Sprite icons
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

Nový CAV regulátor od společnosti Sentera

V souladu s osvědčenými postupy v HVAC jsme navrhli novou řadu kruhových elektricky ovládaných klapek CAV, které rovněž disponují regulací diferenčního tlaku.
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera
Řízení systému s konstantním objemem vzduchu (CAV) obvykle zahrnuje regulaci rychlosti proudění vzduchu pro udržení konstantního objemu přívodu vzduchu do prostoru. Některé z nejběžnějších metod používaných pro kontrolu CAV zahrnují:
  1. Ovládání rychlosti ventilátoru. Rychlost ventilátoru se nastavuje tak, aby řídila rychlost proudění vzduchu. Změnou rychlosti ventilátoru je do prostoru přiváděno více či méně vzduchu.
  2. Klapky. Ručním nebo automatickým nastavením polohy klapky v závislosti na typu klapky je do budovy distribuováno požadované množství vzduchu.
  3. Regulátory diferenčního tlaku. Systémy CAV mohou také využívat metody regulace diferenčního tlaku k udržení konstantního průtoku vzduchu. Čidla diferenčního tlaku měří pokles tlaku na filtrech, klapkách nebo jiných komponentách v systému. Monitorováním a řízením diferenčního tlaku systém upravuje otáčky ventilátoru nebo polohu klapky tak, aby byla zachována konstantní rychlost proudění vzduchu.
V souladu s nejlepšími postupy v oboru HVAC jsme navrhli řadu ACDPH kruhových elektricky ovládaných klapek CAV s regulací diferenčního tlaku. Klapka se skládá z lamely klapky integrované do potrubí, která se pohybuje nebo nastavuje pomocí elektromotoru. ACDPH je instalován v potrubí nebo ventilačním systému a je řízen automaticky.

Níže jsou uvedeny vlastnosti řady ACDPH:

Provedení: Regulátor CAV se skládá z lamely, která může otevřít nebo zavřít otvor potrubí. Čepel je vyrobena z kovu, aby odolala proudění vzduchu a tlaku. Je integrována do tuhé plastové trubky ASA, která je připevněna k potrubí.

Elektromotor: Klapka je vybavena elektromotorem, který pohání pohyb listu klapky. Motor je založen na signálech integrovaného snímače diferenčního tlaku a je napájen 24 V DC přes konektor RJ45 nebo svorkovnici, podle toho, co preferujete.

Ovládání: Automatické ovládání je založeno na diferenčním tlaku, objemovém průtoku nebo rychlosti vzduchu, což zajišťuje, že se klapka sama nastaví podle předem stanovené požadované hodnoty.

Tato motorizovaná klapka CAV poskytuje přesnou a flexibilní kontrolu nad prouděním vzduchu, diferenčním tlakem a rychlostí vzduchu ve ventilačních systémech, což umožňuje lepší účinnost ventilace, úsporu energie a lepší kontrolu prostředí.

 

ACDPH je určen pro použití v:

Ventilační systémy: Řízení CAV je ve ventilačních systémech klíčové pro zajištění správné výměny čerstvého vzduchu v budově nebo v uzavřeném prostoru. Udržováním stálého průtoku vzduchu mohou tyto systémy odstraňovat znečišťující látky, regulovat teplotu a vlhkost a zajišťovat čerstvý vzduch pro obyvatele.

Systémy HVAC: Tyto systémy spoléhají na přesné řízení proudění vzduchu pro distribuci klimatizovaného vzduchu po celé budově. Konzistentní proudění vzduchu pomáhá dosáhnout jednotné teploty a úrovně pohodlí v různých oblastech a zároveň optimalizovat energetickou účinnost.

Průmyslové procesy: Mnoho průmyslových procesů vyžaduje řízené proudění vzduchu k udržení stabilních podmínek a zajištění kvality produktu. Například ve výrobních zařízeních může být nezbytné konzistentní proudění vzduchu pro chlazení, sušení nebo zabránění hromadění výparů nebo prachu.

Čisté prostory: V prostředích, jako jsou čisté prostory, kde je zásadní udržování vysoké úrovně čistoty vzduchu, je nezbytná stálá regulace proudění vzduchu. Pečlivým řízením rychlosti a směru proudění vzduchu lze minimalizovat nečistoty a chránit citlivé procesy nebo produkty, jako je výroba polovodičů nebo farmaceutická výroba.

Výzkumné laboratoře: Vědecké laboratoře často vyžadují přesnou kontrolu proudění vzduchu k udržení specifických podmínek prostředí, jako je kontrola úrovní částic, prevence křížové kontaminace nebo udržování sterilních podmínek.
 

Dobrá regulace proudění vzduchu a ventilace mají pozitivní dopad na zdraví a produktivitu obyvatel. Špatná kvalita vnitřního vzduchu v důsledku nedostatečného větrání může vést k příznakům, jako jsou bolesti hlavy, únava, dýchací potíže a snížené kognitivní funkce. Dostatečné proudění vzduchu pomáhá vytvářet zdravější a produktivnější prostředí.
Nedávné novinky
30.11.2023
Řízení EC ventilátorů s možností přizpůsobení na míru
Řízení EC ventilátorů s možností přizpůsobení na míru Jedním z nejnovějších vylepšení společnosti Sentera je řada regulátorů rychlosti EC ventilátorů ECMF8. Mohou ovládat jeden nebo dva EC motory nebo VFD, proto je nazýváme „duální“. Série je všestranným řešením sestávajícím ze 3 verzí produktu, z nichž každá má jiné možnosti ovládání. >>>
17.11.2023
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru?
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru? Zařízení pro monitorování vzduchového filtru je vyrobeno speciálně pro sledování a vyhodnocování stavu vzduchových filtrů v průmyslových systémech filtrace vzduchu, systémech HVAC (topení, ventilace a klimatizace) a jakýchkoli dalších systémech, které používají vzduchové filtry. Toto zařízení pomáhá při hodnocení výkonu a účinnosti vzduchových filtrů a take pomáhá určit, kdy vyžadují údržbu, čištění nebo výměnu. Pomocí tohoto zařízení můžete zajistit, aby váš systém filtrace vzduchu fungoval efektivně a podporoval čistší a zdravější vnitřní prostředí. >>>
31.10.2023
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení DRM je I/O modul s reléovými výstupy, tedy zařízení běžně používané v průmyslových a automatizačních aplikacích pro rozhraní mezi řídicím systémem (jako je programovatelný logický regulátor nebo PLC) a externími zařízeními nebo vybavením. >>>
12.10.2023
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci Kvalitní větrání v místnostech s vysokými stropy může být výzvou. Teplý vzduch v těchto místnostech stoupá, zatímco studený vzduch setrvává ve výšce člověka. Stále nám je chladno, i když je v místnosti dostatek teplého vzduchu, a proto zesilujeme topení. To není nutné, pokud je zajištěna destratifikace, která tlačí teplý vzduch zpět dolů. >>>
28.09.2023
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty Potřebujeme ovládací prvky a řídicí systémy, protože v naší moderní době technologií činí naše životy praktičtějšími, pohodlnějšími a efektivnějšími. Ovládací prvky HVAC umožňují zařízení efektivně fungovat a někdy i měnit své činnosti v průběhu času a měnících se podmínek nebo užívání. >>>
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.