Logo Sentera
Sentera – uw partner in HVAC besturingsoplossingen
Nederlands
Search
Sta ons toe om u te informeren
Laat uw contact gegevens achter zodat we in staat zijn om ons in contact te stellen met u.

Close

FAQ's - veel gestelde vragen

In de westerse wereld brengen we 90% van onze tijd binnenshuis door. Onderzoek toont aan dat de belangrijkste verontreinigende stoffen tot vijf keer meer geconcentreerd zijn binnen dan buiten.
Volgens de WHO sterven jaarlijks ongeveer 3,8 miljoen mensen door de blootstelling aan huishoudelijke luchtverontreiniging. Deze luchtverontreiniging binnenshuis is afkomstig van verschillende bronnen en omvat een breed scala aan gassen, chemicaliën en andere stoffen.
Wanneer we onze huizen luchtdichter maken, lopen we het risico dat de VOS-niveaus zich gaan ophopen. VOS of vluchtige organische stoffen in gesloten omgevingen zijn dampen van stoffen zoals schoonmaakproducten, lijmen, verven, nieuwe tapijten, kopieerapparaten en printers tot bouwmaterialen en meubels. VOS worden ook uitgestoten door mensen en dieren via hun adem, transpiratie en rechtstreeks via de huid.
Van VOS is bekend dat ze irritaties aan ogen, neus en keel verooraeken, maar ook hoofdpijn,slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, concentratiestoornissen en vermoeidheid.
Het sluiten van deuren en ramen houdt de warmte binnen, maar het leidt ook tot een vochtigere omgeving, vooral omdat we kleding drogen op radiatoren of door middel van wasdrogers, in plaats van buiten. Een hogere luchtvochtigheid veroorzaakt schimmel, vocht en condensatie, die allemaal een negatieve invloed hebben op onze gezondheid.
Het is onze missie om uw comfort, de kwaliteit van de binnenlucht te optimaliseren en op een positieve manier bij te dragen aan uw gezondheid. Daarom ontwikkelde Sentera een compleet assortiment HVAC-sensoren - de ogen van een slim ventilatiesysteem- om uw binnenluchtkwaliteit te monitoren en te optimaliseren .
Wat zit er voor jou in?
Dit zijn de kortetermijnvoordelen van een goede luchtkwaliteit binnenshuis:
- Betere ademhaling
- Betere slaap
- Afvoeren van allergenen
- Minder geurtjes
- Gebalanceerde luchtvochtigheid
- Verlaagde energiekosten

Lees meer

IP-classificatie, soms aangeduid als International Protection classificatie of Ingress Protection classificatie, classificeert de mate van bescherming die de behuizing van een toestel biedt tegen zowel vaste objecten als vloeistoffen. De IP-code, gedefinieerd door de internationale norm IEC 60529, bestaat over het algemeen uit twee cijfers die het beschermingsniveau classificeren.

Sentera producten zijn verkrijgbaar in behuizingen met verschillende IP-classificaties,afhankelijk van het model en van de vereiste specificaties. Raadpleeg deproductfiches voor meer informatie over de verschillende modellen. Hier onder volgt een samenvatting van de beschikbare IP-classificaties voorSentera-producten.

IP20-behuizingen bieden bescherming tegen onbedoeld contact met handen / vingers maar bieden geen bescherming tegen het binnendringen van stof, water of andere vloeistoffen in de behuizing van het product. Deze apparaten zijn ontworpen om te worden geïnstalleerd in een electrische schakelkast met voldoende ventilatie- en koelingsmogelijkheden.

 IP30-behuizingen biedenbescherming tegen contact met handen / vingers en kleinere voorwerpen (bijv. schroevendraaier). Ze bieden geen bescherming tegen het binnendringen van stof, water of andere vloeistoffen in de behuizing van het product. Deze apparaten zijn ontworpenvoor binnen toepassingen.

IP54-behuizingen beschermen tegen het binnendringenvan kleine stofdeeltjes tot en met het binnendringen van iets dat mogelijk schadelijk is voor de interne werking van het apparaat. Bovendien is de behuizing ook bestand tegen opspattend water uit verschillende richtingen (geen waterstralen). Deze apparaten zijn ontworpen voor toepassingen in veeleisende omgevingen of buiten (indien ze door middel van een afscherming beschermd zijn tegen regen en direct zonlicht).

Een IP65-behuizing is geclassificeerd als volledig stofdicht en beschermd tegen blootstelling aan waterstralen vanuit elke richting. Deze apparaten zijn ontworpen voor buiten toepassingen.

Het IP-beschermingsniveau dat u nodig heeft, is afhankelijk van uw toepassing en de voorwaarden waaraan het Sentera apparaat zal worden blootgesteld alsook van lokale voorschriften die van kracht zijn op uw toepassing. Over het algemeen, als u het niet zeker weet, vraag dan altijd advies en kies ervoor omvoor de hogere IP-classificatie te opteren.

Lees meer

Een PI-controler (of PI-regelaar) beschikt over een regelmechanisme dat werkt via terugkoppeling. Het berekent een correctie door het verschil te nemen tussen het gewenste instelpunt en de gemeten waarde.
Veel voorkomende toepassingen zijn cruisecontrol, temperatuurregeling, enz. Het PI-algoritme van de controller regelt de gemeten waarde naar het gewenste instelpunt met een minimale vertraging en schommeling.

- De "P" staat voor ‘proportional’ (‘in verhouding’) en vertegenwoordigt de grootte (‘gain’) van de correctie. Hoe dichter de gemeten waarde bij het instelpunt ligt, hoe kleiner de correcties moeten zijn.

- De "I" staat voor ‘integral’ (‘integratie’) en kijkt hoe het verschil tussen instelpunt en gemeten waarde in de tijd evolueert bij het toepassen van de correctie.

Zowel "P" als "I" zijn parameters die handmatig kunnen worden ingesteld in de PI-regelaar. De meeste Sentera PI-regelaars zijn echter voorzien van een autotune-functie. Indien deze geactiveerd is, berekent deze automatisch de optimale P- en I-parameters op basis van de realtime respons van het proces op verschillende controlewaarden.

Lees meer

PWM of "Pulse Width Modulation" (ook bekend als "Pulse Duration Modulation" of PDM), is net zoals 0-10 VDC en 0-20 mA een stuursignaal. Het laat de motor of ventilator weten aan welke snelheid deze moet draaien. Het kan ook aan een actuator of klep laten weten in welke positie deze moet gaan staan. Bij een 0-10 VDC signaal of 0-20 mA signaal is het duidelijk dat de motor sneller moet draaien als het stuursignaal een hogere spanning (of stroom) doorstuurt. Of dat de klep verder open moet bij een hogere spanning (of stroom).
Bij een PWM signaal werkt dat als volgt :
- Allereerst is er de frequentie die bepaalt hoeveel maal per seconde er een volledige HOOG/LAAG cyclus wordt doorlopen. Bij een frequentie van 1000 Hz worden zo bvb 1000 volledige cycli per seconde gegenereerd. 

