Sprite icons

Waarom CO en NO2 meten?

Winkelcentra, kantoorgebouwen, grote hotels, evenementenlocaties ...
Parkeergarages worden steeds belangrijker bij grote bouwprojecten. De gesloten omgeving van een ondergrondse parkeergarage doet ons nadenken hoe we de uitlaatgassen van auto's kunnen beperken in deze typische omstandigheden.
Als auto's met verbrandingsmotoren door een afgesloten parkeergarage rijden, komen er giftige gassen vrij zoals stikstofdioxiden (NO2) en koolstofmonoxide (CO). Door het typisch lage plafond vormen ondergrondse en afgesloten parkeergarages een bijzondere uitdaging voor ventilatiesystemen.
Zo'n slim ventilatiesysteem moet de ophoping van giftige stoffen door uitlaatgassen voorkomen en daarom heeft het een sensor nodig die is aangepast aan deze omstandigheden.
Voor deze toepassingen heeft Sentera een speciaal assortiment sensoren ontworpen. Deze apparaten meten temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, koolmonoxide (CO) en stikstofdioxide (NO2) en omgevingslicht. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende soorten behuizingen
Rapporteer een fout