Sprite icons
Sentera używa ciasteczek !
Polityka prywatności
Logo Sentera
Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC

Kontrolery HVAC


Dobry system wentylacji wymaga inteligentnego systemu sterowania HVAC, który jest łatwy w użyciu. Kontroler HVAC może być postrzegany jako centralny mózg systemu wentylacji. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży HVAC możemy łatwo zrozumieć twoje zapotrzebowanie. Tę wiedzę i doświadczenie przekładamy na oprogramowanie, które jest już zintegrowane z naszymi produktami. Nie musisz pisać skomplikowanych algorytmów, wystarczy połączyć wszystkie urządzenia razem i wybrać aplikację! Kontrolery Sentera HVAC mogą pracować samodzielnie lub mogą być podłączone do Internetu w celu rejestrowania danych lub zdalnego sterowania.

Witryna sieci Web nie jest obsługiwana w programie Internet Explorer! Użyj Chrome, Firefox, Edge lub innej przeglądarki.