Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera

Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

Svenska
Disclaimer

Sentera is responsible for the content of this website. Any use of this website is subject to the terms of use thereof. These terms of use are contained in this legal disclaimer and the privacy policy. By merely using this website, you accept automatically and unconditionally these conditions. Sentera may change these terms at any time. The amended terms will be announced on the Sentera website and will automatically take effect upon its publication.

Products and services
The mentioned details of products and services on this website are not, and cannot be construed as a binding offer to sell these goods or providing these services. All products and services mentioned on this website are subject to availability and can be removed at any time. All products and services, as well as all prices may be subject to change without prior notice.
These terms of use of the website should always be read in conjunction with the individual specific conditions relating to the individual products and services referred to in the website. In case of contradiction between these general terms of use and the specific conditions for individual products or services, the latter will prevail.

Liability
This website has been composed with the utmost care. However, Sentera cannot guarantee the correctness, accuracy or completeness of the information on this website. Sentera Europa NV nor any other company of the Sentera Group can be held liable in any way for direct or indirect damages of any kind or size, which may be caused directly or indirectly by visiting this website, or in general by any use thereof. Malfunctions, interruptions or errors in the supply of electronic services requested via the website, give you in no event the right to any financial compensation.

Intellectual Property Rights
Unless otherwise indicated, all trademarks, names, logos and graphics on this website are protected by intellectual property of Sentera. Through this website no permission or license is granted to use this intellectual property of Sentera. This website, like all texts, images, graphics, sound, animation and video files and the way they are shown are protected by copyright and by all applicable regulations relating to intellectual property rights in the broadest sense of the word. The content of this website may only be used for personal use only and may not be copied for commercial purposes, distributed, modified or made accessible to third parties.

Senaste nyheterna
Date 15-11-2021
Hur väljer du rätt CO2-givare för ditt projekt?
Hur väljer du rätt CO2-givare för ditt projekt? Med tanke på de rådande omständigheterna (Corona-virus, förorenad luft, ...) uppmuntras det starkt att övervaka inomhusluftens kvalitet. CO2-mätare är särskilt lämpliga för att styra ett ventilationssystem eftersom de indikerar om det finns tillräckligt med frisk luft i rummet. Plötsligt kan man köpa CO2-mätare i varje gathörn. De finns i olika priskategorier, storlekar, typer osv. Hur väljer du rätt CO2-givare för ditt projekt? >>>
Date 20-10-2021
Vi är vad vi andas
Vi är vad vi andas CO2 och VOC är allmänt kända som två faktorer som förorenar luften som vi andas in. Nu visar studier att ännu ett ämne, som är farligt för vår hälsa, rör sig i luften: giftiga "eviga kemikalier" eller PFAS. >>>
Date 21-09-2021
Garantera tillräcklig friskluftsförsörjning i befintliga byggnader
Garantera tillräcklig friskluftsförsörjning i befintliga byggnader Tillräcklig tillförsel av frisk luft är inte bara viktigt för känslan av välbefinnande och för optimal funktion - det är också viktigt för din hälsa. I slutna inomhusutrymmen är tillräcklig ventilation nödvändig för att minimera risken för spridning av Coronaviruset. Ventilation i befintliga byggnader är dock inte alltid lätt. Därför kan avgasventilation vara en bra lösning i många fall. >>>
Date 17-08-2021
Övervaka din friskluftsförsörjning
Övervaka din friskluftsförsörjning HVAC -givare övervakar luftkvaliteten inomhus. Baserat på specifika mätningar regleras till- och frånluftshastigheten för att garantera tillräcklig friskluftstillförsel och för att optimera ventilationssystemets energieffektivitet. >>>
Date 16-07-2021
Inneluftkvalitet på sjukhus
Inneluftkvalitet på sjukhus Varför är luftkvaliteten på sjukhus så viktig? Ett sjukhus är en plats där människor med både god och svag hälsa kommer i nära kontakt med varandra. I Korona-tider är det ett skrämmande scenario som kräver många försiktighetsåtgärder för att möjliggöra detta under säkra förhållanden. Övervakning av inneluftkvaliteten är en av dessa försiktighetsåtgärder. >>>