- Eén cyclus bestaat uit een HOOG en een LAAG deel. Het HOGE deel van het signaal in verhouding met het VOLLEDIGE signaal (uitgedrukt in percent en ook "duty cuycle" genoemd), bepaalt de snelheid waaraan de motor of ventilator moet draaien. Of de positie waarin de actuator of klep moet gaan staan.
- Om het mogelijk te maken een PWM stuursignaal te genereren is er steeds een voeding nodig. De meeste Sentera toestellen hebben een dergelijke voedingsbron ingebouwd, maar laten ook toe een exterene voedingsbron te gebruiken. Dit laatste is soms nodig om de amplitude van het PWM signaal compatibel te maken met het signaal dat door de motor (of klep) gevraagd wordt.
Als u een Sentera toestel wil gebruiken om een ventilator (of klep) aan te sturen, moet u dus zorgen dat zowel de frequentie (in Hz) als de amplitude (in V) van het Sentera toestel overeen stemmen met de frequentie en amplitude die door de ventilaror of klep gevraagd wordt.

OPMERKING : Bij de aansturing van DC-motoren laat men soms een PWM signaal rechtstreeks ingrijpen op de voeding van de DC-motor om op die manier, en dus zonder stuursignaal, de snelheid te bepalen.
Lees meer


Een enkelfasige ventilator met 3 snelheden kan aangestuurd worden door middel van een Sentera standenschakelaar. Deze zijn verkrijgbaar met of zonder UIT-stand. Ze verbinden de fase van het 230 VAC-net met de startwikkeling van de motor of met één van de aansluitpunten op de hoofdwikkeling van de motor. De fase van de 230 VAC voeding, is dus aangesloten op slechts één van de drie contacten van de meersnelhedenmotor. Hiermee pas je de ventilatorsnelheid in 3 stappen aan van laag naar hoog.
Lees meer


Een potentiometer is een toestel dat een stuursignaal genereert. Typische stuursignalen zijn: 0-10 VDC, 0-20 mA of 0-100% PWM. Deze traploos variabele stuursignalen of analoge signalen kunnen worden gebruikt om een EC-ventilator, een frequentieregelaar, een elektronische snelheidsregelaar, een servomotor enz. aan te sturen. Met andere woorden, dit betekent dat een potentiometer kan worden gebruikt om de ventilatorsnelheid of de positie van de regelklep handmatig aan te passen. Sommige potentiometers hebben een voedingsspanning nodig omdat hun inwendige elektronica dat vereist, terwijl andere typen 'zonder rechtstreekse voeding' aangesloten worden - deze typen hebben uiteraard wel signaal (bvb 10 VDC) nodig van waar ze kunnen afregelen. Meestal beschikt een EC-motor over een dergelijk signaal.

Lees meer


Terwijl een potentiometer een traploos variabel stuursignaal genereert, genereert een standenschakelaar een getrapt stuursignaal. Het analoge signaal van 0-10 V wordt verdeeld in 3 of 4 stappen. Hierdoor kunt u de ventilatorsnelheid of de positie van de regelklep handmatig aanpassen in 3 of 4 stappen.

Lees meer

Het risico van overdracht van het SARS-CoV-2-virus via aerosolen blijkt vrij laag te zijn buiten of in gesloten ruimtes met een groot volume. Naast de gebruikelijke standaard hygiënemaatregelen adviseert REHVA - de Federatie van Europese HVAC-verenigingen - om de ventilatie te verhogen teneinde het risico op besmetting of overdracht via de lucht te verkleinen.

Ze adviseren ook om de recirculatie van de binnenlucht uit te schakelen, om de toevoersnelheid van verse lucht en de afzuigsnelheid van gebruikte lucht te verhogen. Het ventilatiesysteem moet continu actief blijven. Voor niet-bezette ruimtes kan het luchtdebiet worden verminderd om energie te besparen.

Als er geen ventilatiesysteem beschikbaar is, adviseren ze om de vensters te openen en de binnenluchtkwaliteit te bewaken.

Sentera adviseert om CO2-sensoren of luchtkwaliteitssensoren te gebruiken om uw binnenluchtkwaliteit te bewaken. Deze HVAC-sensoren zijn ontworpen om de luchtkwaliteit binnenshuis te bewaken. Lang voordat de inzittenden een slechte luchtkwaliteit of gebrek aan ventilatie opmerken, zullen Sentera HVAC-sensoren u waarschuwen om het raam te openen.
Lees meer


Sentera-apparaten wisselen informatie uit via een netwerk, Modbus RTU genaamd.
Modbus RTU is een serieel communicatieprotocol dat gebruik maakt van RS485-technologie. Eenvoudig gezegd is het een methode die wordt gebruikt voor het verzenden van informatie tusse nelektronische apparaten over seriële lijnen (RS485).

Het apparaat dat de informatie opvraagt, wordt de master genoemd en de apparaten die informatie leveren, zijn slave-apparaten.

Op een standaard Modbus RTU-netwerk is er één Master en maximaal 247 Slaves, elk met een uniek Slave-adres van 1 tot 247.

De Master kan ook informatie naar de Slaves schrijven.

Lees meer

Sentera-producten communiceren met elkaar via Modbus RTU communicatie. Modbus RTU is een serieel communicatieprotocol (RS485).

De term ‘PoM’ of ‘Power over Modbus’ betekent dat zowel dit Modbus RTU-signaal als 24VDC-voeding, worden verzonden via één enkele UTP-kabel (Unshielded TwistedPair). Dit PoM principe maakt het mogelijk via één enkele kabel en eventueel enkele 3-weg splitters toestellen met elkaar te verbinden.

Sommige Sentera-sensoren gebruiken klassieke aansluitingen (terminal blocks), maar de Sentera -M-serie maakt gebruik van RJ45 conectoren waarop deze PoM-draden met RJ45-connectoren rechtstreeks kunnen aangesloten worden. Ook de Sentera PoM-voedingen beschikken over RJ45 connectoren. Ze laten u toe om op een eenvoudige manier uw netwerk van toestel naar toestel te verbinden.

In onderstaande video ziet u hoe u een RJ45 connector op een UTP-kabel bevestigt.


Lees meer

Sentera toestellen kunnen met elkaar worden verbonden via ‘PoM’ of ‘Power over Modbus’. Dit betekent dat zowel Modbus RTU-communicatie als 24 VDC-voeding worden gedistribueerd via één enkele Unshielded Twisted Pair (UTP) netwerkkabel.

UTP (Unshielded twisted pair) is een kabeltype met draden die per paar rond elkaar gedraaid (twisted) zijn, om ruis en oversturing te compenseren. UTP-kabel heeft veel voordelen. Hij is eenvoudig te installeren en relatief goedkoop. UTP kabels worden meestal afgemonteerd op RJ45 connectoren.

Sentera –M-apparaten zijn voorzien voor deze RJ45 connectoren en kunnen op die manier zeer eenvoudig én veilig met elkaar verbonden worden.

