Sprite icons

Wat betekent IE2 voor VFD of frequentieomvormer?

De Ecodesign-richtlijn EU 2019/1781 heeft betrekking op driefasige standaard omvormers met een diodegelijkrichter binnen het bereik 0,12 kW ≤ Pn <1000 kW.
Vanaf 1 juli 2021 mogen de vermogensverliezen van deze frequentieomvormers de maximale vermogensverliezen die overeenkomen met het IE2-efficiëntieniveau niet overschrijden. Het International Efficiency Level (IE) wordt gegeven op het nominale punt.
Na 1 juli 2021 moeten frequentieomvormers die onder de richtlijn vallen eveneens minimaal IE2-compatibel zijn om CE-gemarkeerd te zijn.
Enkelfasige aandrijvingen en elektronische snelheidsregelaars of transformatorregelaars voor ventilatoren zijn uitgesloten van deze regeling.
Rapporteer een fout