Sprite icons

Potentiometrar som kräver låg matningsspänning

21-09-2022 Jos Raskin

Eftersom ErP-direktiven blir allt viktigare kommer det att ske en övergång från AC-motorer till EC-motorer som är mycket mer energieffektiva. Vi utvecklar därför ständigt nya produkter och reviderar befintliga produkter för att kunna styra dessa EC-motorer så exakt som möjligt.

Potentiometrar som kräver låg matningsspänning
Vi har utvecklat olika potentiometrar för steglös styrning av EC-motorer, AC fläkthastighetsregulatorer eller spjällställdon med analog ingång. De är indelade i 3 grupper, beroende på den nödvändiga matningsspänningen: Låg matningsspänning (3-24 VDC / 24 VAC), 230 VAC eller strömlösa 10 Kohm potentiometrar. Från denna sista grupp är MTP-X10K-NA den överlägset mest populära potentiometern som används för att styra EC-motorer.

Vår senaste utveckling är placerad i gruppen av potentiometrar med "låg matningsspänning", så låt oss ta en närmare titt på detta sortiment. Ofta kan matningsspänningen för dessa potentiometrar komma direkt från EC-fläkten eller frekvensomriktaren.

SDP-M010-serien behöver 24 VDC matningsspänning. De har Modbus RTU-kommunikation, vilket gör det möjligt att fjärrstyra och övervaka dessa potentiometrar. De finns med OFF-läge (-AT), utan OFF-läge (-BT) eller med OFF-läge och en torrkontakt (-DC) för att fjärrstyra en extern enhet. Denna potentiometer styr fläkthastigheten från låg till hög men detta kan inverseras via Modbus Holding registren. Detsamma gäller för de lägsta och maximala utgångsvärden. Kapslingen är utformad så att den tillåter infälld eller utanpåliggande montering. För att överensstämma med de flesta motorer kan du välja mellan olika utgångstyper: 0-10 Volt / 0–20 mA / 0–100 % PWM. När utgångsöverstyrningen är aktiverad kan du – med det värde du anger i det respektive Modbus Holding registret – åsidosätta vridknappens funktion och fjärrstyra potentiometerns analoga utgång.

MTP-D010-serien behöver en matningsspänning mellan 3–15 VDC. Dessa finns även med OFF-läge (-AT), utan OFF-läge (-BT) eller med OFF-läge och en torrkontakt (-DC) för att fjärrstyra en extern enhet. De höga och låga ventilationsgränserna är justerbara med 2 trimmers. Den lägsta nivån ligger mellan 10 – 70 % av den tillförda spänningen och den högsta nivån mellan 30 – 100 %. Kapslingen är utformad så att den tillåter infälld eller utanpåliggande montering.

Vår nyaste utveckling är SDP-E0US-serien, även tillgänglig i versionerna –AT, -BT och –DC. Dessa potentiometrar behöver en matningsspänning mellan 5-24 VDC. Både lägsta och maximala utgångsnivåer kan justeras i intervallet 0 – 100 % av den tillförda spänningen. Detta gör det möjligt att invertera styrutgången (från minimum till maximum eller vice versa). Det finns alltid ett minsta kontrollområde på 20 % mellan det lägsta och maximala värdet som bestäms av de 2 trimmarna. Det stänksäkra höljet möjliggör infälld eller utanpåliggande montering.

Som sista alternativ i sortimentet av potentiometrar som behöver en låg matningsspänning har vi vår MTP-G010-AT. Denna potentiometer behöver 24 VAC eller 24 VDC strömförsörjning och har ett OFF-läge. Den ger en 0 -10 V utsignal och de höga och låga ventilationsgränserna är återigen justerbara via 2 trimmers. Den låga nivån ligger mellan 0 - 7 VDC och den höga nivån mellan 3 - 10 VDC. Den stänksäkra kapslingen möjliggör infälld eller utanpåliggande montering.
Rapportera ett fel