Lees meer

De maximale lengte hangt o.a. af van de snelheid waarmee u de Modbus data over het netwerk wil versturen. Als uw netwerk langer wordt zal u dus mogelijk de communicatiesnelheid moeten verlagen. Niettegenstaande dit voor veel toepassingen geen probleem vormt, raden we aan de lengte per segment niet langer te maken dan 1.000 m. (Totale kabellengte = som van de hoofdnetwerklijn en alle aftakkingen).

- Maak geen aftakkingen op de hoofdnetwerklijn (backbone) waardoor er als het ware een tweede backbone ontstaat.
- Als er aftakkingen aanwezig zijn, moeten deze zo kort mogelijk worden gehouden. De totale lengte van alle aftakkingen mag niet meer zijn dan 20 m.
- Wanneer de totale kabellengte van het segment te hoog wordt, wordt de Modbus RTU-communicatie mogelijk verstoord. 

 Om de communicatieverliezen als gevolg van kabellengte te compenseren, kan een Modbus-repeater (bijv.DPOM-24-20) worden gebruikt. Deze zal de sterkte van het datasignaal terug versterken naar het optimale niveau.

Lees meer

Sentera-apparaten kunnen met elkaar worden verbonden via ‘PoM’ of ‘Power over Modbus’. Dit betekent dat zowel Modbus RTU-communicatie als 24 VDC-voeding worden gedistribueerd via één Unshielded Twisted Pair (UTP) netwerkkabel.
Grotere netwerken met veel apparaten moeten in verschillende segmenten worden opgesplitst. Voor elk segment moet het totale stroomverbruik beperkt blijven tot maximaal 1,5 A.

- Bereken de totale som van het maximale stroomverbruik van alle aangesloten apparaten in het segment.
- Selecteer op basis van deze som een voeding met voldoende capaciteit om alle aangesloten apparaten van stroom te voorzien.
- We adviseren om niet meer dan 90% (*) van de maximale capaciteit van de voeding te gebruiken om vermogensverliezen in de kabels en inschakelstromen tijdens het opstarten te compenseren.

(*) Afhankelijk van de producten die op het PoM-netwerk zijn aangesloten.
Lees meer


In het verleden waren veel toestellen gebaseerd op analoge technologie, met jumpers of dipswitches om alle vereiste instellingen te maken. Met deze oudere, analoge technologie was het echter niet meer mogelijk om hoge meetresoluties te bereiken en te behouden en deze metingen via internet beschikbaar te stellen.

Zoals het een innovatief bedrijf betaamt, is Sentera begonnen met de ontwikkeling van een volledig digitale HVAC-transmitter zonder dipswitches en jumpers. Alle instellingen kunnen worden gemaakt via Modbus RTU - lokaal of op afstand. Het is eigenlijk veel eenvoudiger dan voorheen. Er zijn 2 mogelijkheden :

MET 3SMODBUS
Indien u beschikt over een PC of laptop kan u de 3SModbus software gebruiken. Op onze pagina over 3SModbus komt u te weten hoe dit in zijn werk gaat.

MET DE SENSISTANT CONFIGURATOR
Werkt u liever zonder computer, probeer dan onze SENSISTANT Modbus-configurator. Hier leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat.

Op beide manieren komt u in de Modbusregisters van het Sentera-toestel terecht. Via de Inputregisters kan u gegevens monitoren. En via de Holdingregisters kan u parameters aanpassen.

Lees meer

Ja. Alle Sentera toestellen met Modbus RTU-communicatie kunnen zowel zelfstandig (stand-alone) worden gebruikt alsook kunnen ze worden geïntegreerd in een Modbus RTU-netwerk.
In veel situaties zijn de fabrieksinstellingen van de parameters voldoende universeel om het product te gaan gebruiken. Voor de toepassingen waar toch sommige parameters moeten worden aangepast of geoptimaliseerd, raden we u aan om de gratis 3S Modbus-software van Sentera te gebruiken. Als u het Sentera-apparaat aansluit op uw computer zal de 3S Modbus-software het automatisch herkennen.
De Modbus "input"registers zijn alleen-lezen, de "holding" registers daarentegen kunnen worden gewijzigd.
Lees meer

De instellingen van Sentera-producten kunnen enkel worden gewijzigd via de Modbus Holding-registers. We maken onderscheid tussen communicatieparameters en operationele parameters.
Communicatieparameters:
Als de Holding-registers niet kunnen worden bereikt omdat er geen communicatie meer mogelijk is, kunnen de communicatieparameters ook hardwarematig gereset worden. Om de Modbus-communicatieparameters terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, plaatst u een jumper op pin 1 en 2 van de P1-header gedurende minimaal 5 seconden.
Operationele parameters:
De operationele parameters kunnen worden gereset door Holding register 10 te activeren via de 3SModbus configuratiesoftware of via de Sensistant Modbus configurator. Hierdoor worden alle operationele parameters gereset naar hun fabrieksinstellingen. Het is ook trouwens ook mogelijk om individuele parameters handmatig via de software terug te zetten naar hun standaard fabriekswaarde.
DEZE VIDEO laat zien hoe de hardware- en software-reset wordt uitgevoerd op een HVAC-sensor:
video
Lees meer

Temperatuur en relatieve vochtigheid hebben een directe invloed op het welbevinden en het comfort van de bewoners.
Droge lucht leidt tot een droge huid, jeukende ogen en geïrriteerde neusgangen. Het kan een bloedneus of een jeukende keel veroorzaken en kan de symptomen van verkoudheid en sommige luchtwegaandoeningen verergeren. Het verhoogt ook de statische elektriciteit, die je voelt in je kleding en haren en op meubels en vloerbedekking.
Een te hoge relatieve vochtigheidsgraad resulteert in condensvorming op ramen, muren en plafonds die kouder zijn dan de luchttemperatuur en veroorzaakt mogelijk schade aan bouwmaterialen en geurtjes in slecht geventileerde ruimtes.
- Condensatie beschrijft wanneer een gas terug condenseert in een vloeistof en wordt vaak gebruikt wanneer wordt verwezen naar waterdamp die weer condenseert in vloeibaar water.
- Watercondensatie treedt meestal op wanneer waterdamp afkoelt en manifesteert zich als druppels op een oppervlak of als wolken of waterdruppels in de lucht. Het condensatieproces bevordert de groei van schimmels en bacteriën die ademhalingsproblemen en / of allergische reacties kunnen veroorzaken. Het biedt de ideale voorwaarden voor de groei van huisstofmijtpopulaties die ondermeer astmapatiënten kunnen treffen.
- Relatieve vochtigheid is de verhouding van waterdamp in de lucht tot de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij een bepaalde temperatuur kan vasthouden, en wordt uitgedrukt als relatieve vochtigheid (rH). Zo betekent een rH van 30% dat de lucht 30% van het vocht bevat dat het bij de huidige temperatuur kan vasthouden. Wanneer lucht bij een bepaalde temperatuur niet nog meer vocht kan vasthouden (d.w.z. de rH is 100%), wordt de lucht verzadigd genoemd.
- Het dauwpunt is de temperatuur tot dewelke lucht moet afkoelen om verzadigd te raken met waterdamp. Bij verdere afkoeling zal de in de lucht zwevende waterdamp condenseren tot vloeibaar water (dauw). Wanneer lucht afkoelt tot het dauwpunt door contact met een oppervlak dat kouder is dan de lucht, zal water op het oppervlak condenseren.
De meting van het dauwpunt is gerelateerd aan vochtigheid. Een hoger dauwpunt betekent dat er meer vocht in de lucht komt.
Aangezien temperatuur en relatieve vochtigheid basisparameters zijn die het comfort en welzijn van bewoners bepalen, kunnen de meeste Sentera-sensoren deze meten.
Ventilatie in functie van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid is interessant in ruimtes waar regelmatig grote temperatuurschommelingen optreden, zoals keuken of badkamer.
Lees meer

