Sprite icons

Контролер за електрически нагревател, главно устройство

Артикулен код EH3C4-15
GTIN 0.540.100.300.225.4
Интрастат номер 90.25.19.00
Категория Регулатори за електрически нагреватели
Текуща наличност на стока 17 Бр.
Фабрично време за изпълнение 4 Седмица(и)

Описание на продукта

EH3C4-15 представява регулатор за електрически нагреватели, проектиран да контролира температурата на въздуха в трифазни (400 V) отоплителни системи, като осигурява непрекъснато управление на товара. С помощта на ТРИАК технологията контролира съотношението между периодите на включване и изключване се регулира, за бъде генерирана необходимата топлинна мощност.

Посредством свързването на допълнителна температурна сонда PT500 можете да измервате температурата на околната среда, а зададената максимална температурна стойнсот можете да настроите посредством вградения потенциометър, който от друга страна предоставя възможност за опростено локално управление.

Имате възможност за дистанционно управление като просто свържете допълнителен потенциометър към контролера, като устройството има допълнителен цифров вход за дистанционно включване или изключване, както и друг цифров вход за превключване между зададените стойности на температура в режим ден или нощ.

Максималният капацитет на тока е 22 A на фаза за резистивни товари.

Допълнителни спецификации и описание

Как работи устройството?
 
Пропорционалните регулатори за електрически нагреватели EH3C4-15 са предназначени за регулиране на температурата в трифазни 400-волтови електрически отоплителни системи като непрестанно снабдява въпросната система с регулиран товар. Тези импулсни устройства установяват свързването между захранването и електрически нагревател в инсталациятта. Контролерът използва времево-пропорционално, като съотношението между времето на включване и изключване се променя, за бъде генерирана необходимата топлинна мощност. Точността на управлението е по-добра от типичната ТРИАК технология на управление и също допринася за намаляване на енергийните разходи. Няма нужда от свързването на допълнителни части или устройства, тъй като токът се превклюва посредством ТРИАК технологията. Токът се превключва при нулев ъгъл, за да се намалят смущенията в мрежата. Контролерът е разработен с цел осигуряване на високо качество, прецизно управление и ниски енергийни разходи през целия жизнен цикъл.
 
Свързване на допълнителен потенциометър за регулиране на температурата
 
За регулиране на зададената температурна стойност спрямо измерената такава, свържете допълнителен потенциометър от серията MTP.
 
Свързване на подчинени устройства
 
Устройството предоставя възможност да се използва като Главно устройство или като подчинено такова, като аналоговият изход (0-10 V или 0-20 мA) може да се използва за промяна на функционалността на устройството на подчинено такова с цел свързване към множество други такива от същата серия или от серия EVS или серия EVSS.
 
Измерване на температурата посредством температурна сонда PT500
 
За да измервате правилно температурата на околната среда, свържете температурната сонда на Сентера от серия РТ500.
 
Опростен начин на свързванеEHC controllers for heating installations
 
Контролерът предлага изключително опростено свързване към трифазен електрически нагревател само в няколко стъпки. На първо място трябва да се запознаете подробно със спецификата на нагревателя и неговата функционалност, проверете продуктовите характеристики, за да определите нужните напрежение, мощност и други изисквания за безопасно и лесно свързване. След това се уверете дали трифазният нагревател не следва да бъде свързан към другите компоненти с цел оформяне на верига тип „делта“ или „звезда“. Обикновено, тази информация можете да намерите изписана върху изделието или в документацията, посочена от производителя. Уверете се, че разполагате с подходящите инструменти, кабели и конектори преди да започнете свързването. Преди да започнете работа, уверете се, че захранването, подавано към нагревателя и контролера е изключено и се погрижете за безопасността на здравето Ви и целостта на инсталацията. Свържете трифазното захранване към контролера, като следите внимателно за съответствие между фазите (U, V, W) и съответните клеми на контролера (R, S, T). Свържете изходните клеми на контролера към входните клеми на трифазния нагревател. Следвайте специфичната форма на оформяна на свързване, посочена по-горе. Спазвайте изискванията за заземяване, описани в техническата спецификация на продукта. Уверете се, че както контролерът, така и нагревателят са правилно заземени преди да започнете работа. След завършване на процедурата по свързване, проверете свързването на устройствата и дали работят правилно. Включете захранването и тествайте системата, като следите за всякакви проблеми, възникнали последством пускането на продуктите.
 
Настройка на контролера
 
Контролерът има зададени по подразбиране настройки, но Вие ще трябва да зададете подходящите параметри на температурата, режими на управление и други настройки, като използвате DIP превключвателите от дясната му страна. Проверете дали трифазният нагревател получава правилни сигнали, подавани от контролера. Убедете се, че функциите на управление на температурните стойности са дефинирани правилно.
 
Опростен монтаж
 
Електрическият контролер за нагреватели може да бъде монтиран върху гладка повърхност. Изберете подходящо място за монтиране на контролера. Уверете се, че е лесно достъпен за работа и, че повърхността на стената е равна, чиста и подходяща за монтаж. Ако е необходимо, използвайте закрепителни връзки или винтове, подходящи за вида стена. Корпусът на изделието е със степен на защита IP20 срещу проникване на прах или влага в електрониката на изделието.
 
 

Забележки, отзиви и оценки

20.03.2024
These electric heating controllers are designed to regulate the air temperature providing a continuously adjustable control of the load. I recommend...
14.03.2024
Buon regolatore
19.01.2024
Išvaizda šiaip nepatikimai atrodo, bet jau metai kaip sumontuotas veikia ir nėra kuom skųstis.
16.01.2024
Hangt in onze stal, werkt zoals het moet. We zijn tevreden.
09.01.2024
Dobry mocny regulator, praca stabilna i bezproblemowa mimo częstych cykli właczania i wyłaczania.
06.12.2023
Very compact but powerful. Stable motor control. I recommend.
20.11.2023
Очень мощный регулятор, работает стабильно несмотря на частые отключения электричества.
16.11.2023
Šaunus gaminys montuojant į automatikos skydą, parastas, nebrangus, patikimas.
Повече По-малко
Добави коментар и оценка
0
Докладвайте за грешка