Sprite icons

Wat is een PWM-signaal

PWM of "Pulse Width Modulation" (ook bekend als "Pulse Duration Modulation" of PDM), is net zoals 0-10 VDC en 0-20 mA een stuursignaal. Het laat de motor of ventilator weten aan welke snelheid deze moet draaien. Het kan ook aan een actuator of klep laten weten in welke positie deze moet gaan staan. Bij een 0-10 VDC signaal of 0-20 mA signaal is het duidelijk dat de motor sneller moet draaien als het stuursignaal een hogere spanning (of stroom) doorstuurt. Of dat de klep verder open moet bij een hogere spanning (of stroom).

Bij een PWM signaal werkt dat als volgt :  • Allereerst is er de frequentie die bepaalt hoeveel maal per seconde er een volledige HOOG/LAAG cyclus wordt doorlopen. Bij een frequentie van 1000 Hz worden zo bvb 1000 volledige cycli per seconde gegenereerd. 
  • Eén cyclus bestaat uit een HOOG en een LAAG deel. Het HOGE deel van het signaal in verhouding met het VOLLEDIGE signaal (uitgedrukt in percent en ook "duty cuycle" genoemd), bepaalt de snelheid waaraan de motor of ventilator moet draaien. Of de positie waarin de actuator of klep moet gaan staan.
  • Om het mogelijk te maken een PWM stuursignaal te genereren is er steeds een voeding nodig. De meeste Sentera toestellen hebben een dergelijke voedingsbron ingebouwd, maar laten ook toe een exterene voedingsbron te gebruiken. Dit laatste is soms nodig om de amplitude van het PWM signaal compatibel te maken met het signaal dat door de motor (of klep) gevraagd wordt.
Als u een Sentera toestel wil gebruiken om een ventilator (of klep) aan te sturen, moet u dus zorgen dat zowel de frequentie (in Hz) als de amplitude (in V) van het Sentera toestel overeen stemmen met de frequentie en amplitude die door de ventilaror of klep gevraagd wordt.
 
OPMERKING: Bij de aansturing van DC-motoren laat men soms een PWM signaal rechtstreeks ingrijpen op de voeding van de DC-motor om op die manier, en dus zonder stuursignaal, de snelheid te bepalen.
Rapporteer een fout