Samen met de steeds beter wordende thermische isolatie van onze gebouwen, neemt het belang van een slim ventilatiesysteem toe om een ​​goede binnenluchtkwaliteit te waarborgen en energieverliezen te minimaliseren.

Volgende parameters hebben een directe impact op de gezondheid, het welbevinden en het comfort van de bewoners:
- Temperatuur
- Relatieve vochtigheid
- CO2

Als specialist in besturingen voor HVAC- en ventilatiesystemen, ontwikkelde Sentera een breed scala aan sensoren - elk met een eigen, specifiek doel. Om u te begeleiden bij het bepalen van de juiste sensor voor uw toepassing, zullen we deze verschillende parameters in detail toelichten.

Temperatuur en relatieve vochtigheid hebben een directe invloed op het welbevinden en het comfort van de bewoners. Droge lucht leidt tot een droge huid, jeukende ogen en geïrriteerde neusgangen. Het kan een bloedneus of een jeukende keel veroorzaken en kan de symptomen van verkoudheid en sommige ademhalingsaandoeningen verergeren. Het verhoogt ook statische elektriciteit, die je voelt in je kleding en haren en op meubels en vloerbedekking.
Te hoge relatieve vochtigheid resulteert in condensvorming op ramen, muren en plafonds die kouder zijn dan de luchttemperatuur met als mogelijk gevolg schade aan bouwmaterialen en geuren in slecht geventileerde ruimtes.
Omdat temperatuur en relatieve vochtigheid de basisparameters zijn die het comfort en welzijn van bewoners bepalen, kunnen de meeste Sentera-sensoren deze meten.

CO2 - NDIR CO2 detectie technologie
Koolstofdioxide of CO2 is niet enkel een bijproduct van verbranding, het is ook het resultaat van het metabolisme in levende organismen. Omdat koolstofdioxide ook een gevolg is van het menselijk metabolisme, worden CO2 concentraties in een gebouw vaak gebruikt om te bepalen of extra toevoer van verse lucht aan de ruimte noodzakelijk is.
Matige koolstofdioxide concentraties kunnen hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken, en hogere concentraties kunnen zelfs misselijkheid, duizeligheid en braken veroorzaken. Bewustzijnsverlies kan optreden bij extreem hoge concentraties. Om hoge concentraties kooldioxide in een gebouw of kamer te voorkomen of te verminderen, moet verse lucht worden toegevoerd.

NDIR is een industriële term voor "niet-dispersief infrarood" en is in de HVAC sector de meest toegepaste en de meest geschikte sensor om CO2 te meten. CO2 -gasmoleculen absorberen de specifieke band van IR-licht terwijl ze andere golflengten van licht doorlaten. Ten slotte leest een IR-detector de hoeveelheid licht af die niet werd geabsorbeerd door de CO2-moleculen of het optische filter. Het verschil tussen de hoeveelheid door de IR-lamp uitgestraald licht en de hoeveelheid door de detector ontvangen IR-licht wordt gemeten. Het verschil is evenredig met het aantal aanwezige CO2-moleculen in de ruimte.

Ventilatie op basis van CO2-niveau is interessant in ruimtes met een zeer variabele bezetting, zoals vergaderruimtes, klaslokalen, universiteiten, etc.

Lees meer

Samen met de verhoogde thermische isolatie van onze gebouwen neemt het belang van intelligente ventilatiesystemen toe om een ​​goede binnenluchtkwaliteit te behouden en energieverliezen te minimaliseren.
De volgende parameters hebben een directe impact op de gezondheid, het welbevinden en het comfort van de bewoners:
- Temperatuur
- Relatievevochtigheid
- TVOC en CO2-equivalent
Als specialist in besturingsoplossingen voor HVAC- en ventilatiesystemen heeft Sentera een breed assortiment sensoren ontwikkeld - elk met een eigen, specifiek doel. Om u te begeleiden bij het bepalen van de juiste sensor voor uw toepassing, zullen wed eze verschillende parameters in detail uitleggen.
- Temperatuur en relatieve vochtigheid
Temperatuur en relatieve vochtigheid hebben een directe invloed op het welbevinden en het comfort van de bewoners. Droge lucht leidt tot een droge huid, jeukende ogen en geïrriteerde neusgangen. Het kan een bloedneus of een jeukende keel veroorzaken en kan de symptomen van verkoudheid en sommige luchtwegaandoeningen verergeren. Het verhoogt ook de statische elektriciteit, die je voelt in je kleding en haren en op meubels en vloerbedekking.
Een te hoge relatieve vochtigheidsgraad resulteert in condensvorming op ramen, muren en plafonds die kouder zijn dan de luchttemperatuur en veroorzaakt mogelijk schade aan bouwmaterialen en geurtjes in slecht geventileerde ruimtes. Omdat temperatuur en relatieve vochtigheid de basisparameters zijn die het comfort en welzijn van bewoners bepalen, kunnen de meeste Sentera-sensoren deze meten.
- VOC - Vluchtigeorganische stoffen
De bijdrage van de mens aan een slechte luchtkwaliteit binnenshuis is historisch gecorreleerd met CO2, dat vaak wordt gebruikt als indicator voor onvoldoende ventilatie in gesloten ruimtes.  Maar dit dekt niet de volledige lading.
Van VOC's of vluchtige organische stoffen is bekend dat ze irritaties aan ogen, neus en keel veroorzaken. Maar ook hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, concentratiestoornissen en vermoeidheid.
VOC’s in binnenomgevingen zijn dampen van stoffen zoals schoonmaakproducten, lijmen, verven, nieuwe tapijten, kopieerapparaten en printers tot bouwmaterialen en meubels. VOC’s worden ook uitgestoten door mensen en dieren via hun adem, transpiratie en rechtstreeks uit hun huid.
- CO2eq - CO2-equivalent op basis van de VOC-meting
Voor een nauwkeurigere indicatie van de binnenluchtkwaliteit heeft Sentera de TVOC-sensoren ontwikkeld die temperatuur, relatieve vochtigheid, lichtsterkte en VOC-niveaus kunnen monitoren. Ook bestaat de mogelijkheid om de VOC-meting om te rekenen naar een CO2-equivalent (CO2eq).
Naast veel andere VOC's hebben de nieuwe sensoren een verhoogde selectiviteit voor waterstof (H2).
In binnenomgevingen zal de H2-concentratie naar verwachting goed correleren met de CO2-concentraties aangezien de menselijke adem significante concentraties van zowel CO2 (4%) als H2 (10 ppm) bevat. Bovendien zijn mensen de belangrijkste bron van CO2 en H2 in typische binnenomgevingen.
Hierdoor is het mogelijk de invloed van menselijke aanwezigheid te onderscheiden van andere verontreinigingen en het ventilatiesysteem te regelen op basis van bezetting van een ruimte.
Ventilatie in functie van TVOC (of CO2eq) -niveau is interessant in omgevingen waar de luchtkwaliteit binnenshuis continu moet worden geoptimaliseerd, zoals woonkamer, kantoorgebouwen, bepaalde industriële omgevingen, enz.
Lees meer


