Sprite icons

Co to jest potencjometr?

Potencjometr to urządzenie do generowania sygnału sterującego. Typowe sygnały sterujące to: 0-10 VDC, 0-20 mA lub 0-100% PWM. Te bezstopniowe sygnały sterujące lub sygnały analogowe mogą być używane do sterowania wentylatorem EC, przemiennikiem częstotliwości, napędem o zmiennej prędkości, siłownikiem przepustnicy itp. Mówiąc prosto, oznacza to, że można je wykorzystać do ręcznej regulacji prędkości wentylatora lub przepustnicy pozycje. Niektóre potencjometry wymagają napięcia zasilania, podczas gdy inne typy są „niezasilane” - te typy nie wymagają napięcia zasilania.
Zgłoś błąd