Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

Helhetslösning för ditt ventilationssystem

1997 började Sentera tillverka elektroniska hastighetsregulatorer. 2004 utökades sortimentet med transformatorregulatorer. Under tiden erbjuder vi inte längre bara enskilda produkter utan vårt fokus ligger på att leta efter en helhetslösning för och med våra kunder. Behovsstyrd ventilation blir allt viktigare med de nya ErP-direktiven och det har vi på Sentera förstått mycket väl.
Helhetslösning för ditt ventilationssystem
Kundspecifik lösning
Tillsammans letar vi efter en skräddarsydd lösning för dig.

Anta att du vill kunna reglera ventilationen balanserat baserat på CO2-koncentrationen i varje separat rum i en byggnad.

Detta kan göras på följande sätt: an placerar en CO2-givare i varje rum. Denna är ansluten till ett motoriserat spjäll som sitter på till- och frånluftskanalen där den mynnar in i kammaren. De intelligenta sensorerna styr spjällbladens läge för att hålla CO2-värdet inom det inställda området. När CO2-värdet stiger öppnas spjällen för att öka tillförseln av frisk luft, vilket gör att trycket i kanalerna minskar. En differenstrycksregulator som placeras på tilluftskanalen strax efter AHU mäter alltså skillnaden mellan tryck i tilluftskanalen och atmosfärstrycket. Ju fler spjäll som öppnar desto lägre blir trycket i tilluftskanalen jämfört med atmosfärstrycket och desto snabbare måste fläktarna gå för att hålla trycket konstant vid börvärdet. För att garantera korrekt drift måste det alltid finnas ett minimiflöde. Därför kommer spjällen aldrig att stängas helt. Om ett övertryck i byggnaden önskas kan tilluftskanalens fläkt rotera något snabbare än frånluftskanalens.


Vill du utöka systemet med en värmeväxlare och tillhörande temperaturgivare, så kan du göra det. Ju fler alternativ, desto fler sensorer behövs för att uppfylla de önskade kraven.

Ett bra exempel på behovsstyrd ventilation.

Utbud av lösningar på vår hemsida
Du kan också själv leta efter en lämplig lösning för din situation utan vidare. Detta kan göras via fliken "Lösningar" på vår hemsida. Med sökfunktionen till vänster kan du ställa in vissa filter för att komma fram till en lämplig lösning.
-    Vill du till exempel behovsstyrd reglera ventilationen med en 230 V EC fläkt, varvid ett visst differenstryck måste upprätthållas? Då kan du till exempel välja HPDSE0PS2001-lösningen. Du får direkt en översikt över de produkter du behöver för detta.

För mer information om behovsstyrd reglering av ditt ventilationssystem eller om du tror att du kan använda någon av våra produkter för att integrera den i din egen utveckling, tveka inte att kontakta oss.
Senaste nyheterna
Date 06-09-2022
Temperaturbaserad luftreglering i fartyg
Temperaturbaserad luftreglering i fartyg Utformningen av GTE21-60-DM elektroniska hastighetsregulator bygger på många års erfarenhet av temperaturreglering i växthus och andra jordbrukstillämpningar, kombinerat med innovativ elektronisk teknik. >>>
Date 09-08-2022
Spara energi och pengar
Spara energi och pengar Det är för närvarande, med de skyhöga energipriserna, lite tvetydigt att använda energi och spara pengar i en och samma mening. >>>
Date 14-06-2022
Date 09-05-2022
Potentiometrar som kräver låg matningsspänning
Potentiometrar som kräver låg matningsspänning Eftersom ErP-direktiven blir allt viktigare kommer det att ske en övergång från AC-motorer till EC-motorer som är mycket mer energieffektiva. Vi utvecklar därför ständigt nya produkter och reviderar befintliga produkter för att kunna styra dessa EC-motorer så exakt som möjligt. >>>
Date 18-02-2022
Helhetslösning för ditt ventilationssystem
Helhetslösning för ditt ventilationssystem 1997 började Sentera tillverka elektroniska hastighetsregulatorer. 2004 utökades sortimentet med transformatorregulatorer. Under tiden erbjuder vi inte längre bara enskilda produkter utan vårt fokus ligger på att leta efter en helhetslösning för och med våra kunder. Behovsstyrd ventilation blir allt viktigare med de nya ErP-direktiven och det har vi på Sentera förstått mycket väl. >>>
Webbplatsen stöds inte i Internet Explorer! Använd Chrome, Firefox, Edge eller annan webbläsare.