Logo Sentera
Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC

Czujniki i przetworniki


Jak monitorować jakość powietrza w pomieszczeniu? Jakość powietrza w pomieszczeniu to nie tylko to, co czujemy. Zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Wraz ze wzrostem izolacji termicznej budynków rośnie znaczenie inteligentnych systemów wentylacyjnych, podejmowane są wysiłki w celu utrzymania dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach i zmniejszenia strat energii. Parametry te mają bezpośredni wpływ na zdrowie, samopoczucie i komfort: temperatura, wilgotność względna, dwutlenek węgla (CO2), lotne związki organiczne (LZO), tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu (NO2). Aby utrzymać ilość świeżego powietrza dostarczanego do budynku, ważne jest monitorowanie i utrzymywanie różnicy ciśnień, przepływu i prędkości powietrza. Jako lider w dziedzinie systemów HVAC i sterowania wentylacją, Sentera opracowała szeroką gamę przetworników i czujników HVAC, z których każdy ma swoje specyficzne przeznaczenie. Znajdziesz je wszystkie w tej kategorii produktów.

Czujniki temperatury i wilgotności

Czujniki temperatury i wilgotności
Temperatura i wilgotność względna mają bezpośredni wpływ na samopoczucie i komfort ludzi. Suche powietrze wysusza skórę, powoduje swędzenie oczu i podrażnia kanały nosowe. W słabo wentylowanych pomieszczeniach nadmierna wilgotność względna może powodować kondensację pary wodnej na oknach, ścianach i sufitach, co może uszkodzić materiały budowlane i gromadzić nieprzyjemne zapachy. Ponieważ temperatura i wilgotność względna są kluczowymi parametrami decydującymi o komforcie i samopoczuciu mieszkańców, większość przetworników Sentera może je mierzyć lub kontrolować. Przetworniki temperatury i wilgotności mierzą wilgotność i temperaturę oraz przekształcają zmierzone wartości na analogowy sygnał wyjściowy lub rejestr Modbus RTU. Temperaturę, wilgotność i zawartość dwutlenku węgla można wykorzystać do bezpośredniego sterowania wentylatorem EC lub siłownikiem przepustnicy powietrza.
>>>

Pomiar i kontrola CO2

Pomiar i kontrola CO2
Podwyższony poziom dwutlenku węgla (CO2) może powodować bóle głowy i zmęczenie. Aby zapobiec wysokiemu poziomowi dwutlenku węgla w budynku lub pomieszczeniu, świeże powietrze musi być dostarczane do pomieszczenia. Czujnik Sentera mierzy i kontroluje CO2, temperaturę, wilgotność względną i przekształca zmierzone wartości na analogowy sygnał wyjściowy lub rejestr Modbus RTU. Temperaturę, wilgotność i zawartość dwutlenku węgla można wykorzystać do bezpośredniego sterowania wentylatorem EC lub siłownikiem przepustnicy powietrza.
>>>

Pomiar i kontrola jakości powietrza

Pomiar i kontrola jakości powietrza
Lotne związki organiczne TVOC) są uwalniane do środowiska z materiałów takich jak środki czyszczące, kleje, farby, nowe dywany, kopiarki i drukarki, materiały budowlane, meble. Są również wydalane przez ludzi i zwierzęta podczas oddychania, potu. Wiadomo, że lotne związki organiczne powodują podrażnienie oczu, nosa i gardła, ból głowy lub zawroty głowy, senność, nudności i zmęczenie. Aby temu zapobiec, szczególnie ważne jest monitorowanie ilości lotnych związków organicznych i wentylowanie pomieszczeń. Przetworniki Sentera TVOC mierzą temperaturę, wilgotność i TVOC oraz przekształcają zmierzone wartości na wyjście analogowe lub rejestr Modbus RTU. Temperaturę, wilgotność i zmierzoną ilość TVOC można wykorzystać do bezpośredniego sterowania wentylatorem EC lub siłownikiem przepustnicy powietrza.
>>>

Pomiar i kontrola CO - NO2

Pomiar i kontrola CO - NO2
Procesy spalania, jakie zachodzą np. w samochodach poruszających się po podziemnych parkingach, emitują toksyczne gazy, takie jak dwutlenek azotu (NO2) i tlenek węgla (CO). Aby utrzymać odpowiedni poziom komfortu, stężenie tych toksycznych spalin musi być monitorowane, aby zapewnić odpowiednie ilości świeżego powietrza w odpowiednim czasie. Przetworniki CO i NO2 Sentera mierzą temperaturę, wilgotność względną oraz tlenek węgla lub dwutlenek azotu i przekształcają zmierzone wartości na sygnał analogowy lub rejestr Modbus RTU. Temperaturę, wilgotność i zmierzony CO można wykorzystać do bezpośredniego sterowania wentylatorem EC lub siłownikiem przepustnicy powietrza.
>>>

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury
Temperatura jest jednym z kluczowych parametrów w branży HVAC. Te czujniki i przetworniki mierzą temperaturę i przekształcają ją w wyjście analogowe lub rejestr Modbus RTU. Oferta Sentera obejmuje pasywne czujniki temperatury, czujniki temperatury i przetworniki w różnych obudowach.
>>>

Presostaty

Presostaty
Przekaźniki różnicy ciśnień lub przełączniki różnicy ciśnień mogą wskazywać na zatkany filtr powietrza, jeśli przepływ powietrza spadnie poniżej poziomu krytycznego. Przekaźnik różnicy ciśnień jest aktywowany, gdy różnica ciśnień przekroczy ustawiony poziom.
>>>

Pomiar różnicy ciśnień

Pomiar różnicy ciśnień
Systemy wentylacyjne wymagają zastosowania przetworników ciśnienia do monitorowania zanieczyszczenia filtra powietrza lub przepływu powietrza. Podczas pomiaru prędkości powietrza można je również wykorzystać do monitorowania pracy wentylatora. Przetworniki i czujniki różnicy ciśnień Sentera mierzą różnicę ciśnień, przepływ powietrza i prędkość powietrza oraz przekształcają zmierzoną wartość na wyjście analogowe lub rejestr Modbus RTU.
>>>

Kontrola różnicy ciśnień

Kontrola różnicy ciśnień
Te przetworniki różnicy ciśnień służą do zapewnienia stałego przepływu powietrza i utrzymania różnicy ciśnień między dwoma pomieszczeniami. Regulatory ciśnienia Sentera mogą kontrolować prędkość wentylatora lub siłownik przepustnicy w zależności od różnicy ciśnień, przepływu lub prędkości powietrza. Wszystkie parametry można regulować za pomocą Modbus RTU.
>>>

Akcesoria do pomiaru i kontroli różnicy ciśnień

Akcesoria do pomiaru i kontroli różnicy ciśnień
Profesjonalne akcesoria montażowe do przetworników różnicy ciśnień i regulatorów różnicy ciśnień: przezroczyste rurki PCV, zestawy przyłączeniowe różnicy ciśnień i rurki Pitota do pomiaru lub kontroli różnicy ciśnień, przepływu lub prędkości powietrza.
>>>