Sprite icons

Nový CAV regulátor od společnosti Sentera

06.09.2023 Jitka Benešová

V souladu s osvědčenými postupy v HVAC jsme navrhli novou řadu kruhových elektricky ovládaných klapek CAV, které rovněž disponují regulací diferenčního tlaku.

Nový CAV regulátor od společnosti Sentera
Řízení systému s konstantním objemem vzduchu (CAV) obvykle zahrnuje regulaci rychlosti proudění vzduchu pro udržení konstantního objemu přívodu vzduchu do prostoru. Některé z nejběžnějších metod používaných pro kontrolu CAV zahrnují:
  1. Ovládání rychlosti ventilátoru. Rychlost ventilátoru se nastavuje tak, aby řídila rychlost proudění vzduchu. Změnou rychlosti ventilátoru je do prostoru přiváděno více či méně vzduchu.
  2. Klapky. Ručním nebo automatickým nastavením polohy klapky v závislosti na typu klapky je do budovy distribuováno požadované množství vzduchu.
  3. Regulátory diferenčního tlaku. Systémy CAV mohou také využívat metody regulace diferenčního tlaku k udržení konstantního průtoku vzduchu. Čidla diferenčního tlaku měří pokles tlaku na filtrech, klapkách nebo jiných komponentách v systému. Monitorováním a řízením diferenčního tlaku systém upravuje otáčky ventilátoru nebo polohu klapky tak, aby byla zachována konstantní rychlost proudění vzduchu.
V souladu s nejlepšími postupy v oboru HVAC jsme navrhli řadu ACDPH kruhových elektricky ovládaných klapek CAV s regulací diferenčního tlaku. Klapka se skládá z lamely klapky integrované do potrubí, která se pohybuje nebo nastavuje pomocí elektromotoru. ACDPH je instalován v potrubí nebo ventilačním systému a je řízen automaticky.

Níže jsou uvedeny vlastnosti řady ACDPH:

Provedení: Regulátor CAV se skládá z lamely, která může otevřít nebo zavřít otvor potrubí. Čepel je vyrobena z kovu, aby odolala proudění vzduchu a tlaku. Je integrována do tuhé plastové trubky ASA, která je připevněna k potrubí.

Elektromotor: Klapka je vybavena elektromotorem, který pohání pohyb listu klapky. Motor je založen na signálech integrovaného snímače diferenčního tlaku a je napájen 24 V DC přes konektor RJ45 nebo svorkovnici, podle toho, co preferujete.

Ovládání: Automatické ovládání je založeno na diferenčním tlaku, objemovém průtoku nebo rychlosti vzduchu, což zajišťuje, že se klapka sama nastaví podle předem stanovené požadované hodnoty.

Tato motorizovaná klapka CAV poskytuje přesnou a flexibilní kontrolu nad prouděním vzduchu, diferenčním tlakem a rychlostí vzduchu ve ventilačních systémech, což umožňuje lepší účinnost ventilace, úsporu energie a lepší kontrolu prostředí.

 

ACDPH je určen pro použití v:

Ventilační systémy: Řízení CAV je ve ventilačních systémech klíčové pro zajištění správné výměny čerstvého vzduchu v budově nebo v uzavřeném prostoru. Udržováním stálého průtoku vzduchu mohou tyto systémy odstraňovat znečišťující látky, regulovat teplotu a vlhkost a zajišťovat čerstvý vzduch pro obyvatele.

Systémy HVAC: Tyto systémy spoléhají na přesné řízení proudění vzduchu pro distribuci klimatizovaného vzduchu po celé budově. Konzistentní proudění vzduchu pomáhá dosáhnout jednotné teploty a úrovně pohodlí v různých oblastech a zároveň optimalizovat energetickou účinnost.

Průmyslové procesy: Mnoho průmyslových procesů vyžaduje řízené proudění vzduchu k udržení stabilních podmínek a zajištění kvality produktu. Například ve výrobních zařízeních může být nezbytné konzistentní proudění vzduchu pro chlazení, sušení nebo zabránění hromadění výparů nebo prachu.

Čisté prostory: V prostředích, jako jsou čisté prostory, kde je zásadní udržování vysoké úrovně čistoty vzduchu, je nezbytná stálá regulace proudění vzduchu. Pečlivým řízením rychlosti a směru proudění vzduchu lze minimalizovat nečistoty a chránit citlivé procesy nebo produkty, jako je výroba polovodičů nebo farmaceutická výroba.

Výzkumné laboratoře: Vědecké laboratoře často vyžadují přesnou kontrolu proudění vzduchu k udržení specifických podmínek prostředí, jako je kontrola úrovní částic, prevence křížové kontaminace nebo udržování sterilních podmínek.
 

Dobrá regulace proudění vzduchu a ventilace mají pozitivní dopad na zdraví a produktivitu obyvatel. Špatná kvalita vnitřního vzduchu v důsledku nedostatečného větrání může vést k příznakům, jako jsou bolesti hlavy, únava, dýchací potíže a snížené kognitivní funkce. Dostatečné proudění vzduchu pomáhá vytvářet zdravější a produktivnější prostředí.
Nahlásit chybu