Sprite icons

ОВК трансмитери сензори и регулатори

Как се следи качеството на въздуха? Качеството на въздуха на закрито не представлява просто усещането ни за заобикалящата ни среда, тъй  като замърсеният въздух оказва неблагоприятно влияние върху човешкото здраве  и чувството за физически комфорт. Наред със санирането на сградите, растат и нуждите от интелигенти  вентилационни системи, които да поддържат доброто качество на въздуха и да  увеличат енергийната ефективност сградите. Изброените по-долу параметри  засягат непосредствено здравето на обитателите, чувството им за комфорт и добро физическо здраве: температура - относителна влажност - въглероден  диоксид  - ЛОС или летливи органични  съединения - въглероден оксид  - азотен  диоксид. За проследяване и регулиране на количеството свеж въздух, който се  подава в сградата, е важно да се следи и регулира диференциалното налягане,  дебита и скоростта на въздуха. Като специалисти в разработването на решения  за контрол за вентилационни системи, ние от "Сентера" разполагаме с  богата гама от сензори със специфични предназначения.  Всички те са в този раздел.  
Изтегляне на каталог
Докладвайте за грешка