Sprite icons
Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

ОВК трансмитери, сензори и регулатори


Как се следи качеството на въздуха? Качеството на въздуха на закрито не представлява просто усещането ни за заобикалящата ни среда, тъй  като замърсеният въздух оказва неблагоприятно влияние върху човешкото здраве  и чувството за физически комфорт. Наред със санирането на сградите, растат и нуждите от интелигенти  вентилационни системи, които да поддържат доброто качество на въздуха и да  увеличат енергийната ефективност сградите. Изброените по-долу параметри  засягат непосредствено здравето на обитателите, чувството им за комфорт и добро физическо здраве: температура - относителна влажност - въглероден  диоксид  - ЛОС или летливи органични  съединения - въглероден оксид  - азотен  диоксид. За проследяване и регулиране на количеството свеж въздух, който се  подава в сградата, е важно да се следи и регулира диференциалното налягане,  дебита и скоростта на въздуха. Като специалисти в разработването на решения  за контрол за вентилационни системи, ние от "Сентера" разполагаме с  богата гама от сензори със специфични предназначения.  Всички те са в този раздел.  

Сензори за температура и относителна влажност

Трансмитерите за температура и относителна влажност са налични в различни корпуси. Те измерват температура и относителна влажност в средата. Температурата и относителната влажност влияят директно върху усещането за комфорт на обитателите. Сухият въздух изсушава кожата и очите и дразни дихателните пътища. Прекалено високите нива на относителна влажност водят до образуване на конденз по прозорците, стените и таваните, които са по-студени от температурата на въздуха. Това от своя страна ще доведе до нарушаване на вложените в сградата материали и отделяне на неприятни миризми в недобре проветряваните сгради. Повечето сензори на "Сентера" измерват температурата и относителната влажност, тъй като това са основните параметри с пряко влияние върху комфорта на обитателите.
>>>
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.