Sprite icons

CO2-övervakningssystem för att minska risken för COVID-19-kontaminering

21-09-2022 Jos Raskin

Frisk inomhusluft minskar risken för COVID-19-föroreningar. Sentera HVAC-givare kontrollerar om det finns tillräckligt med friskluftstillförsel. Mätningarna kan visualiseras via en 5-tums pekskärm. Dataloggning och molnanslutning är också möjliga.

CO2-övervakningssystem för att minska risken för COVID-19-kontaminering
Risken för att smittas med COVID-19-viruset är högre i trånga och dåligt ventilerade utrymmen. Överföring av COVID-19 via aerosoler sker sällan utomhus eller i slutna, stora utrymmen. Den allmänna rekommendationen är att inaktivera inomhusluftcirkulation av ventilationssystemet, öka tillförseln av frisk luft samt extraktionshastigheten av gammal luft. Ventilationssystemet ska vara aktivt kontinuerligt.
När många människor delar ett begränsat utrymme ökar koncentrationerna av TVOC och CO2 snabbt. Precis som risken för spridning av COVID-19-viruspartiklar. Långt innan de närvarande kommer att uppleva dålig luftkvalitet eller brist på ventilation kommer klimatövervakningssystemet att varna dig för att öka ventilationen eller öppna fönstret.
Det är ett modulsystem:
1. Du kan installera en eller flera HVAC-sensorer. LED-indikatorerna genererar lokala varningar vid dålig inomhusluftkvalitet. Varianter med LED-indikatorer och summer (hörbar) finns också.
2. Via den valfria 5-tums pekskärmen visualiseras de uppmätta värdena. En eller flera givare kan anslutas till denna display.
3. Dataloggning och molntillgång är möjliga genom att lägga till en Sentera internet-gateway till installationen.
Rapportera ett fel