Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar
Search
Kategori

Varför mäta CO och NO2?

Köpcentra, kontorsbyggnader, stora hotell, evenemangsplatser ... Parkeringsplatser blir allt viktigare i stora byggprojekt. Den slutna atmosfären på en underjordisk parkeringsplats får oss att undra: hur håller vi garage fria från bilavgaser?

När bilar med förbränningsmotorer kör genom ett slutet parkeringshus släpper de ut giftiga gaser som kvävedioxid (NO2) och kolmonoxid (CO). På grund av det typiskt låga taket utgör underjordiska och slutna parkeringsplatser en särskild utmaning för ventilationssystem. Ett sådant smart ventilationssystem måste förhindra ackumulering av giftiga motoravgaser och därför behöver den en sensor anpassad till dessa förhållanden.

Sentera har utformat ett speciellt sortiment av sensorer för dessa applikationer. Enheterna mäter temperatur, relativ luftfuktighet, kolmonoxid (CO) och kvävedioxid (NO2) samt omgivande ljus. De finns i olika kapslingstyper.
Webbplatsen stöds inte i Internet Explorer! Använd Chrome, Firefox, Edge eller annan webbläsare.