Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Jūsų HVAC valdymo sprendimų partneris

SVHC/Reach atitikties deklaracija


Temse, 2023 m. sausio 20 d.

Siekdama sumažinti poveikį aplinkai ir pripažinti savo atsakomybę prieš žemę, Sentera patvirtina, kad mūsų produktai, pagaminti ES teritorijoje, atitinka SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) apribojimus EB. 1907/2006 (REACH – cheminių medžiagų registracija, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas), kurį reglamentuoja Europos Sąjunga.

Mūsų politika labai paprasta: nenorime, kad mūsų gaminamuose produktuose būtų SVHC.

Atitikties turinys

Šis laiškas patvirtina, kad Sentera atitinka taikomus REACH reikalavimus ir pareigas visoje ES rinkoje. „Sentera“ požiūris ir procesai visiškai atitinka gaires gaminių tiekėjams ir galutinį ECHA sprendimą dėl straipsnių apibrėžimo.

Pagal įstatymus, reglamentuojančius chemines medžiagas, mūsų gaminiuose naudojami elektroniniai komponentai yra laikomi gaminiais. Šiuose gaminiuose esančios medžiagos turi būti registruojamos tik tuo atveju, jei jos gali išsiskirti įprastomis arba pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis. Medžiagos, esančios elektroniniuose komponentuose, paprastai nėra skirtos išsiskirti. Todėl Sentera neketina registruoti jokių medžiagų

Bet kokia Sentera pateikta informacija, susijusi su SVHC, pateikiama tokia, kokia yra pagal mūsų tiekėjų ir gaminių gamintojų pateiktą informaciją, be jokių garantijų, pvz., visų įstatyme numatytų garantijų, įskaitant perkamumo ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas.

Sentera politika

Sentera dažnai peržiūrės ECHA kandidatų sąrašą, ieškodama papildymų ir atnaujinimų, ir atitinkamai elgsis pagal REACH reglamentus.

Itin mažai tikėtina, kad Sentera gaminyje bus SVHC, Sentera laikysis pranešimo institucijoms ir gavėjams procedūrų, kurių reikalaujama pagal REACH teisės aktus. Tuo tarpu „Sentera“ taip pat dės visas pastangas, kad atnaujintų dizainą ir pašalintų SVHC gaminiuose.

Naujienos
27-11-2023
Elektrinių šildytuvų reguliatoriai - pulseriai
Elektrinių šildytuvų reguliatoriai - pulseriai Vienfazis elektrinio šildytuvo reguliatorius valdo vienfazius 230 VAC arba dvifazius 400 VAC elektrinių šildytuvų kaitinimo elementus. Kad atitiktų šildymo poreikius, jis proporcingai įjungia ir išjungia kaitinimo elementus. Srovė valdoma simistoriu ir taip padidinamas valdymo tikslumas, kas sumažina energijos sąnaudas. >>>
25-09-2023
GTH transformatoriniai reguliatoriai vienfaziams ventiliatoriams su vandeniniu šildytuvu
GTH transformatoriniai reguliatoriai vienfaziams ventiliatoriams su vandeniniu šildytuvu Transformatoriniai vienfaziai reguliatoriai skirti valdyti vienfazius ventiliatorius ir vandens padavimo ventylius, tinkamas tiek šildymui tiek vėdinimui. Reguliatoriai yra keturių galingumų: 2,5 A, 5 A, 7,5A ir 10 A >>>
24-08-2023
Modbus tinklo relių moduliai DRM
Modbus tinklo relių moduliai DRM Relės pagalba galime įjungti ventiliatorių, nuotoliniu būdu valdyti reguliatorių, perjunginėti greičius, o funkcijų kurias galime atlikti relių pagalba galime vardinti dar daug. Todėl Sentera sukūrė dviejų ir keturių relių modulius kurie jungiami prie Modbus tinklo ir pagal gaunamą informaciją iš valdiklio junginėja relių kontaktus. Kaip ir dauguma Sentera gaminių šio modulio programinę įrangą galima atnaujinti per programos atnaujinimo režimą, gaminį prijungus prie SentereWeb debesies. >>>
31-07-2023
Oro filtrų stebėjimo prietaisas su galimybe prijungti prie interneto
Oro filtrų stebėjimo prietaisas su galimybe prijungti prie interneto Stebėkite slėgio skirtumą prieš ir už oro filtro. Kai oro filtras užsiteršia, slėgio skirtumas padidėja. Viršijus nustatytą slėgio vertę, siunčiamas pranešimas. Šis filtro stebėjimo įrenginys yra idealus įrankis optimizuoti jūsų vėdinimo sistemos priežiūrą. >>>
25-05-2023
Daugiafunkciniai ŠVOK jutikliai, IP65 korpusu
Daugiafunkciniai ŠVOK jutikliai, IP65 korpusu Savo gaminių pasiūloje Sentera turi platų daugiafunkcinių IP65 apsaugumo klasį atitinkančių ŠVOK jutiklių, kurie leidžia stebėti parametrus, lemiančius pagrindinius oro parametrus, tokius kaip temperatūra, santykinė drėgmė, CO2, CO, NO2, oro kokybė. Dėl integruoto aplinkos šviesos jutiklio vėdinimo sistemą galima optimizuoti priklausomai nuo patalpos užimtumo ar paros laiko. >>>