Winkelcentra, kantoorgebouwen, grote hotels, evenementenlocaties ...
Parkeergarages worden steeds belangrijker bij grote bouwprojecten. De gesloten omgeving van een ondergrondse parkeergarage doet ons nadenken hoe we de uitlaatgassen van auto's kunnen beperken in deze typische omstandigheden.
Als auto's met verbrandingsmotoren door een afgesloten parkeergarage rijden, komen er giftige gassen vrij zoals stikstofdioxiden (NO2) en koolstofmonoxide (CO). Door het typisch lage plafond vormen ondergrondse en afgesloten parkeergarages een bijzondere uitdaging voor ventilatiesystemen.
Zo'n slim ventilatiesysteem moet de ophoping van giftige stoffen door uitlaatgassen voorkomen en daarom heeft het een sensor nodig die is aangepast aan deze omstandigheden.
Voor deze toepassingen heeft Sentera een speciaal assortiment sensoren ontworpen. Deze apparaten meten temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, koolmonoxide (CO) en stikstofdioxide (NO2) en omgevingslicht. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende soorten behuizingen
Lees meer

Sentera biedt apparaten voor het meten of regelen van volgende parameters: temperatuur (T), relatieve vochtigheid (rH), CO2, luchtkwaliteit (TVOC), CO, NO2, lichtsterkte, verschildruk, luchtdebiet en luchtsnelheid.

- Een sensor of transmitter is een toestel dat een bepaalde parameter meet. Het toestel vertaalt deze meetwaarde naar een analoge uitgang (0-10 VDC / 0-20 mA / PWM) of Modbus RTU-register.

- Een intelligente sensor heeft de mogelijkheid om verschillende bereiken voor meerdere parameters te definiëren. Dit type sensoren heeft echter slechts één enkele uitgang. Wanneer alle gemeten waarden onder hun minimum bereik liggen, is de uitgang minimaal. Wanneer een van de gemeten waarden zijn maximum bereik benadert, verhoogt de uitgang. De parameter met het kleinste bereik heeft de grootste invloed op de regel uitgang. Het resultaat is dat op eender welk moment de hoogste van de gemeten waarden de waarde van de uitgang bepaalt. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om de luchtstroom te regelen in functie van verschillende parameters met één eenvoudige, intelligente sensor.

- Een sensor regelaar biedt de mogelijkheid om een ​​instelpunt of gewenste waarde te definiëren (via Modbus RTU). De sensor zal de uitgangswaarde zodanig regelen dat de gemeten waard zo dicht mogelijk de gewenste waarde benadert.
Lees meer


Sommige van de CO2-sensoren van Sentera voor kanalen en voor buitengebruik, zijn geoptimaliseerd voor land- en tuinbouwtoepassingen. De meetbereiken zijn aangepast aan de noden van de land- en tuinbouw en de elektronica is behandeld met een speciale coating waardoor ze extra corrosiebestendig zijn. CO2-concentraties tot 10.000 ppm kunnen worden gemeten. Zoek voor meer informatie naar: 'DSMH' of 'ODMH'.

Lees meer

Sentera -F sensoren werken op 24 VDC voedingsspanning. Ze vereisen een 4-draads aansluiting. Dit kan gerealiseerd worden met een 4-aderige elektrische kabel:
  • 2 draden voor de voedingsspanning
  • 2 draden voor het uitgangssignaal.
De massa-aansluiting van de voedingsspanning enerzijds en van de analoge uitgang anderzijds, zijn galvanisch gescheiden in -F type sensoren. Daarom hebben ze een 4-draads aansluiting nodig. Een 4-draads aansluiting verkleint de kans op elektrische storingen, aangezien de voedingsspanning en het uitgangssignaal volledig gescheiden blijven.

Sentera -G sensoren werken op 24 VAC of 24 VDC voedingsspanning. Dit type sensoren dient 3-draads aangesloten te worden. Dit kan met een 3-aderige elektrische kabel.
  • De massa-aansluiting van de voedingsspanning (V-) is intern verbonden met de massa van de analoge uitgang (GND).
  • Dit wordt een "gemeenschappelijke massa" genoemd.
Dit betekent dat er slechts 3 draden nodig zijn om de voedingsspanning en de analoge uitgang aan te sluiten. Vanwege deze 'common ground' kunnen sensoren van het type -G en -F niet samen op hetzelfde netwerk worden gebruikt. Sluit nooit de gemeenschappelijke massa van sensoren van het type -G aan op andere apparaten die worden gevoed door gelijkspanning. Dit kan permanente schade aan de aangesloten apparaten veroorzaken!
Lees meer

NDIR is een industriële term voor "niet-dispersief infrarood" en is het meest voorkomende type sensor dat wordt gebruikt om kooldioxide of CO2 te meten in HVAC-toepassingen. Een niet-dispersieve infrarood (NDIR) sensor heeft een detector die meet hoeveel infrarood licht van een specifieke golflengte wordt geabsorbeerd door de omringende lucht. Deze meting wordt vervolgens gebruikt om de CO2-concentratie te berekenen.

Grote voordelen van NDIR-sensoren zijn de lage levenscycluskosten en een nauwkeurige en stabiele werking op de lange termijn.

Sentera CO2-sensoren gebruiken bovendien het ABC Logic-zelfkalibratie-algoritme. Dankzij dit algoritme wordt de drift in de NDIR-sensoren bij normale binnentoepassingenautomatisch gecorrigeerd. Dit neemt de noodzaak weg om de sensoren handmatig opnieuw te kalibreren. Dit resulteert in een onderhoudsvrije sensor met een uitzonderlijk lange levensduur.

