modul s reléovými výstupy, tedy zařízení běžně používané v průmyslových a automatizačních aplikacích pro rozhraní mezi řídicím systémem (jako je programovatelný logický regulátor nebo PLC) a externími zařízeními nebo vybavením. >>>
12.10.2023
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci Kvalitní větrání v místnostech s vysokými stropy může být výzvou. Teplý vzduch v těchto místnostech stoupá, zatímco studený vzduch setrvává ve výšce člověka. Stále nám je chladno, i když je v místnosti dostatek teplého vzduchu, a proto zesilujeme topení. To není nutné, pokud je zajištěna destratifikace, která tlačí teplý vzduch zpět dolů. >>>
28.09.2023
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty Potřebujeme ovládací prvky a řídicí systémy, protože v naší moderní době technologií činí naše životy praktičtějšími, pohodlnějšími a efektivnějšími. Ovládací prvky HVAC umožňují zařízení efektivně fungovat a někdy i měnit své činnosti v průběhu času a měnících se podmínek nebo užívání. >>>
31.08.2023
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera V souladu s osvědčenými postupy v HVAC jsme navrhli novou řadu kruhových elektricky ovládaných klapek CAV, které rovněž disponují regulací diferenčního tlaku. >>>