Sprite icons
Sentera używa ciasteczek !
Polityka prywatności
Logo Sentera
Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC
PROSZĘ O UWAGĘ:

Czasy dostaw oraz terminy realizacji naszych produktów są oparte na naszych aktualnych planach podukcyjnych oraz dostępności części i komponentów. Staramy się, aby te informacje były stale aktualne, najlepiej jak potrafimy.

Jednak ze względu na nieprzewidywalną sytuację w łańcuchach dostaw w ostatnim czasie, terminy dostaw mogą ulec zmianie w każdej chwili.

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuacje!

Pomiar i kontrola CO - NO2


Procesy spalania, jakie zachodzą np. w samochodach poruszających się po podziemnych parkingach, emitują toksyczne gazy, takie jak dwutlenek azotu (NO2) i tlenek węgla (CO). Aby utrzymać odpowiedni poziom komfortu, stężenie tych toksycznych spalin musi być monitorowane, aby zapewnić odpowiednie ilości świeżego powietrza w odpowiednim czasie. Przetworniki CO i NO2 Sentera mierzą temperaturę, wilgotność względną oraz tlenek węgla lub dwutlenek azotu i przekształcają zmierzone wartości na sygnał analogowy lub rejestr Modbus RTU. Temperaturę, wilgotność i zmierzony CO można wykorzystać do bezpośredniego sterowania wentylatorem EC lub siłownikiem przepustnicy powietrza.

Witryna sieci Web nie jest obsługiwana w programie Internet Explorer! Użyj Chrome, Firefox, Edge lub innej przeglądarki.