Sprite icons

Сензори за LPG - CO за монтаж на открито

Тези многофункционални ОВиК предаватели измерват нивото на CO, LPG и околната светлина. Техният IP65 корпус е предназначен за приложения на открито или приложения в тежки среди като паркинги. Всички настройки могат да се регулират чрез Modbus RTU.
1 Елементи in 1 page(s)
Изтегляне на каталог
Докладвайте за грешка