Sprite icons

Sentera givare - en kort översikt

02-02-2024 An De Ridder

Sentera är mest känt för sina fläkthastighetsregulatorer men visste du att vi utökade vårt produktsortiment med ett stort utbud av sensorer? Detta sedan 2011. Sensorer för alla typer av ändamål, i alla typer av situationer och med massor av möjligheter. De sträcker sig från mätning av temperatur och luftfuktighet till mätning av gasol (parkeringsplatser) och markfuktighet (jordbrukstillämpningar).

Sentera givare - en kort översikt
Våra givare i indelade i tre grupper: rumsgivare, kanalgivare och givare för utomhusbruk eller tuffa miljöer. Alla mäter som standard temperatur och relativ fuktighet eftersom dessa värden är mycket viktiga för vår komfort. Dessutom kommer CO2-sensorn att mäta CO2, TVOC-sensorn TVOC och så vidare. Beroende på version kan de bara mäta värden eller direkt styra en EC-fläkt, en AC-fläkthastighetsregulator eller ett motordrivet spjäll.

Bland rumsgivarna kan du välja mellan givare för utanpåliggande eller infälld montering, som ger visuella varningar via lysdioder. Du kan välja mellan ett brett utbud av matningsspänningar. Så finns de med 24 VDC, 24 VDC/VAC, 230 VAC - direkt ansluten till elen som går genom byggnaden så att ingen separat strömförsörjningsmodul behövs, PoM eller 24 VDC | PoM. PoM betyder Power over Modbus - strömförsörjningen och Modbus RTU-kommunikationen går via samma kabel som ansluts via en RJ45-kontakt. Med den senaste versionen kan du välja om du vill ansluta 24 VDC matningsspänning till terminalerna eller använda PoM. Genom att använda Modbus-kommunikation kan du enkelt överbrygga avstånd på upp till 1 km utan störningar.

Kanalsensorerna mäter värden i luftkanalen. Dessa kan helt lätt anslutas via 24 VDC, 24 VDC/VAC eller PoM. 

Slutligen har vi utomhusgivarna. Deras IP65-hölje gör dem lämpliga för installation i tuffa förhållanden. Denna typ av givare finns endast i PoM-version och har därför inga analoga utgångar. För att skydda sensorerna från direkt solljus och svåra väderförhållanden kan en skyddskåpa placeras över dem.

Våra digitala temperaturgivare är lätta att ansluta via Power over Modbus. Dessa DTS-sensorer är utformade för att mäta temperatur i luftkanaler eller i undertak eller andra ihåliga väggar. De finns för 24 VDC eller 3,3 VDC. 3,3 VDC är den spänning som de flesta elektroniska komponenter arbetar vid. Detta gör denna version idealisk för användning i OEM-tillämpningar där tillverkarna bygger in dem i sina enheter.

De passiva temperaturgivarna (ROTSN-/TUTSN-/FLTSN-serien) mäter temperaturen med ett platinaelement. De har antingen en positiv temperaturkoefficient (motståndet ökar när omgivningstemperaturen ökar) eller en negativ (motståndet minskar när omgivningstemperaturen ökar). De kan monteras på en vägg eller i en kanal. Vi rekommenderar att du begränsar kabellängden här. Ju längre kabeln är, desto större inflytande har kabelns motstånd på mätningen. Dessa sensorer kräver ingen separat strömförsörjning.

Letar du efter en produkt för att mäta värme från utsidan av ett vattenrör? Då är vår DTP-M/L lämplig för detta ändamål. Det är en digital temperaturgivare som är lätt att ansluta via 24 VDC PoM eller 3,3 VDC PoM. För god värmeöverföring är den försedd med en kontaktplatta av koppar. Fästelement ingår.

Våra pressostater kan användas för att upptäcka smutsiga filter och ge en larmsignal om differenstrycket sjunker under en kritisk nivå. Denna kritiska nivå kan ställas in med hjälp av en trimmer på pressostaten. Finns för tryckområden mellan 20-200 Pa och 50-500 Pa.

Som sista, inte obetydliga, grupp av sensorer har vi differenstrycksgivare och -regulatorer. Sensorerna är oumbärliga i en intelligent ventilationsapplikation för övervakning av differenstrycket. De överför de uppmätta värdena till en styrenhet eller ett byggnadsstyrningssystem. Du kan välja mellan en sensor med eller utan display. Förutom differenstryck kan de också mäta volymflöde och lufthastighet om en anslutningssats används. Förutom sensorer med 1 utgång finns det även sensorer med 2 utgångar där 2 mätningar kan utföras samtidigt. Regulatorerna garanterar i sin tur ett konstant luftflöde under varierande förhållanden, baserat på det uppmätta differenstrycket, luftflödet eller lufthastigheten. Utgången kan användas för att direkt styra en EC-fläkt eller ett spjäll, en frekvensomvandlare eller styra en växelströmsfläkt via en varvtalsregulator. Också dessa finns med eller utan display. För tryckområden mellan -125 Pa till 10.000 Pa.
 
Rapportera ett fel