Lees meer

Sentera CO2-sensoren hoeven niet handmatig opnieuw te worden gekalibreerd. Ze gebruiken een intelligent kalibratie-algoritme om zichzelf automatisch opnieuw te kalibreren zodra ze zijn geïnstalleerd. Deze functie neemt een van de grootste zorgen rond CO2-detectie weg: sensorafwijking en routineonderhoud voor herkalibratie.
Vrijwel alle gassensoren zijn onderhevig aan een soort drift, dus ook CO2-sensoren. De mate van drift is mede afhankelijk van het gebruik van kwaliteitscomponenten en een goed ontwerp. Maar zelfs met goede componenten en een uitstekend ontwerp, kan er nog steeds een kleine hoeveelheid drift optreden in de CO2-sensor. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat een sensor opnieuw moet worden gekalibreerd.
Een dergelijk handmatige herkalibratieproces is eenvoudig, maar het is tijdrovend en kan daarom aanzienlijke kosten met zich meebrengen als er vaak opnieuw moet worden gekalibreerd. Dankzij het intelligente herkalibratie-algoritme wordt de levensduur van de sensor verlengd en kunnen aanzienlijke (onderhouds-) kostenbesparingen worden gerealiseerd.
Hoe werkt dit automatische herkalibratie-algoritme? De microprocessor van de sensor onthoudt de laagste CO2-concentratie die de afgelopen 24 uur is opgetreden. Dit dieptepunt wordt verondersteld het CO2-niveau buiten te zijn. De sensor is slim genoeg om periodiek verhoogde meetwaarden te negeren die zouden kunnen optreden als bijvoorbeeld een ruimte 24 uur per dag uitzonderlijk werd gebruikt. Zodra de sensor 14 minimale CO2-niveaus heeft verzameld, voert hij een statistische zelfanalyse uit. Als uit de analyse blijkt dat er sprake is van sensorafwijking, wordt een kleine correctiefactor toegepast op de sensorkalibratie om de afwijking te compenseren.
Het is belangrijk op te merken dat Sentera CO2-sensoren zijn ontworpen voor toepassingen waarbij ruimtes periodiek 4 uur of langer per etmaal niet bezet zijn, zodat de CO2-concentraties binnenshuis kunnen dalen tot typische buitenniveaus. Als een Sentera CO2-sensor wordt toegepast in een toepassing die waarschijnlijk geen normale CO2-concentraties op het niveau van de buitenlucht zal zien, moet het zelfkalibratie-algoritme worden gedeactiveerd. Dit kan worden gedaan via Modbus Holding Register 40. Standaard is het zelfkalibratie-algoritme ingeschakeld.
Lees meer

Een motor die ‘AC-motor’ wordt genoemd, heeft een statorwikkeling. Het AC-vermogen dat aan de motorstator wordt geleverd, creëert een magnetisch veld dat met de AC-oscillaties in de tijd roteert. Dit magnetische veld wordt gebruikt om het motorkoppel te genereren. Wisselstroommotoren (en zeker inductiemotoren) zijn relatief goedkoop en hebben een eenvoudige constructie, vergeleken met gelijkstroommotoren.
Anderzijds bieden gelijkstroommotoren een zeer hoge energie-efficiëntie. Borstelloze gelijkstroommotoren zijn ook bekend als EC-motoren (of elektronisch gecommuteerde motoren). Het zijn synchrone gelijkstroommotoren, aangedreven door een gelijkstroom-elektrische bron via een geïntegreerde ventilatorsnelheidsregelaar die een elektrisch AC-signaal produceert om de motor aan te drijven.
De geïntegreerde controller maakt gebruik van een DC-stroom die met hoge frequentie wordt in- en uitgeschakeld voor spanningsmodulatie en leidt deze door drie of meer niet-aangrenzende wikkelingen. Omdat de controller de rotatie van de rotor moet sturen, heeft de controller een manier nodig om de oriëntatie / positie van de rotor te bepalen (ten opzichte van de statorspoelen). Sommige ontwerpen gebruiken Hall-effectsensoren of een roterende encoder om de positie van de rotor direct te meten.
Een EC-motor kan worden gezien als een AC-motor met geïntegreerde ventilatorsnelheidsregelaar. Dit betekent dat een EC-motor een indicatie van de gewenste ventilatorsnelheid of een "ventilatorsnelheid setpoint" nodig heeft.
Veel EC-motoren kunnen worden aangestuurd via een analoog 0-10 VDC- of PWM-signaal. Steeds meer EC-motoren beschikken over Modbus RTU-communicatie. Het voordeel is dat ze niet alleen via Modbus RTU kunnen worden bestuurd, maar dat alle motorparameters (toerental, opgenomen vermogen, motorstatus, motortemperatuur, enz.) ook kunnen uitgelezen worden via Modbus RTU.

Lees meer

In zowel een AC-inductiemotor als AC-synchrone motor wordt er een magnetisch draaiveld gecreërd door de wisselstroom die door de statorwikkelingen van de motor vloeit. De snelheid van dit magnetisch draaiveld is evenredig met de frequentie van de voedingsspanning van de motor.

De rotor van een synchrone motor is uitgerust met permanente magneten. Dankzij deze permanente rotor magneten kan een synchrone motor of PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) dus zijn eigen magnetisch rotorveld opwekken. De rotormagneten worden als het ware ‘vergrendeld ‘ aan de polen van de stator en daarom draait dit type motoren dus altijd exact synchroon met het roterende statorveld.
Deze motoren zijn niet zelfstartend en moeten daarom worden gecombineerd met een frequentieomvormer om ze te kunnen bedienen.

Het magnetische veld in de rotor van een inductiemotor wordt gecreëerd door inductie in plaats van zelfmagnetisch te zijn zoals bij synchrone motoren. Rotorstromen – en dus het magnetisch veld in de rotor - komen tot stand wanneer de rotor iets trager draait dan het roterende magnetische statorveld.
(Anders zou het magnetische statorveld relatief gezien niet bewegen ten opzichte van de rotorgeleiders en zouden er dus geen rotorstromen worden opgewekt.)
Bij belasting zakt de snelheid van de rotor onder de synchrone snelheid - de rotatiesnelheid van het magnetische veld in de rotor neemt relatief gezien toe, waardoor meer stroom in de wikkelingen wordt opgewekt en er meer koppel wordt gecreëerd. Of anders gezegd: onder belasting neemt het toerental af – de slip neemt toe – waardoor er extra koppel gecreëerd wordt.
Om deze reden worden inductiemotoren soms asynchrone motoren genoemd.

Voor inductiemotoren zijn de volgende internationale efficiëntienormen gedefinieerd: IE1, IE2, IE3, IE4 en IE5. Synchrone motoren worden vaak PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motors), BLDC (Brushless DC) motoren of SyncRM (Synchronous Reluctance Motors) genoemd.

