Sprite icons

Inneluftkvalitet på sjukhus

21-09-2022 Jos Raskin

Varför är luftkvaliteten på sjukhus så viktig? Ett sjukhus är en plats där människor med både god och svag hälsa kommer i nära kontakt med varandra. I Korona-tider är det ett skrämmande scenario som kräver många försiktighetsåtgärder för att möjliggöra detta under säkra förhållanden. Övervakning av inneluftkvaliteten är en av dessa försiktighetsåtgärder.

Inneluftkvalitet på sjukhus
Minska sociala kontakter
Koronakrisen hade stor inverkan på och har i grunden förändrat vår miljö. På mycket kort tid var vi tvungna att anpassa våra vanor och förneka oss alla möjliga former av social kontakt, både privat och professionellt. Termen "distansarbete" blev snabbt etablerad. Distansarbete kommer att bli den nya normen i många sektorer. I vissa sektorer är detta dock mindre tydligt. På sjukhus är det till exempel väsentligt att medicinsk personal diskuterar tillsammans för att fastställa den bästa behandlingen för en specifik patient. Ett möte i ett litet, slutet rum med vårdgivare som just kom från Korona-avdelningen kan väcka oro.

Att mäta är att veta
Frekvent testning av alla anställda är lugnande men ett positivt testresultat kan orsaka mycket stress. Dessa kontroller är viktiga för att tidigt upptäcka en förorening och för att kunna vidta nödvändiga åtgärder (karantän) i god tid för att förhindra att saker blir värre. Sjukhuset AZ Sint-Blasius i Dendermonde ville dock gå ett steg längre och även vidta proaktiva åtgärder. Var är risken för infektion med COVID-19-viruset störst? Genom att övervaka och logga inneluftkvaliteten på platser där många människor från olika avdelningar ofta träffas vill de uppskatta infektionsrisken.

Övervaka inneluftkvaliteten via mobila enheter
Budget är ofta en fråga, så val måste göras. Sjukhuset ville inte göra några eftergifter vad gäller kvalitet. Därför beslutades att arbeta med en pålitlig europeisk tillverkare som Sentera. Ledningen beslutade att göra mobila enheter av CO2-givare med display och ansluta dem till molnet via Wi-Fi-nätverket. Tack vare Wi-Fi-anslutningen är enheterna enkla att flytta. Endast ett eluttag krävs för att få dem att fungera. Denna lösning ger också möjligheten att betrakta de uppmätta värdena och skapa grafer på distans. Förutom CO2 mäts också temperatur, relativ fuktighet och omgivande ljus. Alla mätningar sparas i SenteraWeb – den online HVAC-portalen. De mobila mätenheterna distribueras för närvarande i olika avdelningar där de stannar under minst en vecka.

Riktade åtgärder för att förbättra luftkvaliteten
Dessa mobila mätningar tydliggör vilka platser som utgör de största riskerna med COVID-19-kontaminering och var permanenta lösningar krävs. Denna insikt i utvecklingen av luftkvaliteten på olika platser på sjukhuset gjorde det möjligt att ytterligare optimera de nuvarande åtgärderna och skapa en säkrare arbetsmiljö för den medicinska personalen. Åtgärderna varierar från mindre justeringar av ventilationssystemet till att begränsa antalet personer i vissa rum. Mötesrum uppskattades vara platser med hög risk för COVID-19-kontaminering. Det är därför som dessa rum nu övervakas permanent med CO2-givare. Utan tvekan kan många företag ta ett exempel från denna metod. Även med en begränsad budget är det möjligt att identifiera de högsta riskerna och optimera inneluftkvaliteten genom riktade åtgärder.

Fristående CO2-givare eller system för övervakning av luftkvalitet?
Tack vare det modulära konceptet från Sentera-sortimentet är det möjligt att börja med en fristående CO2-givare med visuell LED-indikering. Därefter kan de olika CO2-givarna kopplas i ett nätverk via Modbus RTU-kommunikation. Valfritt kan en skärm läggas till för att visualisera de uppmätta värdena. Alla enheter kan länkas till SenteraWeb – den online HVAC-plattformen - via en valfri internet-gateway. Detta möjliggör dataloggning, fjärrövervakning och fjärrstyrning. Senteras produktsortiment erbjuder lösningar som sträcker sig från en enkel CO2-givare till ett komplett molnanslutet system för att övervaka inneluftkvaliteten i din byggnad.

Vem är Sentera?
Sentera är en av de ledande tillverkarna av styrlösningar för HVAC och ventilationssystem. Det är deras uppdrag att skapa intelligenta HVAC-kontrollösningar som är enkla att använda! De utvecklar, tillverkar och främjar fläkthastighetsregulatorer, HVAC-sensorer, HVAC-regulatorer och ställdrivna spjäll för att kontrollera luftflöden och övervaka inomhusluftkvaliteten. Idag har Sentera-koncernen 8 företag och 150 anställda på 4 olika platser. Huvudkontoret och centrallagret finns i Temse, Belgien. Sentera är en 100% familjeägd grupp av företag. För mer information, kontakta Sentera!

Rapportera ett fel