Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera

Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

Search
Låt oss informera dig
Lämna dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig.

Close
Disclaimer

Sentera is responsible for the content of this website. Any use of this website is subject to the terms of use thereof. These terms of use are contained in this legal disclaimer and the privacy policy. By merely using this website, you accept automatically and unconditionally these conditions. Sentera may change these terms at any time. The amended terms will be announced on the Sentera website and will automatically take effect upon its publication.

Products and services
The mentioned details of products and services on this website are not, and cannot be construed as a binding offer to sell these goods or providing these services. All products and services mentioned on this website are subject to availability and can be removed at any time. All products and services, as well as all prices may be subject to change without prior notice.
These terms of use of the website should always be read in conjunction with the individual specific conditions relating to the individual products and services referred to in the website. In case of contradiction between these general terms of use and the specific conditions for individual products or services, the latter will prevail.

Liability
This website has been composed with the utmost care. However, Sentera cannot guarantee the correctness, accuracy or completeness of the information on this website. Sentera Europa NV nor any other company of the Sentera Group can be held liable in any way for direct or indirect damages of any kind or size, which may be caused directly or indirectly by visiting this website, or in general by any use thereof. Malfunctions, interruptions or errors in the supply of electronic services requested via the website, give you in no event the right to any financial compensation.

Intellectual Property Rights
Unless otherwise indicated, all trademarks, names, logos and graphics on this website are protected by intellectual property of Sentera. Through this website no permission or license is granted to use this intellectual property of Sentera. This website, like all texts, images, graphics, sound, animation and video files and the way they are shown are protected by copyright and by all applicable regulations relating to intellectual property rights in the broadest sense of the word. The content of this website may only be used for personal use only and may not be copied for commercial purposes, distributed, modified or made accessible to third parties.

Senaste nyheterna
Date 14-06-2022
Date 09-05-2022
Potentiometrar som kräver låg matningsspänning
Potentiometrar som kräver låg matningsspänning Eftersom ErP-direktiven blir allt viktigare kommer det att ske en övergång från AC-motorer till EC-motorer som är mycket mer energieffektiva. Vi utvecklar därför ständigt nya produkter och reviderar befintliga produkter för att kunna styra dessa EC-motorer så exakt som möjligt. >>>
Date 18-02-2022
Helhetslösning för ditt ventilationssystem
Helhetslösning för ditt ventilationssystem 1997 började Sentera tillverka elektroniska hastighetsregulatorer. 2004 utökades sortimentet med transformatorregulatorer. Under tiden erbjuder vi inte längre bara enskilda produkter utan vårt fokus ligger på att leta efter en helhetslösning för och med våra kunder. Behovsstyrd ventilation blir allt viktigare med de nya ErP-direktiven och det har vi på Sentera förstått mycket väl. >>>
Date 30-01-2022
NY - Cirkulärt motoriserat spjäll från Sentera
NY - Cirkulärt motoriserat spjäll från Sentera Som ledande tillverkare av styrutrustning för ventilationssystem är vi stolta över att presentera vår senaste produkt - ACT-H-125. Med introduktionen av detta cirkulära motoriserade spjäll blir Senteras produktsortiment ännu mer komplett och bättre anpassat till VVS-sektorns aktuella behov. >>>
Date 11-01-2022
3S Modbus programvara och verktyg
3S Modbus programvara och verktyg Som tillverkare av innovativa HVAC-styrlösningar vill vi göra den senaste tekniken tillgänglig för våra kunder. För att underlätta konfigurering av Sentera-enheter har vi utvecklat en användarvänlig, intuitiv programvara: 3S Modbus. Denna programvara kan laddas ner från vår webbplats. Via en USB-omvandlare kan Sentera-enheter anslutas till din Windows-dator. Kopplade Sentera-produkter känns igen automatiskt. Värden kan övervakas och parameterinställningar kan justeras. >>>