Lees meer

Een spanningsregelbare AC-motor is een motor die kan worden geregeld door de motorspanning te variëren. Sentera biedt verschillende soorten snelheidsregelaars voor dit type motoren, gebaseerd op verschillende technologieën:
 
1.Transformatorregelaars hebben een 5-stapssnelheidsregeling voor spanningsregelbare AC-motoren. Deze snelheidsregelaars met autotransformatoren bieden een eenvoudige maar robuuste oplossing om de ventilatorsnelheid te regelen door de spanning van de spanningsregelbare AC-motor stapsgewijs aan te passen. In sommige gevallen kan de snelheidsregelaar zelf een zoemend geluid produceren. Dit komt door de technologie van autotransformatoren, maar de motor zelf zal erg stil zijn.Transformatorregelaars zijn beschikbaar voor monofasige- of driefasige spanningsregelbare motoren tot 20 A.
 
2. Elektronische snelheidsregelaars hebben een traploos regelbare snelheidsregeling voor spanningsregelbare AC-motoren.Deze snelheidsregelaars gebruiken fasehoekregeling (TRIAC-technologie) om de motorspanning aan te passen en de ventilatorsnelheid te regelen. Door het gebruik van deze technologie is de snelheidsregelaar zeer stil. Afhankelijk van het motortype daarentegen, kan de motor bij lagere snelheden een zoemend geluid veroorzaken. Electronische snelheidsregelaars zijn beschikbaar voor monofasige-of driefasige spanningsregelbare motoren tot 10 A.
 
3. AC-choppers hebben een traploos regelbare snelheidsregeling voor monofasige, spanningsregelbare AC-motoren. Deze snelheidsregelaars passen de motorspanning aan via PWM-technologie (Pulse WidthModulating) met behulp van IGBT's (InsulatedGate Bipolar Transistors). Vergeleken met elektronische snelheidsregelaars genereren AC-choppers een bijna perfecte sinusvormige motorspanning. Zowel de motor, als de snelheidsregelaar werken erg stil met deze technologie. Beschikbaar voor monofasige AC-motoren tot 2,5 A.  De snelheid van de motor kan handmatig worden aangepast via een draaiknop (op het toestel zelf of vanop afstand), of automatisch in functie van CO2, luchtkwaliteit of een andere parameter (vraaggestuurd). In dit tweede scenario wordt een HVAC-sensor aangesloten op de snelheidregelaar om zo de optimale ventilatorsnelheid te berekenen.
 
4. AC-ventilatoren die niet geregeld kunnen worden door het variëren van de spanning, moeten aangestuurd worden door middel van een frequentieomvormer. Frequentieomvormers hebben een traploos regelbare snelheidsregeling.  Ze genereren een bijna perfecte sinusvormige motorspanning via PWM-technologie (Pulse Width Modulating) met IGBT's (Insulated Gate Bipolar Transistors).  Zowelde motor, als de snelheidsregelaar werken erg stil met deze technologie.
Onze frequentieomvormers zijn beschikbaar voor monofasige- of driefasige motoren tot 46 A.  De snelheid van de motor kan handmatig worden aangepast via een draaiknop(op het toestel zelf of vanop afstand), of automatisch in functie van CO2, luchtkwaliteit of een andere parameter (vraaggestuurd). In dit tweede scenario wordt een HVAC-sensor aangesloten op de frequentieomvormer om zo de optimale ventilatorsnelheid te berekenen.

Meer informatie vindt u op de "Oplossingen"-pagina op de Sentera website.
Lees meer

Voor deze motortypen is een frequentieomvormer vereist.

Frequentieomvormers hebben een traploos regelbare snelheidsregeling voor verschillende soorten inductie- en synchrone motoren. Ze genereren een bijna perfecte sinusvormige motorspanning via PWM-technologie (Pulse Width Modulating) met IGBT's (Insulated Gate Bipolar Transistors). Zowel de motor, als de snelheidsregelaar werken erg stil met deze technologie.

Onze frequentieomvormers zijn beschikbaar voor monofasige- of driefasige motoren tot 46 A. De snelheid van de motor kan handmatig worden aangepast via een draaiknop (op het toestel zelf of vanop afstand), of automatisch in functie van CO2, luchtkwaliteit of een andere parameter (vraaggestuurd). In dit tweede scenario wordt een HVAC-sensor aangesloten op de frequentieomvormer om zo de optimale ventilatorsnelheid te berekenen.

Meer informatie vindt u op de "Oplossingen"-pagina op de Sentera website.
Lees meer

Een EC-motor (Electronically Commutated motor) kan worden gezien als een AC-motor met geïntegreerde snelheidsregelaar. Dit betekent dat de EC-motor een signaal moet ontvangen van de gewenste ventilatorsnelheid of dat hij een setpunt nodig heeft. De meest gebruikelijke manieren om deze informatie aan de EC-motor te leveren zijn:

- Via een potentiometer die een 0-10 VDC (analoog) signaal naar de EC-motor stuurt (*)
- Via een HVAC-sensor die een 0-10 VDC (analoog) signaal naar de EC stuurt EC-motor (*)
- Via een HVAC-sensor die de gewenste ventilatorsnelheid via Modbus RTU naar de EC-motor stuurt (**)
- Via een HVAC-controller die de gewenste ventilatorsnelheid via Modbus RTU naar de EC-motor stuurt (**)

(*) Sommige Sentera apparaten kunnen ook een 0-20 mA-signaal of een PWM-signaal genereren.

(**) In dit geval is een EC-motor met Modbus RTU-communicatie vereist. Het motortype moet compatibel zijn met Sentera PoM-apparaten.

Lees meer

De beste manier om dit te doen is via Modbus RTU. De voordelen van deze recente digitale technologie is de immuniteit voor interferenties. Dankzij deze technologie kan u langere kabels - tot 1.000 m - gebruiken zonder het risico te lopen informatie te verliezen.
Apparaten die zijn aangesloten via Modbus RTU kunnenveel informatie uitwisselen - niet alleen de gewenste ventilatorsnelheid - en het is ook mogelijk om ze via internet te monitoren en te besturen.

De oudere - analoge - technologie is nog steeds aanwezig in veel installaties. In deze installaties wordt de gewenste ventilatorsnelheid meestal verzonden via 0-10VDC / 0-20 mA of PWM. Het nadeel van deze technologie is de gevoeligheid voor interferenties. Als kabellengtes > 10 m zijn, zal de maximale waarde die aan de andere kant van de kabel wordt ontvangen, geen 10 VDC meer zijn vanwege de kabelweerstand.
Ook stroomkabels in de buurt van de signaalkabel, EMC-vervuiling of magnetische velden kunnen het analoge signaal verstoren. En omdat enkel de ventilatorsnelheid wordt verzonden, is er geen mogelijkheid voor terugkoppeling van de status van het aangesloten apparaat.

Meer informatie vindt u op de Sentera-"Oplossingen"-pagina.
 
Lees meer

Kickstart en softstart zijn twee verschillende manieren om een motor of ventilator op te starten.

Kickstart - de motor accelereert vanuit stilstand naar de maximale snelheid.
- Een motor behaalt zijn maximale koppel als hij op volle sneheid kan opstarten. Voor de meeste motoren is het bovendien “gezonder” om af en toe eens aan de volledige snelheid te kunnen draaien. De kickstart methode biedt hier een oplossing. Na een opstartperiode (typisch 8 - 10 s), zal de motor vertragen naar het gevraagde instelpunt.
Het nadeel van een opstart op volle snelheid is de mechanische stress en de hoge startstroom.

