Sprite icons
Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

Declaration of SVHC/Reach Conformity


Temse, 20 januari 2023

För att minimera miljöpåverkan och erkänna vårt ansvar gentemot jorden, bekräftar Sentera härmed att våra produkter som produceras inom EU:s territorium följer begränsningarna för SVHC (Substances of Very High Concern) i EG 1907/2006 (REACH -- Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) reglerad av Europeiska unionen.

Vår policy är väldigt enkel: vi vill inte ha SVHC i de produkter vi producerar.

Content of Compliance

Detta brev är för att bekräfta att Sentera uppfyller tillämpliga REACH-krav och skyldigheter på hela EU-marknaden. Senteras tillvägagångssätt och processer överensstämmer till fullo med Guidance for Suppliers of Articles och slutliga beslut utfärdade av ECHA angående definitionen av artiklar.

I enlighet med lagarna, som reglerar kemiska ämnen, betraktas de elektroniska komponenterna som används i våra produkter som artiklar. Ämnen som ingår i dessa artiklar får endast registreras om de kan släppas ut under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Ämnen som finns i elektroniska komponenter är vanligtvis inte avsedda att frigöras. Sentera har därför inte för avsikt att registrera några ämnen

All information som tillhandahålls av Sentera i samband med SVHC tillhandahålls i befintligt skick enligt information som ges av våra leverantörer och tillverkare av artiklarna, utan någon som helst garanti, såsom alla garantier enligt lag, inklusive garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Senteras policy

Sentera kommer ofta att granska Echas kandidatlista för tillägg och uppdateringar och agera därefter i enlighet med REACH-bestämmelserna.

I den extremt osannolika situationen att en Sentera-produkt visar sig innehålla SVHC, kommer Sentera att följa de anmälningsförfaranden till myndigheter och mottagare som krävs enligt REACH-lagstiftningen. Under tiden kommer Sentera också att göra sitt bästa för att uppdatera designen och eliminera SVHC i produkterna.

Senaste nyheterna
05-09-2023
Temperaturbaserad fläkthastighetsreglering för AC-motorer
Temperaturbaserad fläkthastighetsreglering för AC-motorer Vi behöver styrenheter och styrsystem eftersom de i vår moderna tid av teknik gör våra liv mer praktiska, bekväma, effektiva och ändamålsenliga. Styrenheter för HVAC säkerställer att utrustningar fungerar effektivt och ger ibland möjlighet att ändra deras funktioner när tiden går och förhållandena eller beläggningen förändras. >>>
07-07-2023
Vad är en enhet för övervakning av luftfilter?
Vad är en enhet för övervakning av luftfilter? En luftfilterövervakningsenhet är särskilt utformad för att övervaka och bedöma luftfiltrens skick i HVAC-system (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), industriella luftfiltreringssystem eller andra system som använder luftfilter. Den hjälper till att utvärdera luftfiltrens prestanda och effektivitet samt att avgöra när de behöver rengöras, bytas ut eller servas. >>>
22-05-2023
Ventilation i renrum
Ventilation i renrum Ventilation och inomhusluftkvalitet är alltid viktiga aspekter av en byggnad. I vissa områden är de dock nödvändiga för att upprätthålla rummets funktionalitet. >>>
28-04-2023
Energibesparing genom att motverka temperaturskiktning i lokaler med högt i tak
Energibesparing genom att motverka temperaturskiktning i lokaler med högt i tak Delvis på grund av förra vinterns höga energipriser har vi börjat använda vår energi mycket mer medvetet och effektivt. Den mest uppenbara åtgärden var att sänka rumstemperaturen i våra byggnader. Om termostaten ställs in några grader lägre sparar vi trots allt redan en hel del pengar. I rum med högt i tak kan man dock göra ytterligare besparingar med hjälp av anpassad ventilation som motverkar temperaturskikt. >>>
06-04-2023
IoT – Sakernas internet
IoT – Sakernas internet Sakernas internet förändrar världen. IoT beskriver ett nätverk av fysiska föremål - "saker" - som är utrustade med sensorer, programvara och annan teknik för att kunna ansluta och utbyta data med andra enheter och system via internet. Dessa enheter sträcker sig från vanliga hushållsföremål till sofistikerade industriella instrument. >>>