Sprite icons

HVAC-givare och sensorstyrenheter

Sentera HVAC-givare övervakar temperatur, relativ luftfuktighet, CO2, luftkvalitet och omgivande ljus. Dessa parametrar har en direkt inverkan på de boendes hälsa, välbefinnande och komfort. Differenstrycksgivarna mäter också luftflöde eller lufthastighet. En typisk tillämpning är att övervaka mängden frisk luft som tillförs en byggnad. Sensorstyrenheter och intelligenta sensorer kan direkt styra EC-fläktar, AC-fläkthastighetsregulatorer eller spjällställdon.
Ladda ner katalog
Rapportera ett fel