Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

Temperaturbaserad luftreglering i fartyg

Utformningen av GTE21-60-DM elektroniska hastighetsregulator bygger på många års erfarenhet av temperaturreglering i växthus och andra jordbrukstillämpningar, kombinerat med innovativ elektronisk teknik.
Temperaturbaserad luftreglering i fartyg
I själva verket är denna regulator lämplig för alla tillämpningar där det är viktigt att ventilera när en viss temperatur har uppnåtts. Vi märker till exempel att den ofta installeras för användning i fartyg.

GTE21-60-DM har 2 vridbara rattar på framsidan. Den vänstra för att ställa in temperaturen (5-35°C) och den högra för att ställa in den lägsta hastigheten. Maximal hastighet kan bestämmas via en intern trimmer. Parametrar kan också ställas in via Modbus-registren.

Regulatorn har också en oreglerad utgång (230 VAC) som är aktiv när motorn aktiveras. Denna utgång kan användas för att styra en extern indikatorlampa, ett spjäll, en ventil osv.

För att kunna styra ventilationen baserat på temperatur måste en PT500-temperaturgivare anslutas.

Vår GTE21-60-DM hade automatisk detektering av 50/60 Hz. Därför var det mycket viktigt att strömkällan var så ren som möjligt. Nollkorsdetekteringen är mycket känslig och därför måste allt gå bra för att få bra resultat. 

På fartyg, ännu mer än på andra ställen, har nätspänningen mycket brus på växelströmssignalerna som kommer från andra enheter som är anslutna till nätspänningsnätet, vilket kan avbryta en korrekt detektering. Det är inte lätt att få detta filtrerat och att bibehålla den korrekta nollpunktsdetektering som krävs för att tända Triac med korrekta intervaller.

För att undvika felaktig detektering har vi lagt till ett Modbus-register (HR20) där du nu manuellt kan välja mellan 50 (standard) och 60 Hertz. Detta manuella val inaktiverar den automatiska detektionen och säkerställer en högre tillförlitlighet hos styrenheten.

För mer information gärna kontakta oss.
Senaste nyheterna
Date 06-09-2022
Temperaturbaserad luftreglering i fartyg
Temperaturbaserad luftreglering i fartyg Utformningen av GTE21-60-DM elektroniska hastighetsregulator bygger på många års erfarenhet av temperaturreglering i växthus och andra jordbrukstillämpningar, kombinerat med innovativ elektronisk teknik. >>>
Date 09-08-2022
Spara energi och pengar
Spara energi och pengar Det är för närvarande, med de skyhöga energipriserna, lite tvetydigt att använda energi och spara pengar i en och samma mening. >>>
Date 14-06-2022
Date 09-05-2022
Potentiometrar som kräver låg matningsspänning
Potentiometrar som kräver låg matningsspänning Eftersom ErP-direktiven blir allt viktigare kommer det att ske en övergång från AC-motorer till EC-motorer som är mycket mer energieffektiva. Vi utvecklar därför ständigt nya produkter och reviderar befintliga produkter för att kunna styra dessa EC-motorer så exakt som möjligt. >>>
Date 18-02-2022
Helhetslösning för ditt ventilationssystem
Helhetslösning för ditt ventilationssystem 1997 började Sentera tillverka elektroniska hastighetsregulatorer. 2004 utökades sortimentet med transformatorregulatorer. Under tiden erbjuder vi inte längre bara enskilda produkter utan vårt fokus ligger på att leta efter en helhetslösning för och med våra kunder. Behovsstyrd ventilation blir allt viktigare med de nya ErP-direktiven och det har vi på Sentera förstått mycket väl. >>>
Webbplatsen stöds inte i Internet Explorer! Använd Chrome, Firefox, Edge eller annan webbläsare.