Sprite icons

Spara energi och pengar

21-09-2022 Jos Raskin

Det är för närvarande, med de skyhöga energipriserna, lite tvetydigt att använda energi och spara pengar i en och samma mening.

Spara energi och pengar
Och ändå ... med ett väl avstämt ventilationssystem och dess övervakning kan du spara mycket pengar liksom energin.

Behovsstyrd ventilation
Rummen i kontorsbyggnader, konferensrum, hotell och även hemma behöver inte förses med lika mycket frisk luft varje timme dygnet runt. Dessutom bör temperaturen där inte vara lika hög/låg varje ögonblick. Beroende på årstid bör mer eller mindre varm luft tillföras under dagen. Genom att faktiskt ställa in ventilationen efter de förinställda behoven vid specifika tidpunkter under en vecka, dag eller månad kan både pengar och mycket energi sparas.

Hur kan Sentera bidra till detta?

Produkter
De flesta av våra produkter innehåller Modbus RTU-kommunikation, vilket innebär att vissa parametrar (t.ex. önskad dagtemperatur på ett specifikt kontor) enkelt kan ställas in och fjärrjusteras (PC, laptop, mobiltelefon).
Vi har intelligenta givare som direkt kan styra själva EC-fläkten. Dessutom kan de styra AC-fläkthastighetsregulatorer och frekvensomriktare som i sin tur gör att fläkten går snabbare eller långsammare.
Om du har en AC-fläkt har vi många elektroniska fläkthastighetsregulatorer som styr fläkthastigheten baserat på temperatur. Dessutom finns elektroniska styrenheter som ska reglera hastigheten via en analog ingång (0-10V).
Också har vi spjäll med inbyggd trycksensor för att upprätthålla ett konstant tryck i ventilationssystemet.

Senteraweb
Via Senteraweb, vår online VVS-portal, kan data ställas in, justeras, övervakas och loggas. Detta ansvar behöver inte ligga hos 1 person – flera användare kan skapas, varvid olika personer kan övervaka ventilationssystemets effektivitet.
Senteraweb låter dig även ställa in vissa tidsperioder då ventilationen ska gå på en låg nivå. På så sätt ventileras inte de tomma kontoren i samma takt på natten som på dagen då de fylls med folk.
Om och när så önskas kan rapporter laddas ner per rum om ventilationen under en självvald period. Dessa rapporter kan skickas vidare till berörda personer så att det kan kontrolleras om vissa saker behöver justeras eller inte.

Utöver dessa 2 punkter, där vi kan hjälpa till, måste naturligtvis många andra saker också tas i beaktande för att hålla energieffektiviteten inom en byggnad så hög som möjligt: tvåglasfönster, inga luckor i väggarna, värmeåtervinning, byte av fläktar eller deras motorer, osv ...
Rapportera ett fel