Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

Helhetslösning för ditt ventilationssystem

1997 började Sentera tillverka elektroniska hastighetsregulatorer. 2004 utökades sortimentet med transformatorregulatorer. Under tiden erbjuder vi inte längre bara enskilda produkter utan vårt fokus ligger på att leta efter en helhetslösning för och med våra kunder. Behovsstyrd ventilation blir allt viktigare med de nya ErP-direktiven och det har vi på Sentera förstått mycket väl.
Helhetslösning för ditt ventilationssystem

Kundspecifik lösning
Tillsammans letar vi efter en skräddarsydd lösning för dig.

Anta att du vill kunna reglera ventilationen balanserat baserat på CO2-koncentrationen i varje separat rum i en byggnad.

Detta kan göras på följande sätt:
an placerar en CO2-givare i varje rum. Denna är ansluten till ett motoriserat spjäll som sitter på till- och frånluftskanalen där den mynnar in i kammaren. De intelligenta sensorerna styr spjällbladens läge för att hålla CO2-värdet inom det inställda området. När CO2-värdet stiger öppnas spjällen för att öka tillförseln av frisk luft, vilket gör att trycket i kanalerna minskar. En differenstrycksregulator som placeras på tilluftskanalen strax efter AHU mäter alltså skillnaden mellan tryck i tilluftskanalen och atmosfärstrycket. Ju fler spjäll som öppnar desto lägre blir trycket i tilluftskanalen jämfört med atmosfärstrycket och desto snabbare måste fläktarna gå för att hålla trycket konstant vid börvärdet. För att garantera korrekt drift måste det alltid finnas ett minimiflöde. Därför kommer spjällen aldrig att stängas helt. Om ett övertryck i byggnaden önskas kan tilluftskanalens fläkt rotera något snabbare än frånluftskanalens.

Vill du utöka systemet med en värmeväxlare och tillhörande temperaturgivare, så kan du göra det. Ju fler alternativ, desto fler sensorer behövs för att uppfylla de önskade kraven.

Ett bra exempel på behovsstyrd ventilation.


Utbud av lösningar på vår hemsida
Du kan också själv leta efter en lämplig lösning för din situation utan vidare. Detta kan göras via fliken "Lösningar" på vår hemsida. Med sökfunktionen till vänster kan du ställa in vissa filter för att komma fram till en lämplig lösning.
-    Vill du till exempel behovsstyrd reglera ventilationen med en 230 V EC fläkt, varvid ett visst differenstryck måste upprätthållas? Då kan du till exempel välja HPDSE0PS2001-lösningen. Du får direkt en översikt över de produkter du behöver för detta.

För mer information om behovsstyrd reglering av ditt ventilationssystem eller om du tror att du kan använda någon av våra produkter för att integrera den i din egen utveckling, tveka inte att kontakta oss.
Senaste nyheterna
Date 09-05-2022
Potentiometrar som kräver låg matningsspänning
Potentiometrar som kräver låg matningsspänning Eftersom ErP-direktiven blir allt viktigare kommer det att ske en övergång från AC-motorer till EC-motorer som är mycket mer energieffektiva. Vi utvecklar därför ständigt nya produkter och reviderar befintliga produkter för att kunna styra dessa EC-motorer så exakt som möjligt. >>>
Date 18-02-2022
Helhetslösning för ditt ventilationssystem
Helhetslösning för ditt ventilationssystem 1997 började Sentera tillverka elektroniska hastighetsregulatorer. 2004 utökades sortimentet med transformatorregulatorer. Under tiden erbjuder vi inte längre bara enskilda produkter utan vårt fokus ligger på att leta efter en helhetslösning för och med våra kunder. Behovsstyrd ventilation blir allt viktigare med de nya ErP-direktiven och det har vi på Sentera förstått mycket väl. >>>
Date 30-01-2022
NY - Cirkulärt motoriserat spjäll från Sentera
NY - Cirkulärt motoriserat spjäll från Sentera Som ledande tillverkare av styrutrustning för ventilationssystem är vi stolta över att presentera vår senaste produkt - ACT-H-125. Med introduktionen av detta cirkulära motoriserade spjäll blir Senteras produktsortiment ännu mer komplett och bättre anpassat till VVS-sektorns aktuella behov. >>>
Date 11-01-2022
3S Modbus programvara och verktyg
3S Modbus programvara och verktyg Som tillverkare av innovativa HVAC-styrlösningar vill vi göra den senaste tekniken tillgänglig för våra kunder. För att underlätta konfigurering av Sentera-enheter har vi utvecklat en användarvänlig, intuitiv programvara: 3S Modbus. Denna programvara kan laddas ner från vår webbplats. Via en USB-omvandlare kan Sentera-enheter anslutas till din Windows-dator. Kopplade Sentera-produkter känns igen automatiskt. Värden kan övervakas och parameterinställningar kan justeras. >>>
Date 15-11-2021
Hur väljer du rätt CO2-givare för ditt projekt?
Hur väljer du rätt CO2-givare för ditt projekt? Med tanke på de rådande omständigheterna (Corona-virus, förorenad luft, ...) uppmuntras det starkt att övervaka inomhusluftens kvalitet. CO2-mätare är särskilt lämpliga för att styra ett ventilationssystem eftersom de indikerar om det finns tillräckligt med frisk luft i rummet. Plötsligt kan man köpa CO2-mätare i varje gathörn. De finns i olika priskategorier, storlekar, typer osv. Hur väljer du rätt CO2-givare för ditt projekt? >>>
Webbplatsen stöds inte i Internet Explorer! Använd Chrome, Firefox, Edge eller annan webbläsare.