Logo Sentera

Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC

Polski
Pole wyszukiwania
Produkty for your search:
Produkt niedostępny
Nowości for your search:
Produkt niedostępny
Baza wiedzy for your search:
Zalecamy, aby całkowita długość kabla na odcinek nie przekraczała 1000 m. (Całkowita długość kabla = suma głównej linii sieci i wszystkich odgałęzień). Unikaj tworzenia odgałęzień na głównej linii. Jeśli gałęzie są obecne, powinny być jak najkrótsze. Łączna długość wszystkich odgałęzień nie powinna przekraczać 20 m. Gdy całkowita długość kabla będzie zbyt duża, komunikacja Modbus RTU zostanie zakłócona. Aby zrekompensować straty komunikacyjne wynikające z długości kabla, można użyć repeatera Modbus (np. DPOM-24-20) w celu kompensacji długości kabla. ...
Page delimiter
Urządzenia Sentera można łączyć ze sobą za pomocą „PoM” czyli „Power over Modbus”. Oznacza to, że zarówno komunikacja Modbus RTU, jak i zasilacz 24 VDC są dystrybuowane za pomocą jednego kabla sieciowego nieekranowanej skrętki (UTP). Urządzenia Sentera –M można łączyć ze sobą za pomocą złączy RJ45. UTP (nieekranowana skrętka) to kabel z drutami, które są skręcone razem w celu zmniejszenia szumu i przesłuchu. Kabel UTP ma wiele zalet. Jest łatwy w instalacji i tańszy niż inne rodzaje mediów sieciowych. ...
Page delimiter
Urządzenia Sentera można łączyć ze sobą za pomocą „PoM” czyli „Power over Modbus”. Oznacza to, że zarówno komunikacja Modbus RTU, jak i zasilacz 24 VDC są dystrybuowane za pomocą jednego kabla sieciowego nieekranowanej skrętki (UTP). Większe sieci zawierające wiele urządzeń powinny być podzielone na różne segmenty. Dla każdego segmentu całkowity pobór prądu musi pozostać ograniczony do maksymalnie 1,5 A. Aby wybrać odpowiedni zasilacz, oblicz całkowitą sumę maksymalnego poboru prądu wszystkich podłączonych urządzeń w segmencie. Na podstawie tej sumy wybierz zasilacz o wystarczającej pojemnośc ...
Page delimiter
Stopień ochrony IP, czasem określany jako stopień zabezpieczenia lub stopień ochrony przed warunkami zewnętrznymi, klasyfikuje stopień ochrony zapewnianej przez obudowę napędu zarówno przed ciałami stałymi, jak i cieczami. Kod IP, zdefiniowany przez międzynarodową normę IEC 60529, zazwyczaj składa się z dwóch cyfr, które klasyfikują poziom ochrony zapewniany w każdym przypadku. Produkty Sentera są dostępne w obudowach o różnych klasach ochrony IP, w zależności od zakresu modeli i wymaganych specyfikacji. Więcej informacji na temat dostępnych zakresów znajduje się w kartach katalogowych pr ...
Page delimiter
Sentera oferuje urządzenia do pomiaru lub kontroli następujących parametrów: temperatura, wilgotność względna, CO2, jakość powietrza (TVOC), CO, NO2, światło otoczenia, różnica ciśnień, przepływ objętościowy i prędkość powietrza. Nadajnik lub czujnik to urządzenie, które mierzy określony parametr. Urządzenie przekształca tę zmierzoną wartość na wyjście analogowe (0–10 VDC / 0–20 mA / PWM) lub rejestr Modbus RTU. Inteligentny czujnik ma możliwość definiowania różnych zakresów dla różnych parametrów. Tego rodzaju czujniki mają tylko jedno wyjście. Gdy wszystkie zmierzone wartości znajdują się w ...
Page delimiter
PWM lub „modulacja szerokości impulsu” (znana również jako „modulacja czasu trwania impulsu” lub PDM), jest modulującym sygnałem sterującym, porównywalnym z analogowym sygnałem 0–10 VDC lub 0–20 mA. Można go użyć do przesłania żądanej prędkości obrotowej do silnika EC lub kontrolera prędkości wentylatora AC. Innym przykładem zastosowania jest przekazanie żądanej pozycji do przepustnicy zasilanej siłownikiem. Zazwyczaj prędkość wentylatora EC wzrasta proporcjonalnie do wartości analogowego sygnału 0–10 VDC lub 0–20 mA. Dla sygnału PWM - ciągły ciąg impulsów elektronicznych składający się z cz ...
Page delimiter
Tak. Wszystkie urządzenia Sentera z komunikacją Modbus RTU mogą być używane autonomicznie lub mogą być zintegrowane z siecią Modbus RTU. W wielu sytuacjach wystarczą domyślne ustawienia parametrów, aby rozpocząć korzystanie z produktu. W przypadku aplikacji, w których niektóre parametry wymagają dostosowania lub optymalizacji, zalecamy skorzystanie z bezpłatnego oprogramowania Sentera 3S Modbus. Podłącz urządzenie Sentera do komputera, a oprogramowanie 3S Modbus automatycznie rozpozna podłączone urządzenie. Rejestry wejściowe Modbus są tylko do odczytu, rejestry podtrzymujące można modyfikować ...
