Sprite icons
Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

HVAC-givare och sensor regulatorer


Sentera HVAC-sensorer mäter temperatur - relativ luftfuktighet - CO2 - luftkvalitet eller TVOC - CO - NO2 och omgivningsljus. Dessa parametrar har en direkt påverkan på hälsan, känslan av välbefinnande och komforten hos invånarna. Differenstrycksensorer mäter också luftflöde eller lufthastighet. En typisk applikation är övervakning av mängden frisk luft som tillförs till en byggnad. Sensor regulatorer och intelligenta sensorer kan direkt styra EC-fläktar, AC-fläkthastighetsregulatorer eller spjällställdon.

Webbplatsen stöds inte i Internet Explorer! Använd Chrome, Firefox, Edge eller annan webbläsare.