Sprite icons

CO2-övervakning i skolor

21-09-2022 Jos Raskin

Sentera CO2-mätare hjälper till att minska spridningen av COVID-19-viruset i den här skolan i Sint-Niklaas, Belgien.

CO2-övervakning i skolor
Vad är CO2?
CO2 eller koldioxid är ett ämne som vi andas ut. CO2-nivån kan användas i trånga utrymmen som klassrum som en indikator på luftkvaliteten inomhus och som ett mått på luftutbyte. Om tillräckligt med frisk luft tillförs klassrummet är risken för kontaminering med (bland annat) COVID-19-viruset via aerosoler betydligt lägre.
 
Finns det tillräckligt med frisk luft i mitt klassrum?
Vid otillräcklig friskluftstillförsel kommer CO2-koncentrationen i klassrummet att stiga snabbt. Detta kan enkelt mätas med en CO2-givare. Om CO2-koncentrationen i klassrummet hålls under 1.200 ppm finns tillräckligt med frisk luft och risken för att viruspartiklar ackumuleras i inomhusluften är minimal. Mellan 900 och 1.200 ppm är det lämpligt att få en varning för ytterligare tillförsel av frisk luft.
 
Hur hittar du de bästa CO2-mätarna för din skola?
Det var inte lätt för skolans ledning att hitta en lämplig leverantör för CO2-givare. Många leverantörer av koldioxidmätare på marknaden erbjuder sensorer med låg noggrannhet, vilket gör dem mindre tillförlitliga. Detta innebär ofta att de måste kalibreras årligen, vilket har en stor påverkan på driftskostnaderna. Med tanke på de många klassrummen var det ett betydande inköp för skolan och detta krävde grundlig övervägande. Skolledningen var därför nöjda med de råd de fick från Sentera när de valde rätt CO2-givare för sitt projekt.
 
Tack vare samarbetet med Sentera kan de utrusta sina klassrum med professionella CO2-givare som har hög noggrannhet och automatiskt kalibrerar sig själva. Förutom CO2-nivån mäter sensorerna också temperatur, relativ luftfuktighet och omgivande ljusnivå
- parametrar som bestämmer de närvarande personernas komfort. Detta gör det möjligt att få en komplett bild av inomhusluftkvaliteten och att skapa den perfekta miljön för eleverna och lärarna.

Hur visualiserar man CO2-nivån?
För att kunna mäta CO2 i så många klassrum som möjligt valdes en standard CO2-givare. CO2-nivån i varje klassrum visualiseras via ett trafikljus (grön, gul och röd lysdiod).
Vid en CO2-varning kan ett ljudlarm genereras via den integrerade summern. Sensorerna levereras med 230 volt, vilket förenklar installationen och integrationen i den befintliga byggnaden. Det är möjligt att lägga till skärmar efteråt som visualiserar de uppmätta värdena. Ännu ett alternativ som kan läggas till efteråt är dataloggning. Sensorerna kan sammankopplas via Modbus RTU-kommunikation. Genom att tillägga en internet-gateway kan de uppmätta värdena för alla anslutna givare övervakas online via SenteraWeb - Senteras online HVAC-portal. Via denna plattform kan du också logga data, justera inställningar och ha en översikt över de olika sensorerna i skolan.
 
Professionella CO2-mätare för din skola
Med över två decenniers erfarenhet inom HVAC-verksamheten erbjuder Sentera ett brett utbud av HVAC-givare. Vårt produktsortiment är modulärt. Standard CO2-givare kan fungera fristående eller sammankopplade via Modbus RTU-kommunikation. En valfri skärm låter dig visualisera mätvärdena för de olika givarna. Dataloggning och fjärrkontroll är tillgängliga via den valfria internet-gatewayen. Kontakta oss för mer information.
Rapportera ett fel