Page delimiter
W przeszłości wiele urządzeń było opartych na technologii analogowej, wyposażonych w zworki lub przełączniki DIP, aby dokonać wszystkich wymaganych ustawień. Dzięki tej starszej, analogowej technologii nie było już możliwe osiągnięcie i utrzymanie wysokich rozdzielczości pomiarów oraz udostępnienie tych pomiarów przez Internet. Jak przystało na lidera innowacji, Sentera rozpoczęła opracowywanie całkowicie cyfrowego nadajnika HVAC bez przełączników DIP i zworek. Wszystkie ustawienia można wprowadzić za pośrednictwem Modbus RTU - lokalnie lub zdalnie. W rzeczywistości jest to o wiele łatwiejsze ...
Page delimiter
Co to jest PI-Control? PI Control to mechanizm kontroli sprzężenia zwrotnego, który oblicza korektę, biorąc różnicę między pożądaną wartością zadaną a zmierzoną wartością. Typowe zastosowania to tempomat, kontrola temperatury itp. Algorytm PI regulatora przywraca zmierzoną wartość do pożądanej wartości zadanej z minimalnym opóźnieniem i przekroczeniem. - P oznacza proporcjonalność i reprezentuje wielkość korekty obliczeniowej. Im bliżej zmierzonej wartości znajduje się wartość zadana, tym mniejsze muszą być poprawki. - I oznacza całkę i patrzy na to, jak różnica między wartością zadan ...
Page delimiter
W rozwiniętym świecie spędzamy 90% czasu w pomieszczeniach. Badania pokazują, że główne zanieczyszczenia są do pięciu razy bardziej skoncentrowane wewnątrz niż na zewnątrz. Według WHO około 3,8 miliona ludzi umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwach domowych. To zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach pochodzi z różnych źródeł i obejmuje szeroką gamę gazów, chemikaliów i innych substancji. Kiedy zwiększamy szczelność naszych domów, ryzykujemy, że poziom LZO zacznie wzrastać. LZO lub lotne związki organiczne w środowiskach wewnętrznych wyparowują z substancji, tak ...
Page delimiter
Temperatura i wilgotność względna mają bezpośredni wpływ na samopoczucie i komfort mieszkańców. Suche powietrze prowadzi do wysuszenia skóry, swędzenia oczu i podrażnienia przewodów nosowych. Może powodować krwawienie z nosa lub swędzenie gardła oraz może nasilać objawy przeziębienia i niektórych dolegliwości układu oddechowego. Zwiększa również elektryczność statyczną, którą czujesz na ubraniach i włosach oraz na meblach i dywanach. Zbyt wysokie stopnie wilgotności względnej spowodują kondensację na oknach, ścianach i sufitach, które są zimniejsze niż temperatura powietrza i mogą spowodować u ...
Page delimiter
Wraz ze wzrostem izolacji termicznej naszych budynków rośnie znaczenie inteligentnego systemu wentylacji w celu utrzymania dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach i zminimalizowania strat energii. Bezpośredni wpływ na zdrowie, samopoczucie i komfort mieszkańców mają następujące parametry: - Temperatura - Wilgotność względna - CO2 Jako specjalista w rozwiązaniach sterowania systemami HVAC i wentylacji Sentera opracowała szeroką gamę czujników - każdy z własnym, określonym celem. Aby pomóc Ci w określeniu odpowiedniego czujnika do Twojej aplikacji, szczegółowo wyjaśnimy te różne parametry. Te ...
Page delimiter
Wraz ze wzrostem izolacji termicznej naszych budynków rośnie znaczenie inteligentnych systemów wentylacyjnych w celu utrzymania dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach i minimalizacji strat energii. Następujące parametry mają bezpośredni wpływ na zdrowie, samopoczucie i komfort mieszkańców: - Temperatura - Wilgotność względna - TVOC i CO2-równoważnik Jako specjalista w rozwiązaniach sterujących dla systemów HVAC i wentylacyjnych, Sentera opracowała szeroką gamę czujników - każdy z własnym, określonym przeznaczeniem. Aby pomóc Ci w określeniu odpowiedniego czujnika do Twojej aplikacji, szcze ...
Page delimiter
Centra handlowe, biurowce, duże hotele, miejsca imprezowe… W dużych projektach budowlanych coraz większe znaczenie mają parkingi. Zamknięta atmosfera na podziemnym parkingu sprawia, że zastanawiamy się: jak zabezpieczyć garaże przed spalinami samochodowymi? Kiedy samochody z silnikami spalinowymi poruszają się po zamkniętym parkingu, wydzielają toksyczne gazy, takie jak dwutlenek azotu (NO2) i tlenek węgla (CO). Ze względu na typowo niski sufit, podziemne i zamknięte parkingi stanowią szczególne wyzwanie dla systemów wentylacyjnych. Taki inteligentny system wentylacji musi zapobiegać gromadzen ...
