Sprite icons

Co to jest temperatura punktu rosy?

Temperatura punktu rosy to temperatura, w której powietrze zaczyna się skraplać. Gdy powietrze wejdzie w kontakt z przedmiotem o temperaturze punktu rosy, dojdzie do kondensacji. Temperatura punktu rosy jest określana przez wilgotność względną i temperaturę powietrza.
 
Wilgotność względna
Para wodna jest jednym z gazów naturalnie występujących w powietrzu. Wilgotność względna jest miarą wilgotności powietrza. Wilgotność względna to stosunek pary wodnej w powietrzu do maksymalnej możliwej ilości pary wodnej w powietrzu (identyczna temperatura i ciśnienie). Im więcej pary wodnej pochłonęło powietrze, tym wyższa jest wilgotność względna. Wilgotność względna wyrażona jest w %.
W pomieszczeniach wilgotność względna zależy głównie od aktywności mieszkańców. Prysznic, suszenie prania, prasowanie itp. to czynności, które znacznie podwyższają wilgotność względną. Powietrze w pomieszczeniu pochłania więcej wilgoci, podczas gdy temperatura pozostaje stała.
Wilgotność względna 100% nie oznacza, że ​​pomieszczenie jest zalane; oznacza to, że powietrze nie może wchłonąć dodatkowej wilgoci. Powietrze osiągnęło punkt nasycenia.
 
Temperatura
Maksymalna ilość pary wodnej, jaką może wchłonąć powietrze, zależy od temperatury. Przy wilgotności względnej 100% ilość pary wodnej w powietrzu jest maksymalna. Gdy powietrze się ociepla, może wchłonąć większą ilość pary wodnej. Ten wzrost maksymalnej wchłanialnej ilości spowoduje spadek wilgotności względnej.
Przy niższych temperaturach (i stałej ilości pary wodnej) wilgotność względna wzrośnie. Idealna wilgotność względna w domu wynosi od 40 do 70 procent. Oczywiście ten poziom wilgotności może się różnić w zależności od pokoju; kuchnia i łazienka są zwykle bardziej wilgotne niż inne pomieszczenia.
 
Kondensacja zachodzi w temperaturze punktu rosy
Punkt rosy to temperatura, do której powietrze musi zostać schłodzone, aby zostało nasycone parą wodną. Gdy powietrze wejdzie w kontakt z obiektem o temperaturze punktu rosy lub niższej, dojdzie do kondensacji.    
Nadmierna wilgotność w domu przez długi czas jest szkodliwa dla zdrowia. Zatęchłe powietrze, zawilgocone miejsca, łuszcząca się farba, tynk lub tapeta, zgnilizna drewna, grzyby i robactwo to główne konsekwencje zbyt wysokiej wilgotności względnej w domu.
Zdrowie może również ucierpieć z powodu nadmiernej wilgoci. Szczególnie osoby z wrażliwymi drogami oddechowymi lub bólami stawów mogą odczuwać dyskomfort (większy kaszel, uczucie ucisku, dodatkowy ból stawów, ...). 
Poniższy wykres zawiera orientacyjny przegląd temperatur punktu rosy: Temperatura punktu rosy 
Znaczenie dobrej wentylacji
W wyniku naszych codziennych czynności (gotowanie, pranie, prysznic) w domu wytwarza się dużo wilgoci. Aby uniknąć problemów z kondensacją, nadmiar wilgoci musi być usuwany z powietrza w pomieszczeniu za pomocą systemu wentylacji. Wilgotne pomieszczenia, takie jak kuchnia i łazienka, muszą być odpowiednio wentylowane. 
Zgłoś błąd