Sprite icons

Ett enkelt sätt att använda givare med Modbus RTU-kommunikation direkt

14-03-2024

Sensorer som kommunicerar med Modbus skickar vanligtvis ut digitala signaler, som i princip är strängar av 0:or och 1:or som representerar data. Dessa digitala signaler förmedlar information som temperatur, luftfuktighet, tryck etc.

Ett enkelt sätt att använda givare med Modbus RTU-kommunikation direkt
Många enheter, inklusive EC-fläktar (Electronically Commutated), kräver dock ofta analoga signaler för att fungera effektivt. Analoga signaler är kontinuerliga elektriska signaler som varierar jämnt över tiden. De används ofta för att styra parametrar som fläkthastighet.

För att överbrygga klyftan mellan givarens digitala utgångssignal och den analoga ingångssignal som krävs av EC-fläkten, behövs en mellanliggande enhet. Denna mellanliggande enhet kallas ofta för en Modbus-master, eller i detta sammanhang, en regulator.

Regulatorn fungerar som ett gränssnitt mellan givaren och fläkten. Den tar emot de digitala signalerna från givaren via Modbus-kommunikation. Med hjälp av intern logik och eventuella konfigurationsparametrar omvandlar den sedan dessa digitala signaler till analoga signaler som är lämpliga för styrning av EC-fläkten.

Denna omvandlingsprocess består av flera steg:
Tolkning av digitala signaler: Regulatorn tolkar de digitala signaler som tas emot från sensorn. Den kan t.ex. förstå att ett visst intervall av digitala värden motsvarar ett specifikt temperaturintervall.
Generering av analoga signaler: Baserat på de tolkade digitala signalerna genererar regulatorn analoga signaler. Dessa analoga signaler kan representera parametrar som fläkthastighet eller andra styrvariabler.
Utgång till EC-fläkt: Slutligen skickar regulatorn de analoga signalerna till EC-fläkten. Fläkten tolkar dessa signaler och anpassar sin drift därefter. Om den analoga signalen t.ex. motsvarar en högre fläkthastighet kommer EC-fläkten att öka sin rotationshastighet.

Genom att fungera som denna mellanhand möjliggör regulatorn en sömlös kommunikation mellan den digitala givaren och den analoga EC-fläkten. Den säkerställer att fläkten får lämpliga styrsignaler som härrör från givarens digitala avläsningar. Denna inställning optimerar systemets prestanda genom att möjliggöra exakt styrning av EC-fläkten baserat på de avkända parametrarna.

På Sentera förstår vi de utmaningar som är förknippade med att integrera Modbus-baserade sensorer i dina system. Det är därför vi är glada att kunna meddela att vi slutför en omfattande lösning som syftar till att effektivisera processen och göra det möjligt för dig att använda våra Modbus RTU sensorer mer effektivt direkt ur lådan. Vår lösning kommer att innehålla förkonfigurerade inställningar och förenklade installationsprocedurer, vilket minskar behovet av omfattande programmering och anpassning från din sida. 

Vår kommande lösning kommer att innehålla RSMFM-sensorn som är utformad för CO2-kontroll. Detta system använder en styrenhet (DDACM-03) som är utrustad med tre analoga utgångar. AO1 är avsedd för temperaturreglering, AO2 för relativ luftfuktighet (rH) och AO3 för CO2. Alla våra sensorer mäter både temperatur och rH som standardparametrar. Därför är det bara att justera utgången om du föredrar att reglera fläkthastigheten baserat på temperatur eller rH istället för CO2. Denna flexibilitet förenklar anpassningen till varierande behov av miljökontroll.
 
Med detta initiativ strävar vi efter att ge dig en sömlös upplevelse, så att du snabbt och effektivt kan utnyttja den fulla potentialen hos våra Modbus-baserade sensorer. Håll utkik efter fler uppdateringar när vi lanserar denna lösning för att förbättra din sensorintegrationsupplevelse med Sentera.

Liknande anpassningar kan också göras för alla andra Sentera-sensorer som använder Modbus RTU-kommunikation. Kontakta oss gärna för att utforska hur vi kan skräddarsy våra lösningar för att passa dina specifika applikationskrav.
Rapportera ett fel