Page delimiter
Urządzenia Sentera wymieniają informacje za pośrednictwem sieci zwanej Modbus RTU. Modbus RTU to szeregowy protokół komunikacyjny wykorzystujący technologię RS485. Mówiąc najprościej, jest to metoda służąca do przesyłania informacji łączami szeregowymi (RS485) między urządzeniami elektronicznymi. Urządzenie żądające informacji nazywa się Master, a urządzenia dostarczające informacje są urządzeniami slave. W standardowej sieci Modbus RTU jest jeden Master i do 247 Slave, każdy z unikalnym adresem Slave od 1 do 247. Master może również zapisywać informacje do Slave. ...
Page delimiter
Termin „PoM” lub „Power over Modbus” oznacza, że zarówno komunikacja Modbus RTU, jak i zasilanie 24 VDC są przesyłane przez jeden kabel UTP (skrętka nieekranowana). Seria Sentera -M wykorzystuje tę technologię i można ją podłączyć za pomocą jednego prostego złącza RJ45. Dzięki temu okablowanie jest bardziej wydajne i zmniejsza ryzyko błędnych połączeń. ...
Page delimiter
Do regulacji prędkości jednofazowych 3-biegowych wentylatorów można użyć przełącznika sterującego. 3-stopniowe przełączniki Sentera są dostępne z pozycją OFF lub bez. Podłączają sieć 230 VAC albo do uzwojenia rozruchowego silnika, albo do jednego z punktów przyłączeniowych na uzwojeniu głównym silnika. Zatem 230 VAC jest podłączone tylko do jednego z trzech styków. Pozwala to na regulację prędkości wentylatora od niskiej do wysokiej w 3 krokach. ...
Page delimiter
Potencjometr to urządzenie do generowania sygnału sterującego. Typowe sygnały sterujące to: 0-10 VDC, 0-20 mA lub 0-100% PWM. Te bezstopniowe sygnały sterujące lub sygnały analogowe mogą być używane do sterowania wentylatorem EC, przemiennikiem częstotliwości, napędem o zmiennej prędkości, siłownikiem przepustnicy itp. Mówiąc prosto, oznacza to, że można je wykorzystać do ręcznej regulacji prędkości wentylatora lub przepustnicy pozycje. Niektóre potencjometry wymagają napięcia zasilania, podczas gdy inne typy są „niezasilane” - te typy nie wymagają napięcia zasilania. ...
Page delimiter
Podczas gdy potencjometr generuje bezstopniowy sygnał sterujący, przełącznik sterujący generuje stopniowy sygnał sterujący. Sygnał analogowy 0-10 V jest podzielony na 3 lub 4 stopnie. Umożliwia to ręczną regulację prędkości wentylatora lub położenia przepustnicy w 3 lub 4 krokach. ...
Page delimiter
Wydaje się, że ryzyko przeniesienia wirusa SARS-CoV-2 przez aerozole jest raczej niskie na zewnątrz lub w zamkniętych przestrzeniach o dużej objętości. Oprócz zwykłych standardowych środków higieny, REHVA - Federacja europejskich stowarzyszeń HVAC - zaleca zwiększenie wentylacji w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia lub przenoszenia drogą powietrzną. Zalecają wyłączenie recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, aby zwiększyć szybkość nawiewu świeżego powietrza i szybkość usuwania zużytego powietrza. System wentylacji powinien działać w sposób ciągły. W przypadku przestrzeni niezamieszkan ...
Ostatnie wiadomości
Date 01.02.2021
Czujniki CO2 z sygnalizacją świetlną i dźwiękową
Czujniki CO2 z sygnalizacją świetlną i dźwiękową Zbyt wysokie stężenie CO2? Czujniki CO2 Sentera dostępne są już z alarmem dźwiękowym. Ponadto zielona, żółta i czerwona dioda LED zapewniają wizualne wskazanie poziomu CO2. Napięcie zasilania 230 V lub 24 V. >>>
Date 30.10.2020
Unikaj zakażenia COVID-19 przez aerozole
Unikaj zakażenia COVID-19 przez aerozole Unikaj zakażenia COVID-19 przez aerozole >>>
Date 01.10.2020
Nowa seria czujników podtynkowych Sentera
Nowa seria czujników podtynkowych Sentera Nowa seria czujników podtynkowych Sentera >>>
Date 09.07.2020
Regulatoru prędkości wentylatora SDX
Regulatoru prędkości wentylatora SDX Chcielibyśmy Państwu przedstawić zupełnie nowe regulatoru prędkości wentylatora SDX, które zastąpią starą dobrą serię MTX. Bezstopniowo regulowane prędkości wentylatorów SDX regulują prędkość małych jednofazowych silników AC do 3 A. Nie tylko zmodernizowano konstrukcję obudowy, ale także elektronika jest zupełnie nowa i oferuje wiele korzyści. Szczególnie godna uwagi jest cichsza praca silnika przy niskiej prędkości. >>>
Date 15.06.2020
Elektroniczne regulatory prędkości wentylatora
Elektroniczne regulatory prędkości wentylatora Kontrola prędkości wentylatora AC >>>