Sentera gebruikt cookies !
Privacy beleid
Logo Sentera

Sentera – uw partner in HVAC besturingsoplossingen

Nederlands
Search
Sta ons toe om u te informeren
Laat uw contact gegevens achter zodat we in staat zijn om ons in contact te stellen met u.

Close

REACH - SVHC verklaring


Om de impact op het milieu tot een minimum te beperken en onze verantwoordelijkheid op te nemen voor onze planeet, bevestigt Sentera hierbij dat onze producten in het EU-gebied zijn geproduceerd, en voldoen aan de beperkingen van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen) in de EC 1907/2006-norm (REACH - registratie, evaluatie , autorisatie en beperking van chemicaliën) gereguleerd door de Europese Unie.

Ons beleid is heel eenvoudig: we willen geen SVHC's in de producten die we produceren.

Inhoud van conformiteit

Deze brief is bedoeld om te bevestigen dat Sentera voldoet aan de toepasselijke REACH-vereisten en -plichten op de hele EU-markt. De aanpak en processen van Sentera voldoen volledig aan de Richtlijnen voor leveranciers van artikelen en aan de definitieve regeling van de ECHA met betrekking tot de definitie van artikelen.

Volgens de wetten die betrekking hebben op chemische stoffen, worden de elektronische componenten die in onze producten worden gebruikt, beschouwd als artikelen. Stoffen in deze artikelen moeten alleen worden geregistreerd als ze kunnen vrijkomen onder normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden. De stoffen in elektronische componenten zijn over het algemeen niet verondersteld om vrij te komen. Om die reden zal Sentera deze stoffen op zich niet registreren.

Alle door Sentera verstrekte informatie met betrekking tot SVHC's wordt verstrekt zoals deze is volgens de informatie van onze leveranciers en fabrikanten van de artikelen, zonder enige garantie, zoals wettelijke garanties, inclusief de garanties voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

Het beleid van Sentera

Sentera zal de ECHA-kandidatenlijst regelmatig beoordelen op toevoegingen en wijzigingen en dienovereenkomstig handelen in overeenstemming met de REACH-voorschriften.

In het uiterst onwaarschijnlijke geval dat een Sentera-product SVHC's bevat, zal Sentera voldoen aan de kennisgevingsprocedures aan de autoriteiten en partijen die volgens de REACH-wetgeving hiertoe benoemd zijn. In de tussentijd zal Sentera ook zijn uiterste best doen om het ontwerp bij te werken en de SVHC in de producten te elimineren.

Recent nieuws
Date 04-11-2021
Eén ventilatiesysteem gestuurd door 6 verschillende CO2 sensoren
Eén ventilatiesysteem gestuurd door 6 verschillende CO2 sensoren Speciaal voor de Sentera CO2 sensoren is er een specifieke versie van de RDCV9-AD beschikbaar die tot 6 sensoren kan uitlezen >>>
Date 06-09-2021
Hoe weet je of je een goede CO2 meter koopt?
Hoe weet je of je een goede CO2 meter koopt? De Corona pandemie heeft geleid tot het massaal aankopen van CO2 sensoren. Dat niet alle toestellen even efficiënt of zelfs bruikbaar zijn is pijnlijk duidelijk geworden door een miskoop van de stad Brugge. We geven een kort overzicht waarop u moet letten. >>>
Date 16-07-2021
Binnenluchtkwaliteit in ziekenhuizen
Binnenluchtkwaliteit in ziekenhuizen Waarom is de luchtkwaliteit in ziekenhuizen zo belangrijk? Een ziekenhuis is een plek waar zowel zwakkere als gezonde mensen nauw met elkaar in contact komen. In Corona-tijden is dat een risicovol scenario dat veel voorzorgsmaatregelen vereist om dit in veilige omstandigheden mogelijk te maken. Het monitoren van de binnenluchtkwaliteit is een van deze voorzorgsmaatregelen. >>>
Date 25-05-2021
CO2 meter voor scholen
CO2 meter voor scholen Sentera CO2 sensoren helpen het risico van verspreiding van het COVID-19-virus te verminderen in deze school te Sint-Niklaas in België. >>>
Date 16-03-2021
CO2-monitoring om het risico op COVID-19-besmetting te verminderen
CO2-monitoring om het risico op COVID-19-besmetting te verminderen Frisse binnenlucht vermindert het risico op COVID-19. Sentera HVAC-sensoren controleren of er voldoende toevoer van verse lucht is. De metingen kunnen worden weergegeven op een 5 inch touchscreen. Datalogging en cloud-verbinding behoren eveneens tot de mogelijkheden. >>>