Sprite icons

Hoe de fabrieksinstellingen van een Sentera-apparaat herstellen?

De instellingen van Sentera-producten kunnen enkel worden gewijzigd via de Modbus Holding-registers. We maken onderscheid tussen communicatieparameters en operationele parameters.
Communicatieparameters:
Als de Holding-registers niet kunnen worden bereikt omdat er geen communicatie meer mogelijk is, kunnen de communicatieparameters ook hardwarematig gereset worden. Om de Modbus-communicatieparameters terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, plaatst u een jumper op pin 1 en 2 van de P1-header gedurende minimaal 5 seconden.
Operationele parameters:
De operationele parameters kunnen worden gereset door Holding register 10 te activeren via de 3SModbus configuratiesoftware of via de Sensistant Modbus configurator. Hierdoor worden alle operationele parameters gereset naar hun fabrieksinstellingen. Het is ook trouwens ook mogelijk om individuele parameters handmatig via de software terug te zetten naar hun standaard fabriekswaarde.
DEZE VIDEO laat zien hoe de hardware- en software-reset wordt uitgevoerd op een HVAC-sensor:
video
Rapporteer een fout