Sprite icons

Vytápěcí jednotky s EC motorem - chytrá regulace přináší úspory

18.01.2024 Jitka Benešová

Vytápěcí jednotky navržené pro ohřev vzduchu v logistických, výrobních halách nebo sportovních zařízeních se na trhu stále častěji objevují v provedení s energeticky úspornými EC motory. EC motory vykazují vysokou účinnost, což v porovnání s AC motory znamená i významně nižší spotřebu elektrické energie (především při nízkých otáčkách). Proto je právě kvalitní regulace rozhodujícím prvkem, který při vytápění průmyslových hal pomocí teplovzdušných jednotek přinese maximum úspor.

Vytápěcí jednotky s EC motorem - chytrá regulace přináší úspory
Nově uvedený regulátor ECH-8-DM od společnosti Sentera pro vytápěcí jednotky s EC motorem nabízí tři různé možnosti řízení výkonu jednotek. Od nejjednoduššího manuálního ovládání, přes automatický režim až po vzdálené řízení v systému BMS.

V manuálním režimu lze rychlost ventilátoru nastavit v 5 stupních pomocí otočného přepínače na čelním panelu regulátoru (obsahuje také polohu Vypnuto a Auto). Další otočný přepínač slouží k nastavení požadované teploty, což lze provést v rozmezí 5 – 35 °C. Ventilátor je v chodu pouze v případě, že nastavená požadovaná teplota je vyšší než teplota okolního prostředí, tedy pouze v situacích, kdy je žádoucí daný prostor vytápět. 
Ovládání otáček ventilátoru 1 - 5 je v továrním nastavení rovnoměrně zvyšováno po 20% (1 = 20% až 5 = 100%), toto nastavení lze ovšem změnit prostřednictvím registrů Modbus. Takto lze například upravit úroveň minimálního výkonu ventilátoru, nebo naopak omezit jeho maximum a přizpůsobit tak výkon vytápěcí jednotky specifikům konkrétní instalace. 
  
V automatickém režimu jsou otáčky ventilátoru řízeny plynule na základě rozdílu mezi požadovanou teplotou a teplotou okolí. Čím vyšší je rozdíl mezi skutečnou teplotou okolí a teplotou požadovanou, tím vyšší jsou otáčky motoru. Aktuální teplota je snímaná teplotní sondou typu PT500, která je nezbytným příslušenstvím regulátoru. Plynulé řízení výkonu vytápěcí jednotky v automatickém režimu je mnohem přesnější a úspornější oproti režimu manuálnímu, kdy jsou otáčky ventilátoru voleny v 5 stupních.  Tento režim je příjemnější I z hlediska obsluhy, neboť postačí pouze nastavit požadovanou teplotu a otočný přepínač na polohu Auto.

Regulátor ECH-8-DM disponuje I často poptávaným cloudovým řešením. V režimu vzdáleného řízení jsou otáčky EC ventilátoru, výstup pro ON-OFF ovládání ventilu vodního výměníku nebo elektrického ohřevu řízeny prostřednictvím registrů Modbus. Úpravou hodnoty v registrech Modbus prostřednictvím cloudu SenteraWeb nebo systému BMS lze řídit otáčky ventilátoru a aktivovat nebo deaktivovat neregulovaný výstup. Režim dálkového ovládání deaktivuje všechna uživatelská rozhraní na předním panelu.
Nahlásit chybu