Sprite icons
Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

Spara energi och pengar

Det är för närvarande, med de skyhöga energipriserna, lite tvetydigt att använda energi och spara pengar i en och samma mening.
Spara energi och pengar
Och ändå ... med ett väl avstämt ventilationssystem och dess övervakning kan du spara mycket pengar liksom energin.

Behovsstyrd ventilation
Rummen i kontorsbyggnader, konferensrum, hotell och även hemma behöver inte förses med lika mycket frisk luft varje timme dygnet runt. Dessutom bör temperaturen där inte vara lika hög/låg varje ögonblick. Beroende på årstid bör mer eller mindre varm luft tillföras under dagen. Genom att faktiskt ställa in ventilationen efter de förinställda behoven vid specifika tidpunkter under en vecka, dag eller månad kan både pengar och mycket energi sparas.

Hur kan Sentera bidra till detta?

Produkter
De flesta av våra produkter innehåller Modbus RTU-kommunikation, vilket innebär att vissa parametrar (t.ex. önskad dagtemperatur på ett specifikt kontor) enkelt kan ställas in och fjärrjusteras (PC, laptop, mobiltelefon).
Vi har intelligenta givare som direkt kan styra själva EC-fläkten. Dessutom kan de styra AC-fläkthastighetsregulatorer och frekvensomriktare som i sin tur gör att fläkten går snabbare eller långsammare.
Om du har en AC-fläkt har vi många elektroniska fläkthastighetsregulatorer som styr fläkthastigheten baserat på temperatur. Dessutom finns elektroniska styrenheter som ska reglera hastigheten via en analog ingång (0-10V).
Också har vi spjäll med inbyggd trycksensor för att upprätthålla ett konstant tryck i ventilationssystemet.

Senteraweb
Via Senteraweb, vår online VVS-portal, kan data ställas in, justeras, övervakas och loggas. Detta ansvar behöver inte ligga hos 1 person – flera användare kan skapas, varvid olika personer kan övervaka ventilationssystemets effektivitet.
Senteraweb låter dig även ställa in vissa tidsperioder då ventilationen ska gå på en låg nivå. På så sätt ventileras inte de tomma kontoren i samma takt på natten som på dagen då de fylls med folk.
Om och när så önskas kan rapporter laddas ner per rum om ventilationen under en självvald period. Dessa rapporter kan skickas vidare till berörda personer så att det kan kontrolleras om vissa saker behöver justeras eller inte.

Utöver dessa 2 punkter, där vi kan hjälpa till, måste naturligtvis många andra saker också tas i beaktande för att hålla energieffektiviteten inom en byggnad så hög som möjligt: tvåglasfönster, inga luckor i väggarna, värmeåtervinning, byte av fläktar eller deras motorer, osv ...
Senaste nyheterna
22-05-2023
Ventilation i renrum
Ventilation i renrum Ventilation och inomhusluftkvalitet är alltid viktiga aspekter av en byggnad. I vissa områden är de dock nödvändiga för att upprätthålla rummets funktionalitet. >>>
28-04-2023
Energibesparing genom att motverka temperaturskiktning i lokaler med högt i tak
Energibesparing genom att motverka temperaturskiktning i lokaler med högt i tak Delvis på grund av förra vinterns höga energipriser har vi börjat använda vår energi mycket mer medvetet och effektivt. Den mest uppenbara åtgärden var att sänka rumstemperaturen i våra byggnader. Om termostaten ställs in några grader lägre sparar vi trots allt redan en hel del pengar. I rum med högt i tak kan man dock göra ytterligare besparingar med hjälp av anpassad ventilation som motverkar temperaturskikt. >>>
06-04-2023
IoT – Sakernas internet
IoT – Sakernas internet Sakernas internet förändrar världen. IoT beskriver ett nätverk av fysiska föremål - "saker" - som är utrustade med sensorer, programvara och annan teknik för att kunna ansluta och utbyta data med andra enheter och system via internet. Dessa enheter sträcker sig från vanliga hushållsföremål till sofistikerade industriella instrument. >>>
17-01-2023
Vad är en 3-stegs kontrollomkopplare och hur fungerar den?
Vad är en 3-stegs kontrollomkopplare och hur fungerar den? Många motorer idag är konstruerade för att vara så flexibla som möjligt när det gäller hastighet. En motor med tre hastigheter har tre fältlindningar och en rotor, allt i ett och samma hölje. Varje fältlindning är utformad för att snurra rotorn med olika hastighet. Detta gör det möjligt att använda en motor för ett antal olika tillämpningar. En trehastighetsmotor har vanligtvis fyra ledningar, de tre hastighetsledningarna och den gemensamma ledningen. Strömförsörjning sker till den gemensamma ledningen och till någon av hastighetsledningarna för ett visst varvtal. >>>
08-12-2022
Sentera givare - en kort översikt
Sentera givare - en kort översikt Sentera är mest känt för sina fläkthastighetsregulatorer men visste du att vi utökade vårt produktsortiment med ett stort utbud av sensorer? Detta sedan 2011. Sensorer för alla typer av ändamål, i alla typer av situationer och med massor av möjligheter. De sträcker sig från mätning av temperatur och luftfuktighet till mätning av gasol (parkeringsplatser) och markfuktighet (jordbrukstillämpningar). >>>
Webbplatsen stöds inte i Internet Explorer! Använd Chrome, Firefox, Edge eller annan webbläsare.