Sprite icons

Wat is het verschil tussen een AC-inductiemotor en AC-synchrone motor?


In tegenstelling tot EC-motoren, hebben AC-motoren een afzonderlijke snelheidsregelaar nodig om hun snelheid te kunnen regelen. Om te kunnen bepalen welke snelheidsregelaar het best geschikt is, moet u weten of u te maken heeft met een AC-asynchrone motor of een AC-synchrone motor.

Technisch:

Synchrone motoren, zoals PMSM – Permanent Magneetmotoren, werken met permanente magneten. Ze wekken dus een permanent magnetisch veld op. De rotormagneten worden als het ware ‘vergrendeld ‘ aan de polen van de stator en daarom draait dit type motoren dus altijd exact synchroon met het roterende statorveld. Bij 50Hz netspanning draait hij 3000, 1500 of 750 toeren per minuut, afhankelijk van het aantal poolparen. 50 Hz betekent immers dat er 50 keer per seconde, of 3000 keer per minuut een sinusvormige wisselspanning door de wikkelingen van de motor gaat. Naast Permanent Magneetmotoren zijn er nog andere types synchrone motoren zoals de Synchrone Reluctantiemotoren.

Asynchrone motoren, of inductiemotoren daarentegen zijn zo gebouwd dat ze bij een netfrequentie van 50 Hz trager lopen dan 3000 toeren per minuut. Doordat de rotor trager loopt dan het opgewekte magnetisch draaiveld worden er rotorstromen opgewekt. En hoe trager – of asynchroner – hij loopt, hoe groter de rotorstromen en bijgevolg hoe groter het koppel waarover de motor beschikt om de last te doen draaien. U kan een inductiemotor o.a. herkennen door de snelheid die op het motorplaatje weergegeven wordt. bvb 2880 min-1of 1400 min-1. Trager dus dan een synchrone snelheid.

Asynchrone motoren, of inductiemotoren zijn de meest voorkomende motoren.

Praktisch:
De snelheid van spanningsregelbare asynchrone motoren is regelbaar door middel van een transformatorregelaar, een elektronische snelheidsregelaar of een frequentieregelaar. We vermelden uitdrukkelijk “spanningsregelbare” asynchrone motor, omdat oudere types motoren soms niet geschikt zijn voor een snelheidsregeling. Voor de meer recente, kwalitateitsmotoren is er doorgaans geen probleem.
De snelheid van synchrone motoren moet steeds geregeld worden door middel van een frequentieregelaar. Ook daar is het aangewezen de technische fiche van de motor (of ventilator) te raadplegen om zeker te zijn dat de snelheid regelbaar is.

Rapporteer een fout