Sprite icons

Verklaring van SVHC / Reach-conformiteit


Temse, 20 januari 2023

Om de impact op het milieu te minimaliseren en onze verantwoordelijkheid jegens de aarde te erkennen, bevestigt Sentera hierbij dat onze producten die op het grondgebied van de EU worden geproduceerd, voldoen aan de beperkingen van SVHC (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in de EG 1907/2006 (REACH - Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) gereguleerd door de Europese Unie.

Ons beleid is heel eenvoudig: we willen geen SVHC's in de producten die we produceren.

Content van naleving

Deze brief is bedoeld om te bevestigen dat Sentera voldoet aan de toepasselijke REACH-vereisten en -plichten op de gehele EU-markt. De aanpak en processen van Sentera zijn volledig in overeenstemming met de Richtlijn voor leveranciers van artikelen en de definitieve uitspraak van ECHA met betrekking tot de definitie van artikelen.

Volgens de wetgeving inzake chemische stoffen worden de elektronische componenten die in onze producten worden gebruikt, als artikelen beschouwd. Stoffen in deze artikelen mogen alleen worden geregistreerd als ze onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden kunnen vrijkomen. Het is doorgaans niet de bedoeling dat de stoffen in elektronische componenten vrijkomen. Sentera is daarom niet van plan om stoffen te registreren

Alle door Sentera verstrekte informatie met betrekking tot SVHC's wordt verstrekt as is volgens de informatie gegeven door onze leveranciers en fabrikanten van de artikelen, zonder enige garantie, zoals alle garanties die in de wet worden geïmpliceerd, inclusief de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Sentera's beleid

Sentera zal de Kandidatenlijst van ECHA regelmatig controleren op aanvullingen en updates en dienovereenkomstig handelen in overeenstemming met de REACH-regelgeving.

In de uiterst onwaarschijnlijke situatie dat een Sentera-product SVHC's blijkt te bevatten, zal Sentera voldoen aan de kennisgevingsprocedures aan de autoriteiten en ontvangers die vereist zijn onder de REACH-wetgeving. In de tussentijd zal Sentera ook zijn uiterste best doen om het ontwerp te updaten en de SVHC in de producten te elimineren.

Rapporteer een fout