Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

ОВК трансмитери, сензори и регулатори


Как се следи качеството на въздуха? Качеството на въздуха на закрито не представлява просто усещането ни за заобикалящата ни среда, тъй  като замърсеният въздух оказва неблагоприятно влияние върху човешкото здраве  и чувството за физически комфорт. Наред със санирането на сградите, растат и нуждите от интелигенти  вентилационни системи, които да поддържат доброто качество на въздуха и да  увеличат енергийната ефективност сградите. Изброените по-долу параметри  засягат непосредствено здравето на обитателите, чувството им за комфорт и добро физическо здраве: температура - относителна влажност - въглероден  диоксид  - ЛОС или летливи органични  съединения - въглероден оксид  - азотен  диоксид. За проследяване и регулиране на количеството свеж въздух, който се  подава в сградата, е важно да се следи и регулира диференциалното налягане,  дебита и скоростта на въздуха. Като специалисти в разработването на решения  за контрол за вентилационни системи, ние от "Сентера" разполагаме с  богата гама от сензори със специфични предназначения.  Всички те са в този раздел.  

Сензори за температура и относителна влажност

Сензори за температура и относителна влажност
Трансмитерите за температура и относителна влажност са налични в различни корпуси. Те измерват температура и относителна влажност в средата. Температурата и относителната влажност влияят директно върху усещането за комфорт на обитателите. Сухият въздух изсушава кожата и очите и дразни дихателните пътища. Прекалено високите нива на относителна влажност водят до образуване на конденз по прозорците, стените и таваните, които са по-студени от температурата на въздуха. Това от своя страна ще доведе до нарушаване на вложените в сградата материали и отделяне на неприятни миризми в недобре проветряваните сгради. Повечето сензори на "Сентера" измерват температурата и относителната влажност, тъй като това са основните параметри с пряко влияние върху комфорта на обитателите.
>>>

Сензори за CO2

Сензори за CO2
Трансмитерите за CO2 са налични в различни корпуси. Те измерват температура, относителна влажност и въглероден диоксид. Въглеродният диоксид е резултат от човешкия метаболизъм. Завишеното съдържание на въглероден диоксид може да причини главоболие и умора. Било то в сгради или стаи, трябва да се осигури приток на свеж въздух във всяко помещение, за да се избегнат високите нива на въглероден диоксид. NDIR е професионалният термин за „недисперсен инфрачервен газов сензор" и е най-често срещаният вид сензори, използвани за измерване на CO2.
>>>

Сензори за качество на въздуха

Сензори за качество на въздуха
Трансмитерите за качество на въздуха са налични в различни корпуси. Те измерват температура, относителна влажност и концентрация на общо ЛОС (TVOC). В закрити помещения ЛОС или „летливите органични съединения“ се отделят от различни източници - от почистващи препарати, лепила, боя, нови килими, копирни машини до строителни материали и обзавеждане. ЛОС се отделят също и при дишането на хората и животните, в следствие на потенето и директно от кожата. ЛОС са причинители на възпаления на ушите, носа и гърлото, главоболие, отпадналост, световъртеж, гадене, проблеми с концентрацията и умора. Ето защо е важно нивата на ЛОС да бъдат следени, а замърсеният въздух да бъде и изсмукван. TVOC - общо ЛОС - e сумата от различните ЛОС и е показател за качеството на въздуха.
>>>

Сензори за LPG - CO - NO2

Сензори за LPG - CO - NO2
Трансмитерите за LPG, CO и NO2 се предлагат в корпуси с различен клас на защита (IP). Те измерват температура, относителна влажност, концентрация на CO и LPG или NO2. Автомобилите, които се движат в затворени паркинги, отделят токсични газове като азотен диоксид (NO2) и въглероден моноксид (CO). С цел опазване на здравето, концентрацията на тези токсични изпарения трябва да се следи, така че да може да време да се подаде да се подава свеж въздух.
>>>

Сензори за температура

Сензори за температура
Трансмитерите за температура са налични в различни корпуси. Те измерват температурата на закрито, открито, във въздуховоди и тръби с течности.
>>>

Пресостати

Пресостати
Пресостатите за диференциално налягане засичат надналягане, вакуум или диференциално налягане. Точката на превключване може да се настройва посредством въртящо се копче със скала. Подходящи са за засичане на задръстен въздушен филтър или за предупреждение при критичен спад на въздушния поток.
>>>

Трансмитери за диференциално налягане

Трансмитери за диференциално налягане
Те измерват диференциално налягане, дебит или скорост на въздуха. Подходящи са за следене на диференциалното налягане на въздушен филтър и генериране на сигнал, в случай че филтърът се замърси. Друго типично приложение е проследяване на въздушния поток, за да се гарантира подаването на свеж въздух. Измерената стойност се прехвърля в аналоговия изход или Modbus RTU регистър. Всички настройки могат да бъдат направени по Modbus RTU.
>>>

Регулатори за диференциално налягане

Регулатори за диференциално налягане
Те регулират диференциално налягане или въздушен поток. Възможно е и регулиране на скоростта на въздуха в комбинация с тръба на Пито. Серии HPSP, DPSP и SPS2 регулират ЕС вентилатори или контролери за АС вентилатори. Серии HPSA и DPSA регулират задвижки за клапи. Обикновено тези продукти се използват за гарантиране на постоянен поток при вариращи нужди или за поддържане на разлика в налягането на въздуха между две помещения. Всички настройки могат да бъдат направени по Modbus RTU.
>>>

Аксесоари за сензори и регулатори за диференциално налягане

Аксесоари за сензори и регулатори за диференциално налягане
Аксесоари за професионално инсталиране на трансмитери и регулатори за диференциално налягане: прозрачни PVC шлаухи, комплекти за диференциално налягане и тръби за Пито за измерване на скоростта на въздушния поток.
>>>