Sprite icons

Hur väljer du rätt CO2-givare för ditt projekt?

21-09-2022 Jos Raskin

Med tanke på de rådande omständigheterna (Corona-virus, förorenad luft, ...) uppmuntras det starkt att övervaka inomhusluftens kvalitet. CO2-mätare är särskilt lämpliga för att styra ett ventilationssystem eftersom de indikerar om det finns tillräckligt med frisk luft i rummet. Plötsligt kan man köpa CO2-mätare i varje gathörn. De finns i olika priskategorier, storlekar, typer osv. Hur väljer du rätt CO2-givare för ditt projekt?

Hur väljer du rätt CO2-givare för ditt projekt?
I det oändliga urvalet av CO2-sensorer, hur väljer du den mest lämpliga?
När du köper/hyr en CO2-mätare, kontrollera om den är av hög kvalitet och lämpar sig för mätning i det utrymme du vill installera den. Andra saker du bör vara uppmärksam på är: sensortyp, mätfel, mätområde, kalibreringsmetod, LED-indikatorer, LED-indikeringsvärden, modell och dataloggning.


I den här artikeln kommer vi att titta närmare på några av dessa aspekter.


NDIR-sensorteknologi
Det är lämpligt att välja en givare som känner av CO2 baserat på NDIR-principen. NDIR eller non-dispersive infrared givare innehåller en infraröd (IR) lampa som riktar ljusvågor genom ett rör fyllt med luft mot ett optiskt filter framför en IR-ljusdetektor. Denna detektor mäter mängden IR-ljus som passerar genom det optiska filtret. Skillnaden mellan mängden ljus som utstrålas av IR-lampan och mängden IR-ljus som tas emot av detektorn mäts. På så sätt kan antalet CO2-molekyler i luften beräknas.


Fördelen med sådana NDIR CO2-givare är deras långa livslängd, minimal till noll störning av andra gaser, låga livscykelkostnader och en exakt och stabil långtidsdrift. Detta är något Sentera Controls förstod mycket väl och utvecklade därför alla sina CO2-givare utifrån NDIR-principen.


Kalibreringsmetod
Alla koldioxidsensorer behöver kalibreras. När det gäller NDIR-givarna försämras både ljuskällan och detektorn med åren, vilket resulterar i något lägre antal CO2-molekyler som räknas. Detta är allmänt känt som "drift" eller mätfel. Beroende på applikationen kan kalibrering utföras genom att kalibrera sensorn till en känd gas eller använda den automatiska bakgrundskalibreringsmetoden (ABC).


ABC-kalibrering utvecklades för att lösa svårigheten med att kalibrera väggmonterade enheter för mätning av närvaro eller inomhusluftkvalitet. Att ta bort dessa enheter från väggen för att kalibrera dem var dyrt, krävde utbildad personal och ignorerades därför alltför ofta.


Teorin bakom ABC-självkalibrering är att för IAQ-användning, någon gång varje dag ett rum är obemannat och CO2-nivån kommer att sjunka till utomhus omgivningsförhållandena på 400 ppm. Alla Sentera CO2-givare använder sig av ABC Logic®-kalibreringsmetoden. När den är aktiverad kommer sensorn vanligtvis att nå sin noggrannhet efter 24 timmars kontinuerlig drift och kommer den att bibehålla sin noggrannhet, givet att den exponeras för en referensnivå på 400 ppm minst fyra gånger under 21 dagar. Beroende på installationsmiljön rekommenderas det att aktivera eller inaktivera denna självkalibreringsteknik.


Typ av information som tillhandahålls
Det finns olika typer av CO2-mätinstrument, beroende på hur mätdata visas, överförs och/eller arkiveras. Vissa instrument kombinerar olika informationsalternativ.


Direkt visning av det uppmätta värdet på en skärm - har fördelen att möjliggöra enkel omedelbar mätning och direkt information till personerna i rummet.
Dataregistrering - mätdata skickas och arkiveras på distans och kan konsulteras via en applikation på till exempel en smartphone, dator eller webbplats. Detta har fördelen att man enkelt kan visualisera och tolka förloppet av CO2-värdena under en viss period och kartlägga påverkan av vissa ingrepp (t.ex. att öppna extra fönster eller dörrar) för att förbättra luftväxlingshastigheten.
Ytterligare visuella (gröna, gula, röda lysdioder) och/eller hörbara (larm) indikatorer visar om mätdata fortfarande är inom räckhåll eller om extra ventilation behövs.


Senteras produktsortiment innehåller CO2-givare som kräver 24 Volt matningsspänning och versioner som direkt kan kopplas in i ett 230 VAC-uttag. Alla CO2-rumsgivare har dessa LED-indikeringar som visualiserar ett av de uppmätta värdena. Vissa av dem är dessutom utrustade med ett ljudlarm. Sensorerna kan kopplas till en extern skärm som visar de uppmätta värdena. Dataloggning, fjärrkontroll och övervakning är också möjligt genom att koppla sensorn och tillhörande applikationer till Senteraweb, vår egen VVS-plattform online. Både Sentera-enheter och registrerade icke-Sentera-enheter kan anslutas till SenteraWeb.

Om oss
Sentera är en av de ledande tillverkarna av styrlösningar för VVS och ventilationssystem. Vårt uppdrag är att göra intelligenta VVS-kontrollösningar som är enkla att använda! Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför fläkthastighetsregulatorer, HVAC-sensorer, HVAC-regulatorer och ställdondrivna spjäll för att kontrollera luftflöden och för att övervaka inomhusluftkvalitet. Sentera-gruppen räknar idag 8 företag och 150 anställda på 3 olika orter. Huvudkontoret och centrallagret ligger i Temse, Belgien. Sentera är en 100 % familjeägd koncern. För mer information, kontakta Sentera!
Rapportera ett fel