Sprite icons

Elektroniska hastighetsregulatorer

Elektroniska varvtalsregulatorer styr steglöst enfas eller trefas spänningsstyrbara motorer. Vanligtvis används de för att styra AC-fläktar eller pumpar i HVAC-applikationer. De använder fasstyrd kontroll (TRIAC-teknik) för att justera motorspänningen och för att kontrollera fläkthastigheten. Tack vare denna teknik är dessa hastighetsregulatorer helt tysta. Beroende på motortyp kan det uppstå ytterligare motorljud vid låg hastighet.
Rapportera ett fel