Softstart - de motor accelereert soepel vanuit stilstand naar de ingestelde snelheid.
- Voor sommige toepassingen kan het aangewezen zijn de motor op een gecontroleerde, relatief trage, manier te laten aanlopen naar de gewenste snelheid. Er is veel minder mechanische stress bij de softstart methode. Door het lagere motorkoppel tijdens de opstart is Softstart niet geschikt voor toepassingen met hoge inertie.


Lees meer

Ja, dat is mogelijk. Zorg er daarbij voor dat:
- alle aangesloten motoren identiek zijn.
- de snelheidsregelaar wordt geselecteerd op basis van de totale benodigde motorstroom door de nominale stroom van alle aangesloten motoren bij elkaar op te tellen. De geselecteerde snelheidsregelaar moet een maximale stroomwaarde hebben die gelijk of hoger is dan deze som.
- elke motor wordt beschermd door een individuele thermische overbelasting.
- de motoren permanent aangesloten blijven op de snelheidregelaar en dat ze niet afzonderlijk worden gestart of gestopt terwijl de snelheidregelaar is ingeschakeld.
 
Bij gebruik van een frequentieomvormer:
-      - gebruik alleen in V / F-modus én pas een uitgangsfilter toe.
 
In het scenario van één snelheidsregelaar per motor kan elke motor afzonderlijk worden geregeld en op een ander toerental draaien. Dit is uiteraard niet het geval wanneer meerdere motoren worden aangestuurd via één snelheidregelaar.
Ten tweede ontstaat door het aansturen van meerdere motoren vanaf één snelheidsregelaar ook één enkel storingspunt wat de (gedeeltelijke) bedrijfszekerheid beïnvloedt.

Lees meer

De isolatie van de motorwikkelingen voorkomt kortsluiting in de wikkelingen of kortsluiting tussen een wikkeling en de aarding. De isolatieklasse van een motorwikkeling wordt bepaald door de isolatiesterkte in verhouding tot de maximale temperatuurstijging van de motor.
Verschillende motortypen hebben verschillende temperatuurstijgingseigenschappen variërend naargelang de tijd dat de motor in bedrijf is, het bedrijfstype (continu, onderbroken, ...) en de grootte van de motorbehuizing.
Meestal is isolatieklasse F (of hoger) geschikt voor gebruik met een snelheidsregelaar of frequentieregelaar.

Lees meer

Elektronische ventilatorsnelheidsregelaars maken het mogelijk om het toerental van AC-ventilatoren aan te passen. Deze regelaars zijn zeer eenvoudig te installeren en te configureren.
Het Sentera-productassortiment omvat electronische snelheidsregelaars voor mono- of driefasige AC-spanningsregelbare motoren en ventilatoren in HVAC-toepassingen. Met elektronische variabele snelheidsregelaars kunt u de snelheid van AC-ventilatoren handmatig of vraaggestuurd regelen.
Om de motorspanning aan te passen en de ventilatorsnelheid te regelen wordt Fasehoekregeling (TRIAC-technologie) gebruikt . Dankzij deze technologie zijn deze snelheidsregelaars volledig geruisloos. Afhankelijk van het motortype kan er bij de motor wat extra motorgeluid optreden bij lage snelheid.
Het regelen van de ventilatorsnelheid biedt u voordelen op het gebied van comfort - optimalisatie van de toevoer van verse lucht in uw gebouw, maar ook qua gezondheid - verbetering van de binnenluchtkwaliteit, en uiteraard ook voor het milieu - dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom wordt uw ventilatiesysteem energiezuiniger.

Lees meer

De Ecodesign-richtlijn van de Europese Unie (EU) is erop gericht ervoor te zorgen dat we de maximale prestaties halen uit alle energie die wordt verbruikt. De richtlijn biedt consistente EU-brede regels voor het verbeteren van de milieuprestaties van producten, van huishoudelijke tot technische apparaten.
De EU heeft doelen gesteld voor energie-efficiëntie en CO2-uitstoot om de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 ° C te helpen beperken.
Om deze doelstelling te ondersteunen, is in oktober 2019 de nieuwste Ecodesign-richtlijn EU2019/1781 van kracht geworden, die nu ook frequentieregelaars (VFD's) en een breed scala aan motoren omvat. Een tweede fase, die het toepassingsgebied van de verordening uitbreidt en de eisen voor motoren verhoogt, begint op 1 juli 2023.
De nieuwste Ecodesign-richtlijn introduceert internationale efficiëntieklassen (IE) voor frequentieregelaars. Vanaf 1 juli 2021 moeten gespecificeerde VFD's voldoen aan de IE2-specificatie. Onze driefasige frequentieomvormers voldoen aan deze eisen. Enkelfasige frequentieomvormers, elektronische snelheidsregelaars en transformatorregelaars voor ventilatoren vallen niet onder deze richtlijn.
Lees meer

De Ecodesign-richtlijn EU 2019/1781 heeft betrekking op driefasige standaard omvormers met een diodegelijkrichter binnen het bereik 0,12 kW ≤ Pn <1000 kW.
Vanaf 1 juli 2021 mogen de vermogensverliezen van deze frequentieomvormers de maximale vermogensverliezen die overeenkomen met het IE2-efficiëntieniveau niet overschrijden. Het International Efficiency Level (IE) wordt gegeven op het nominale punt.
Na 1 juli 2021 moeten frequentieomvormers die onder de richtlijn vallen eveneens minimaal IE2-compatibel zijn om CE-gemarkeerd te zijn.
Enkelfasige aandrijvingen en elektronische snelheidsregelaars of transformatorregelaars voor ventilatoren zijn uitgesloten van deze regeling.
Lees meer
Recent nieuws
Date 25-05-2021
CO2 meter voor scholen
CO2 meter voor scholen Sentera CO2 sensoren helpen het risico van verspreiding van het COVID-19-virus te verminderen in deze school te Sint-Niklaas in België. >>>
Date 16-03-2021
CO2-monitoring om het risico op COVID-19-besmetting te verminderen
CO2-monitoring om het risico op COVID-19-besmetting te verminderen Frisse binnenlucht vermindert het risico op COVID-19. Sentera HVAC-sensoren controleren of er voldoende toevoer van verse lucht is. De metingen kunnen worden weergegeven op een 5 inch touchscreen. Datalogging en cloud-verbinding behoren eveneens tot de mogelijkheden. >>>
Date 01-02-2021
CO2 sensoren met visuele en auditieve waarschuwing
CO2 sensoren met visuele en auditieve waarschuwing Hoge CO2 concentraties? Sentera CO2-sensoren zijn nu verkrijgbaar met hoorbare waarschuwing. Bovendien bieden de groene, gele en rode LEDs een duidelijke, visuele indicatie van het CO2-gehalte. Ze werken op 230V of op 24V voedingsspanning. >>>