Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

Helhetslösning för ditt ventilationssystem

1997 började Sentera tillverka elektroniska hastighetsregulatorer. 2004 utökades sortimentet med transformatorregulatorer. Under tiden erbjuder vi inte längre bara enskilda produkter utan vårt fokus ligger på att leta efter en helhetslösning för och med våra kunder. Behovsstyrd ventilation blir allt viktigare med de nya ErP-direktiven och det har vi på Sentera förstått mycket väl.
Helhetslösning för ditt ventilationssystem
Kundspecifik lösning
Tillsammans letar vi efter en skräddarsydd lösning för dig.

Anta att du vill kunna reglera ventilationen balanserat baserat på CO2-koncentrationen i varje separat rum i en byggnad.

Detta kan göras på följande sätt: an placerar en CO2-givare i varje rum. Denna är ansluten till ett motoriserat spjäll som sitter på till- och frånluftskanalen där den mynnar in i kammaren. De intelligenta sensorerna styr spjällbladens läge för att hålla CO2-värdet inom det inställda området. När CO2-värdet stiger öppnas spjällen för att öka tillförseln av frisk luft, vilket gör att trycket i kanalerna minskar. En differenstrycksregulator som placeras på tilluftskanalen strax efter AHU mäter alltså skillnaden mellan tryck i tilluftskanalen och atmosfärstrycket. Ju fler spjäll som öppnar desto lägre blir trycket i tilluftskanalen jämfört med atmosfärstrycket och desto snabbare måste fläktarna gå för att hålla trycket konstant vid börvärdet. För att garantera korrekt drift måste det alltid finnas ett minimiflöde. Därför kommer spjällen aldrig att stängas helt. Om ett övertryck i byggnaden önskas kan tilluftskanalens fläkt rotera något snabbare än frånluftskanalens.


Vill du utöka systemet med en värmeväxlare och tillhörande temperaturgivare, så kan du göra det. Ju fler alternativ, desto fler sensorer behövs för att uppfylla de önskade kraven.

Ett bra exempel på behovsstyrd ventilation.

Utbud av lösningar på vår hemsida
Du kan också själv leta efter en lämplig lösning för din situation utan vidare. Detta kan göras via fliken "Lösningar" på vår hemsida. Med sökfunktionen till vänster kan du ställa in vissa filter för att komma fram till en lämplig lösning.
-    Vill du till exempel behovsstyrd reglera ventilationen med en 230 V EC fläkt, varvid ett visst differenstryck måste upprätthållas? Då kan du till exempel välja HPDSE0PS2001-lösningen. Du får direkt en översikt över de produkter du behöver för detta.

För mer information om behovsstyrd reglering av ditt ventilationssystem eller om du tror att du kan använda någon av våra produkter för att integrera den i din egen utveckling, tveka inte att kontakta oss.
Senaste nyheterna
18-10-2023
Ventilation i växthus
Ventilation i växthus Ventilation är en viktig aspekt av växthusförvaltning eftersom den spelar en avgörande roll för att upprätthålla rätt miljöförhållanden för växttillväxt. Korrekt ventilation i växthus hjälper till att reglera temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivåer, vilket säkerställer optimala förhållanden för växterna. >>>
05-09-2023
Temperaturbaserad fläkthastighetsreglering för AC-motorer
Temperaturbaserad fläkthastighetsreglering för AC-motorer Vi behöver styrenheter och styrsystem eftersom de i vår moderna tid av teknik gör våra liv mer praktiska, bekväma, effektiva och ändamålsenliga. Styrenheter för HVAC säkerställer att utrustningar fungerar effektivt och ger ibland möjlighet att ändra deras funktioner när tiden går och förhållandena eller beläggningen förändras. >>>
07-07-2023
Vad är en enhet för övervakning av luftfilter?
Vad är en enhet för övervakning av luftfilter? En luftfilterövervakningsenhet är särskilt utformad för att övervaka och bedöma luftfiltrens skick i HVAC-system (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), industriella luftfiltreringssystem eller andra system som använder luftfilter. Den hjälper till att utvärdera luftfiltrens prestanda och effektivitet samt att avgöra när de behöver rengöras, bytas ut eller servas. >>>
22-05-2023
Ventilation i renrum
Ventilation i renrum Ventilation och inomhusluftkvalitet är alltid viktiga aspekter av en byggnad. I vissa områden är de dock nödvändiga för att upprätthålla rummets funktionalitet. >>>
28-04-2023
Energibesparing genom att motverka temperaturskiktning i lokaler med högt i tak
Energibesparing genom att motverka temperaturskiktning i lokaler med högt i tak Delvis på grund av förra vinterns höga energipriser har vi börjat använda vår energi mycket mer medvetet och effektivt. Den mest uppenbara åtgärden var att sänka rumstemperaturen i våra byggnader. Om termostaten ställs in några grader lägre sparar vi trots allt redan en hel del pengar. I rum med högt i tak kan man dock göra ytterligare besparingar med hjälp av anpassad ventilation som motverkar temperaturskikt. >>>
Webbplatsen stöds inte i Internet Explorer! Använd Chrome, Firefox, Edge eller annan webbläsare.